ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງ
ຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ສະເໜີລາຍງານການສຶກສາວິໄຈ ກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟ
ຟ້າໃນລາວວ່າ ຈະສົ່ງຜົນດີທີ່ສຸດຕໍ່ລາວ ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຢັດນໍ້າມັນ ທີ່ຕ້ອງນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະ
ເທດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ກໍຍັງຈະມີສ່ວນຊ່ວຍ
ຫຼຸດບັນຫາສະພາວະໂລກຮ້ອນ ດ້ວຍການລົດປະລິມານການ
ປ່ອຍແກັສຄາບອນໄດອ໊ອກໄຊ້ຂຶ້ນໄປຊັ້ນບັນຍາກາດໂລກ
ໄດ້ດ້ວຍ.

ທັງນີ້ໂດຍຈາກການສຶກສາວິໄຈຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກ
ອົງການ JICA ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນພາກສະ
ໜາມ ໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ-ຕຸລາ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າຖ້າຫາກມີການນໍາໃຊ້ຍານ
ພາຫະນະທີ່ຂັບເຄື່ອນ ດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າແທນພາຫະນະ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນໍ້າມັນ
ໃນສັດສ່ວນທີ່ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% ຂອງຈໍານວນຍານພາຫະນະທັງໝົດນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້
ລາວສາມາດຫຼຸດການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃນມູນຄ່າເຖິງ 180 ລ້ານໂດ
ລາ ໃນປີ 2020 ແລະຖ້າຫາກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 80% ໄດ້ໃນປີ 2030 ກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສາ
ມາດຫຼຸດການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໄດ້ ເຖິງ 938 ລ້ານໂດລາອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ JICA ກໍເນັ້ນຢໍ້າວ່າການທີ່ ລາວຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍມີຄວາມ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ
ທີ່ຈະຕ້ອງມີການປັບລົດອັດຕາພາສີໃຫ້ຕໍ່າລົງສໍາລັບການນໍາ ເຂົ້າຍານພາຫະນະທີ່
ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ກັບຍານພາຫະ
ນະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນໍ້າມັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວ
ກໍຈະຕ້ອງປັບຂຶ້ນພາສີນໍ້າມັນເພື່ອ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມານໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນຫຼັກນັ້ນເອງ.

ຖະໜົນໃນວຽງຈັນທີ່ມີບັນຫາການຈາລະຈອນຄັບຄັ່ງ
ຖະໜົນໃນວຽງຈັນທີ່ມີບັນຫາການຈາລະຈອນຄັບຄັ່ງ

ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າການສຶກສາວິໄຈ
ດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນດີທີ່ ສຸດຕໍ່ລາວຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ຄະນະ
ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ JICA ກໍຈະດໍາເນີນການທົດລອງ
ການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານ
ໄຟຟ້າຢູ່ ໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ແລະຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາ-ທັນວາ 2013 ນີ້ ໂດຍຈະທົດລອງ
ດ້ວຍລົດຈັກ 2 ຄົນ ລົດຕຸກຕຸກ 1 ຄັນ ແລະລົດຍົນສີ່ລໍ້ 1
ຄັນ ໂດຍຈະຮ່ວມມືກັບຄະນະວິດສະວະກໍາມະສາດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນການຜະລິດລົດຍົນ
ຕົ້ນແບບທີ່ຈະ ນໍາໃຊ້ທົດລອງດັ່ງກ່າວແລ້ວນັ້ນ ກໍຈະສະເໜີເປັນແຜນແມ່ບົດ ຕໍ່ລັດຖະ
ບານລາວຕໍ່ໄປ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວປະເທດລາວມີຍານພາຫະນະທຸກຊະນິດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟຈໍານວນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານຄັນ ຊຶ່ງເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ມີການ
ລົງທຶນຈາກຕ່າງຊາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍເຮັດໃຫ້ ລາວຕ້ອງນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນທັງໝົດ
100% ຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າ
ມັນເຊື້ອໄຟລາວຢືນຢັນວ່າ:

“ເນື່ອງຈາກວ່າລາວເຮົານີ້ຍັງເປັນປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນທັງໝົດ 100%
ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີບໍ່ນໍ້າມັນ ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າມັນ ການຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນຂອງປະ
ເທດເຮົານີ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 7-10% ຕໍ່ປີ ສະນັ້ນແຫຼະຂ້າພະເຈົ້າຮຽນສະ
ເໜີພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຫຼືສັງຄົມທົ່ວໄປຫັ້ນແຫຼ່ະເນາະ ຍ້ອນວ່ານໍ້າມັນນີ້ເປັນ
ສິນຄ້າຍຸທະສາດ ເປັນສິນຄ້າສໍາຄັນແລະນໍາເຂົ້າດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ນີ້ ມີແຕ່ວ່າເຮົານໍາໃຊ້ຢ່າງປະຢັດໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າຫັ້ນ ເພາະວ່າຜ່ານມານີ້ ພວກ
ເຮົາກະນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”


ທາງດ້ານກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ກໍລາຍງານວ່າລາວໄດ້ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ
ຫຼາຍກວ່າ 800 ລ້ານລິດ ຫຼືຄິດເປັນມູນຄ່ານໍາເຂົ້າເກີນກວ່າ 560 ລ້ານໂດລາໃນປີ
2012 ໂດຍຖ້າຫາກທຽບກັບປີ 2010 ທີ່ມີການນໍາເຂົ້ານໍ້າ ມັນ 560 ລ້ານລິດນັ້ນ
ກໍໝາຍຄວາມວ່າການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໃນໄລຍະດັ່ງ ກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 42%
ແລະໃນປີ 2013 ນີ້ ກໍຄາດວ່າລາວຈະ ຕ້ອງນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຕ່າງປະເທດບໍ່ໜ້ອຍ
ກວ່າ 900 ລ້ານລິດຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

XS
SM
MD
LG