ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ຄົນລາວຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ໃນຄະດີສໍ້ໂກງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ສິ້ນຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ


ບໍລິສັດແມັກກີສະເຕໂບ ເວີລ໌ດວາຍ ໂຊລ (Maxkey Stable Worldwide Sole, Ltd.)

ການດໍາເນີນຄະດີຊັກຊ້າແລະຄຸມເຄືອມາໄດ້ເກືອບ 3 ປີແລ້ວ ຜູ້ໄດ້ ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຫລາຍ
ກວ່າ 2,640 ຄົນ ທີ່ຖືກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 3 ຄົນ, ແລະຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດແມັກກີ
ສະເຕໂບ ເວີລ໌ດວາຍ ໂຊລ (Maxkey Stable Worldwide Sole, Ltd.) ພ້ອມດ້ວຍພັກ
ພວກທີ່ເປັນຄົນລາວທັງໝົດ 7 ຄົນຫລອກລວງເອົາເງິນໄປນັ້ນ ມີຄວາມໝົດຫວັງ ທີ່ຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເປັນທໍາ ໃນການຊົດເຊີຍ ຜົນເສຍຫາຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ
ການຕັດ ສິນໂດຍສານປະຊາຊົນຢູ່ໃນສານຂັ້ນຕົ້ນມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ແລ້ວວ່າພວກ
ກ່ຽວກະທໍາຜິດແລະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ ແຕ່ຄະດີດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ມີ
ຮ່ອງຮອຍວ່າ ຈະຈົບລົງເມື່ອໃດ ແລະບໍ່ມີວີ່ແວວເລີຍວ່າຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຄືນ
ຫລືບໍ່. ລາຍລະອຽດຈະເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວ
ຂອງເຮົາມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.ເປັນເວລາໄດ້ 3 ປີ ກວ່າໆມາແລ້ວ ທີ່ເລີ້ມມີການຟ້ອງຮ້ອງຄະດີໃຫຍ່ລະດັບປະເທດຕໍ່ບໍ
ລິສັດ ແມັກກີ ສະເຕໂບ ເວີລ໌ດວາຍໂຊລ (Maxkey Stable Worldwide Sole, Ltd.).
ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໄຕ່ສວນແລະຕັດສິນໂດຍສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນ
ເດືອນກຸມພາ ປີ 2017 ວ່າ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນຄົນລາວ 2 ຄົນ ພ້ອມ
ດ້ວຍພັກພວກໃນບໍລິສັດອີກ 5 ຄົນຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກ ແລະໃຫ້ຊົດໃຊ້ເງິນຄືນໃນຈໍານວນ
ທັງໝົດ ເກືອບຮອດ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ພວກທີ່ຖືກຫລອກລວງເອົາເງິນໄປ
ຝາກຈໍານວນຫລາຍກວ່າ 2,640 ຄົນ. ແຕ່ປາກົດວ່າຄະດີນີ້ບໍ່ໄປ ບໍ່ມາທາງໃດເລີຍ ເພາະ
ຈໍາເລີຍໄດ້ອຸທອນຕໍ່ໄປຫາສານພາກກາງຂອງປະເທດ.


ໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວລົງທະບຽນເປັນບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການເປັນທີ່ປຶກສາການ
ລົງທຶນ ທຸກດ້ານ ຊຶ່ງເລີ້ມດໍາເນີນການໃນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຜູ້ຈັດການເປັນຄົນ
ສັນຊາດລາວ ຊື່ທ່ານອະນຸພົງ ກິດທິສັກ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການຊື່ ຕູ່ປໍຢາງ ລືໄຊ ສັນຊາດ
ມາເລເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ກັບໄປຢູ່ສິງກະໂປ ເມື່ອດໍາເນີນທຸ ລະກິດມາຮອດໄລຍະນຶ່ງ. ມາຮອດ
ກາງປີ 2014 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະແບ່ງເປັນ 2 ບໍລິສັດຄື ແມັກກີ 1
ຫລື ALC ຊຶ່ງຜູ້ອໍານວຍຊື່ ທ້າວ ສົມປະສົມ ໄຊຍະວົງ ແລະແມັກກີ 2 ຫລື ALK ຊຶ່ງຜູ້ອໍ
ານວຍຊື່ ທ້າວຮົ່ມເມືອງ ອະນຸໄທ. ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ເຊົ່າຢູ່ຊັ້ນທີ 3 ຂອງຕືກ ພຣີມຽມ,
ບ້ານເພຍວັດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ ຈັດການບໍລິຫານຂອງ 2 ບໍລິສັດ
ນີ້ທີ່ມີສັນຊາດມາເລເຊຍອີກ 2 ຄົນ. ກິດຈະການຕົ້ນຕໍ ຄືການລະດົມທຶນເພື່ອເອົາເງິນມາ
ຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດໂລກ ຕະຫລາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຄໍາອື່ນໆໂດຍອ້າງວ່າມີສາຂາ
ຢູ່ປະເທດໄທ, ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ , ບຣູໄນແລະ ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ປະເທດ ສິງກະໂປ. ລັກສະນະການລະດົມທຶນແມ່ນເປັນແບບຕ່ອງໂສ້ ຄືເອົາເງິນຄົນໃໝ່ຈ່າຍໃຫ້
ຄົນເກົ່າໂດຍສະເໜີດອກເບ້ຍໃນອັດຕາສູງກວ່າທະນະຄານ. ຕົກມາກາງປີ 2015, ການ
ລົງ ທຶນຫລຸດລົງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເອົາເງິນມາສະໜອງດອກເບ້ຍ ໃຫ້ຄົນເກົ່າໄດ້. ຈາກ ນັ້ນ
ໃນຕົ້ນປີ 2016 ຈຶ່ງມີການເລີ້ມທະຍອຍ ການຟ້ອງຮ້ອງກັນທີ່ໄປຍັງສານ ຂັ້ນຕົ້ນກໍຄືສານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີ່ຕັດສິນໃນຕົ້ນປີ 2017 ວ່າພວກກ່ຽວ ມີຄວາມຜິດ ແລະໃຫ້ຊົດ
ເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຈດຄືນ. ຜູ້ອໍານວຍການທັງສອງກໍຄືທ້າວ ສົມປະສົມ ໄຊຍະວົງ
ແລະທ້າວຮົ່ມເມືອງ ອະນຸໄທ ລວມທັງພັກພວກອີກ 5 ຄົນຖືກຈັບ. ສ່ວນຜູ້ຈັດການຄົນຕ່າງ
ປະເທດທັງ 2 ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດມາເລເຊຍ ໄດ້ຫອບເງິນໜີ ໂດຍບໍ່ມີ ຮ່ອງຮອຍ ແລະ
ຂ່າວຄາວຫຍັງກ່ຽວກັບພວກກ່ຽວເລີຍຈົນມາເຖິງມື້ນີ້.

ສະພາບການນີ້ ໄດ້ສ້າງບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງ ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການສໍ້
ໂກງນີ້. ນຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄືປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຖືກເສຍຫາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນພະ
ນັກງານອິດສະຫລະການຕະຫລາດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ ເອົາເງິນຕົນເອງເງິນພີ່
ນ້ອງ ແລະລະດົມເອົາເງິນຈາກລູກຄ້າຫລາຍຄົນ ໄປຝາກບໍລິສັດນີ້ປະມານ 6 ແສນກວ່າ
ໂດລາ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງວ່າ :

“ເອີກະຈັ່ງວ່າມັນກະມິດເດ ບໍ່ເຫັນເຂົາແຈ້ງການຫຍັງມາ ມີແຕ່ຂ່າວອ້າຍຕຸກຫັ້ນລະຕາຍ
ເຈົ້າສົ່ງມາໃຫ້ເບິ່ງລະມິດຢູ່ເລີຍ.ປົກກະຕິເຂົາກະແຈ້ງທາງເຟສບຸກນໍາໂທລະໂຄ່ງນໍາ
ABC ນິວຫັ້ນຕິ, ບໍ່ ບໍ່ຊົງດອກບໍ່ຄອງມັນເທາະ ຫາໄປເລື້ອຍໆ, ປ້າຂ້ອຍກະສີ່ແສນປາຍ
ພຸ້ນນະສີ່ແສນເບາະ ຫຼືຫົກແສນປາຍພຸ້ນນະ. ຂ້ອຍເຮືອນຂ້ອຍກະແສນ ແສນຊາວບວກ
ໃສ່ພີ່ນ້ອງກະປະມານສອງແສນ ກະຊິມານໍາເຮັດຫຍັງເຮົາກະເສຍນໍາກະນໍາໆສານພຸ້ນ
ລະ, ມັນກະມິດໝົດເດ ເອຊຽນເຟສ ແມ໊ກກີ ນໍ້າດື່ມລາວ ມັນກະມິດລະເດ.”

ຄົນທີ່ຊື່ຕຸກ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວກ່າວເຖິງນັ້ນ ໝາຍເຖິງ ທ້າວສົມປະສົມ ໄຊຍະວົງ ທີ່ຖືກຈັບ ແລະເສຍ
ຊີວິດຢູ່ໃນຄຸກຍ້ອນການເປັນພະຍາດ. ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະທ່ານນີ້ ບອກວ່າ ສາເຫດ
ຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນມາຈາກການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງຍຸຕິທໍາບໍ່ມີ ປະສິດທິພາບ, ຊັກຊ້າ
ແລະບໍ່ໃຫ້ຄວາມກະແຈ້ງແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຫລື ໂຈດ ເທົ່າທີ່ຄວນ. ຜູ້ກ່ຽວສົມທຽບຄະ
ດີນີ້ໃສ່ກັບຄະດີ ຂອງບໍລິສັດ ພີເອັສ (PS) ທີ່ເປັນຄະດີທີ່ສໍ້ໂກງ ຊັບພົນລະເມືອງຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ລະດັບຊາດອີກອັນນຶ່ງທີ່ຫລອກລວງເອົາເງິນປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງໄປເຖິງຈະຕັດສິນ
ຄະດີແລ້ວກໍບໍ່ມີການຊົດໃຊ້ເງິນແກ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງ ນີ້:

“ມັນກະຕັດສິນເທື່ອຢູ່ແຖວເຂດຄູວຽງ (ສານນະຄອນຫລວງ) ມັນກະສົ່ງມາສານພາກກາງ
ເຮົາກະເຄີຍໄປກວດຢູ່ສານພາກກາງຢູ່ເຂດເມືອງນ້ອຍຕອນນັ້ນຂ້ອຍໄປ ຫລື ເມືອງຫຍັງ
ແຖວໂນນຫວາຍ, ໝົດຊຸດນີ້ເຂົາກະລົບລ້າງ ແນວອີ່ນາຍຈິດມັນກະໄປຂໍອຸທອນ ອຸທອນ
ຕະຫລອດມັນກະໝົດ. ມັນກະຕໍ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ໝົດເທົ້ານີ້ແລ້ວມັນກະຕໍ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ກະມີແຕ່
ຕັດສິນເທົ່ານັ້ນ ລະປານໃດມັນຈັ່ງຊິຮອດລົບລ້າງແລ້ວກະຖືວ່າສູງສຸດແລ້ວ, ບໍ່ມີເງິນໃຫ້
ເຂົາລະບໍ່ມີຜູ້ເຮັດວຽກ ກະເບິ່ງ ບໍລິສັດ PS ຫັ້ນເດ ອາຄານເຂົາຕຶກໂຮງງານເຂົາ ພວກ
ເຮືອນແພເຂົາບັກຫລາຍໆກະໂດກຖີ້ມ, ຈົມນໍ້າຖິ້ມລ້າໆ ເຄື່ອງຈັກເຂົາແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນ
ຄົນລັກເຂົາໝົດແລ້ວ, ເອີ ຄັນເຂົາເລັ່ງໆແຕ່ກີ້ມັນກະແລ້ວ.”

ທາງວີໂອເອ ກໍໄດ້ສໍາພາດ ກັບຈ່າສານໃນສານພາກກາງ ຊຶ່ງເປັນສານຮັບການອຸທອນ
ຈາກການຕັດສິນຈາກສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະຈາກແຂວງຕ່າງໆ ໃນພາກກາງ
ຂອງລາວ. ທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ສະພາບຄະດີຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວວ່າ:

“ບັນຫາຄະດີແມ໊ກກີ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປແຕ່ເດືອນທີ 1 ເດືອນທີ 2 ເດືອນທີ 3 ນີ້
ເບາະບໍ່ໄດ້ຢູ່ສານພາກກາງລະໄດ໋, ບາງເທື່ອເພີ່ນບໍ່ຄົ້ນໃຫ້ຕິ ຄິດວ່າຢູ່ ມັນຢູ່ສານນະ
ຄອນຫຼວງລະຫວ່າງເດືອນ 3 ເດືອນ 4 ບໍ່ຈື່ ຄະດີມັນຫຼາຍໆ ຄັນມີເວລາກະສາມາດມາ
ກວດເອົາສະໂນດນໍາສົ່ງ ໄປຖາມນໍາສານນະຄອນຫລວງເລີຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້
ສົ່ງໄປສານນະຄອນຫຼວງແລ້ວ.”

ທ່ານອະທິບາຍເພີ້ມອີກວ່າ: “ກ່ຽວກັບຂະບວນການຂັ້ນຕອນໂຕນີ້ມັນກະໄປຕາມຂັ້ນຕອນ
ໃດ ມັນເປັນຄະດີໃຫຍ່ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດຄັກແນ່ ທາງເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປ
ໃຫ້ສານນະຄອນຫລວງ ແຕ່ດົນແລ້ວນະ. ຄະດີອັນນີ້ ສານຂັ້ນຕົ້ນ ຈະຂໍອຸທອນມາຫາສານພາກ, ຖ້າສານພາກຕັດສິນໄປ ຖ້າເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ ຂາດບັນຫາໃດນຶ່ງ ທາງສານ
ພາກຈະລົບລ້າງ ສົ່ງໄປສານນະຄອນຫລວງພິຈາລະນາຄືນ ໃໝ່ ແລະຫຼັງຈາກສານນະ
ຄອນຫລວງຕັດສິນໃໝ່ແລ້ວ ຫາກຄູ່ຄວາມຝ່າຍໃດນຶ່ງຍັງບໍ່ພໍໃຈ ແລະກະຂໍໃຫ້ກັບມາ
ສານພາກຄືເກົ່າ. ເມື່ອສານພາກພິຈາລະນາຕັດສິນຫາກພໍໃຈແລ້ວກໍຈະຈົບພ້ອມລົບລ້າງ
ໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ພໍໃຈແມ່ນທາງສານພາກຈະສົ່ງຂຶ້ນສານສູງຕື່ມ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກຄະດີສໍ້ໂກງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ມີຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນ
ວ່າ ຕົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາເລີຍ. ສະພາບການນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ກັບຜົນການສໍາ
ຫລວດທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຄວາມ ຍຸຕິທໍາຢູ່ໃນ 4 ແຂວງຄື:
ອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ແລະເຊກອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອ
ການພັດທະນາ ຫລື UNDP ປະຈໍາລາວໃນປີ 2011 ຊຶ່ງພົບວ່າ “ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນເຂົ້າ
ໃຈເຖິງສິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ຮູ້ຈັກວິທີໃນການນໍາໃຊ້ສິດດ່ັງກ່າວ ແລະສາມາດນໍາໃຊ້
ສິດນັ້ນໄດ້. ແຕ່ແນວ ໃດກໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການນໍາໃຊ້ສິດ ອາດຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ໃນລະບົບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ.

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG