ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

You've Got on an Engagement Ring!


You've got on an engagement ring!

ໃນບົດຮຽນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນເວົ້າລົມເປັນພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃນການໝັ້ນແລະການແຕ່ງງານ.

NDE 12F – 5

Saly: ທ່ານນັກຮຽນ​ນກັສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາມື້​ນີ້ ຈະ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍຄຳ​ຖາມສຳລັບ ​ ທ່ານ.

Larry: A Question for You

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ເຊີນລໍ​ຟັງສຽງ​ກະດິງ​ກ່ອນ ​ແລ້ວ​ຈ່ຶງ​ຕອບ.

Max: What are you interested in? What are your hobbies?

(ding)

(pause for answer)

Max: Interesting! MUSIC

Saly: What are you interested in? ເຮົາຫວັງ​ວ່າ​ທ່ານ​ຄົງ​ສັງ​ເກດ​ໄດ້​ເໜາະ​ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ຄຳ​ວ່າ interested ​ແລ້ວຈະ​ມີ​ຄຳ​ວ່າ​ in ຕິດຕາມ​ມາ. What are you interested in? . ແປ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ອັນ​ໃດ? ​ ຊ່ຶງ​ຄຳ​ຕອບ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ I’m interested in photography. ແປ​ວ່າຂ້ອຍ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຖ່າຍຮູບ​ຫຼື​ວິຊາ​ຖ່າຍຮູບ.

ບັດນີ້ກ່ອນ​ເຮົາ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນ​ບົດຮຽນ Functioning in Business ເຮົາ​ມີ​ບົດ​ສົນທະນາ​ນອກ

ເວລາ​ອອກ​ອາກາດ​ມາ​ໃຫ້​ທ່ານຟັງ.

Story Interlude: Elizabeth gets engaged

Larry: OK... and we’re off the air.

SFX: Elizabeth enters

Eliz: (brightly) Hi Max, hi Kathy.

Max and Kathy: Hi, Elizabeth. Hello.

Kathy: How’s it going, Elizabeth?

Eliz: (excitedly) Oh, things are great!

Max: Hey, you’re happy today.

Eliz: Oh, I’m more than happy.

Max: What’s the good news?

Eliz: (laughingly) Well, please examine my hand carefully.

Notice anything?

Kathy: Oh my gosh! Elizabeth! That ring.

You’ve got on an engagement ring!

Eliz: Yes!

Max: Elizabeth, you got engaged?

Eliz: Yes!

Boris asked me to marry him, and I accepted!

Kathy: That’s wonderful.

Max and Larry: Congratulations.

Larry: Elizabeth, I’ve got to ask you a question.

Where did he ask you?

Where were you when he asked you to marry him?

Eliz: Oh, it was during dinner.

On Saturday, Boris took me to a really nice restaurant.

And at the end of the meal, he asked me to marry him!

Kathy: Oh, how romantic!

Eliz: Yes. It was wonderful.

Oh, excuse me. I’d better get started.

Max: OK. See you later.

Kathy: And congratulations again!

Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business.

Saly: ກ່ອນ​ເຮົາຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ບົດຮຽນ​ໃໝ່ ​ເຮົາ​ມາ​ຊ້ອມ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ​ຈັກ​ບາດ​ກ່ອນ​ເໜາະ​ທ່ານ. Oh, I’m more than happy. ທ່ານຊິ​ແປ​ປະ​ໂຫຍ​ກນີ້​ວ່າ​ແນວ​ໃດ. ຖ້າ​ຈະ​ແປໃຫ້​ໄກ້​ຄຽງ​ກັບປ​ະ​ໂຫຍ​ກພາສາ​ອັງກິດເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ດີ​ໃຈ​ຍິ່ງ​ກວ່າ​ດີ​ໃຈ​ຊ໊ະ​ອີກ. ບາງ​ຄົນ​ກໍອາດ​ຈະ​ວ່າ​ແນວ​ນັ້ນ.

What’s the good news? ຈະ​ແປ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ມີ​ຫຽັງ​ເປັນ​ຂ່າວ​ດີ ກໍ​ວ່າ​ໄດ້. What’s the good news?

Max: Hey, you’re happy today.

Eliz: Oh, I’m more than happy.

Max: What’s the good news?

Eliz: (laughingly) Well, please examine my hand carefully.

Notice anything?

Saly: ຄຳ​ວ່າ examine, e x a m i n e, examine ໃນ​ທີ່​ນີ້​ເຮົາຈະ​ແປ​ວ່າ​ສັງ​ເກດ

Please examine my hand carefully. ແປ​ວ່າ​ ສັງ​ເກດ​ເບ່ິງ​ມື​ຂ້ອຍ​ຄັກໆ​ເບິ່ງ!

ຄຳ​ວ່າ engagement ring, engagement ring ແປ​ວ່າແຫວນ​ໝັ້ນ.

Kathy: Oh my gosh! Elizabeth! That ring.

You’ve got on an engagement ring!

Eliz: Yes.

Saly: Max ຖາມ ​ Elizabeth ວ່າ You got engaged?

ເຮົາຊິ​ແປຄຳ​ຖາມ​ນີ້ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ທ່ານ ​ເຈົ້າ​ໝັ້ນ​ແລ້ວ​ບໍ? ຫຼື​ຈະ​ວ່າ ມີ​ຄົນ​ໝັ້ນ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ບໍ?

Max: Elizabeth, you got engaged?

Eliz: Yes!

Boris asked me to marry him, and I accepted!

Kathy: That’s wonderful.

Max and Larry: Congratulations.

Saly: Boris asked me to marry him, and I accepted! ແປ​ວ່າ Boris ຂໍ​ແຕ່ງງານ​ກັບ​ຂ້ອຍ ຫຼື​ຈະ​ວ່າ Boris ຂໍ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ແຕ່ງງານ​ກັບ​ລາວ​ກໍ​ວ່າ​ໄດ້. ​ແລ້ວ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຮັບປາກ​ລາວ.

ມື້​ນີ້​ເຫັນ​ສົມຄວນ​ແກ່​ເວລາ​ແລ້ວທ່ານ. ຢ່າ​ລືມ​ລໍ​ພົບ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ອີກ ໃນ​ບົດຮຽນໜ້າ.

NDE Closing

Kathy: Well, our time is up. So until next time...

This is Kathy.

Max: And this is Max.

Kathy: Good luck in your English studies!

Kathy and Max: Good-bye.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice overMUSIC up and then fade


ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG