ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໒໔ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

ຄຳສັບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ


a rice farmer ແປວ່າພໍ່ນາ
a rice farmer ແປວ່າພໍ່ນາ

New Dynamiic English, NDE 12D - 2

NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ຈະແມ່ນ ບົດທີ 12
ພາກທີ 4 ຕອນທີ 2
ແລະໃນການຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນ
ດ້ວຍບົດສຳພາດ.

Interview. Bob Harris: I was a carpenter.

I built houses. ແປວ່າຂ້ອຍເປັນຊ່າງໄມ້
I was a carpenter for about seven years ແປວ່າຂ້ອຍເປັນຊ່າງ
ໄມ້ຢູ່ເຈັດປີ

Larry: Interview

Kathy: Our guest today is Bob Harris.

Hello, Bob.

Bob: Hello, Kathy.

Kathy: You work for the post office, don’t you?

Bob: Yes, I do. I started working for the post office in 1990.

Kathy: What did you do before that?

Bob: I was a carpenter.

Kathy: A carpenter?

Bob: Yes. I built houses.

I was a carpenter for about seven years.

Kathy: And before that?

Bob: Before that, I was in college.

While I was in college, I worked in a Mexican restaurant.

Kathy: Our guest is Bob Harris. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC
Saly: ຄຳວ່າ built ລົງທ້າຍດ້ວຍໂຕ t ເປັນອະດີດຂອງ build
ລົງທ້າຍດ້ວຍໂຕ d ແປວ່າ ປຸກ ຫຼື ສ້າງ ຫຼື ກໍ່ສ້າງ.

Language Focus. Where does Bob work?


Larry: Listen and repeat.

Saly: ຕໍ່ໄປນີ້ເຊີນຫັດອອກສຽງ. ເຊີນຟັງປະໂຫຽກຕໍ່ໄປນີ້ຄັກໆ
ແລ້ວຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງໃຫ້ຄື.


Max: Where does Bob work?

(pause for repeat)

Max: He works for the post office.

(pause for repeat)


Max: When did he start working for the post office?

(pause for repeat)

Max: He started working there in 1990.

(pause for repeat)


Max: What did he do before that?

(pause for repeat)

Max: He was a carpenter.

(pause for repeat)


Max: How long was he a carpenter?

(pause for repeat)

Max: He was a carpenter for about seven years.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄືຊິເຂົ້າໃຈຢູ່ຕິເໜາະທ່ານ. ຄຳວ່າ post office, post office
ແປວ່າໂຮງການໄປສະນີ ຫຼືວ່າ ໂຮງສາຍ.

Interview 2. Bob Harris: What do you do at the post office?


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

ໃນບົດສຳພາດຕອນນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ກ່ອນ Bob ຈະໄດ້ມາເປັນຜູ້
ຊ່ອຍຜູ້ຈັດການ ລາວເຄີຍໄດ້ເປັນຜູ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະເລືອກ ຫຼືໃຈ້
ແຍກຈົດໝາຍມາກ່ອນ

  • a mail carrier ແປວ່າ ຜູ້ສົ່ງຈົດໝາຍ


What was your starting position? ແປວ່າ ຕອນເຈົ້າເລີ້ມເຂົ້າການ
ໃໝ່ໆຫັ້ນ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

Two years ago I was promoted to Assistant Manager. ຂ້ອຍ
ຖືກເລື່ອນຕໍ່າແໜ່ງຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ຊ່ອຍຜູ້ຈັດການ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ.


I’m thinking about starting my own business. ຂ້ອຍກຳລັງ
ຄິດຢູ່ວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງທຸຣະກິດສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍເອງຂຶ້ນມາ.Kathy: Our guest is Bob Harris.

What do you do at the post office?

What’s your position?

Bob: I’m Assistant Manager.

Kathy: What was your starting position?

Bob: I started as a mail clerk.

And then I became a mail carrier.

Two years ago I was promoted to Assistant Manager.

Kathy: What are your plans for the future?

Bob: If I stay at the post office, I may get promoted to Manager in a year or two.

But I’m thinking about leaving the post office.

Kathy: You’re thinking about changing jobs?

Bob: Yes, I’m thinking about starting my own business.

Kathy: What kind of business?

Bob: Well, I’m thinking about opening up a coffee house.

Maybe I’ll do it next year.

Kathy: Well, we wish you the best of luck, Bob.

Bob: Thank you, Kathy.

Kathy: Now, let’s take short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: Assistant Mnager, Assistant Manager ແປວ່າຜູ້ຊ່ອຍຜູ້
ຈັດການ ຫຼືຜູ້ຊ່ອຍຜູ້ກຳກັບການ. promote, promote ແປວ່າ
ເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼືເລື່ອນຕຳແໜ່ງ.

ພໍມາຮອດໜີ້ ກໍເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວທ່ານ. ຢ່າລືມລໍພົບກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກໃນໂອກາດໜ້າ.

NDE Closing

XS
SM
MD
LG