ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໓ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

NDE 12C-1


ບົດຮຽນນີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກເວົ້າລົມເປັນພາສາອັງກິດ
ກ່ຽວກັບຊິວິດການແຕ່ງງານແລະການຢ່າຮ້າງ.
ບົດຮຽນນີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກເວົ້າລົມເປັນພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບຊິວິດການແຕ່ງງານແລະການຢ່າຮ້າງ.

Today's Unit is "We Got Married in 1944."ບົດຮຽນນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກເວົ້າລົມເປັນພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບຊິວິດການແຕ່ງງານ.

NDE Opening

NDE 12C – 1

Saly: ທ່ານ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ມື້​ນີ້​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ບົດຮຽນ​ທີ 12 ພາກທີ 3 ຕອນ​ທີ 1​.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Today’s unit is “We Got Married in 1944.”

Saly: ຫົວຂໍ້​ຂອງ​ບົດຮຽນ​ມື້​ນີ້​ແມ່ນ “We Got Married in 1944.”

ບົດຮຽນນີ້​ຈະ​ສອນ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ລົມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຕ່ງງານ​ແລະ

ການຢ່າ​ຮ້າງ​ກັນ. ແລະ​ໃນ​ບົດຮຽນ​ນີ້​ທ່ານຈະ​ໄດ້​ຮູ້ວ່າ Max ກຳລັງອ່ານ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊິວິດ​ແຕ່ງງານ​ຂອງ

ທ່ານ Einstein.

How many times did he get married? ແປ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ແຕ່ງງານ​ຈັກ​ເທື່ອ.

He got married for the first time in 1902. ແປ​ວ່າເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ເພິ່ນ

ແຕ່​ງງານ​ໃນ​ປີ 1902.

Twelve years later, in 1914, he got divorced. ແປ​ວ່າອີກ 12 ປີ​ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ປີ 1914 ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຢ່າ​ຮ້າງ.

MUSIC

Saly: to get married ແປ​ວ່າ​ແຕ່ງງານ​ to divorce ແປ​ວ່າ​ຢ່າ​ຮ້າງ

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Kathy: Still enjoying your book?

Max: I am!

Last night I read about Einstein’s marriages.

Kathy: Marriages? How many times did he get married?

Max: Twice. He got married twice.

He got married for the first time in 1902.

Kathy: Nineteen-oh-two? That’s two years after he graduated from college, isn’t it?

Max: Yes. He graduated in nineteen hundred, and he got married in 1902.

Twelve years later, in 1914, he got divorced.

Kathy: And he got married again?

Max: Yes. In 1919, he got married for the second time.

Kathy: Five years later.

Max: Right. He married his second wife about five years after he got divorced.

Kathy: Interesting....

Well, are you ready to meet today’s guest?

She’s someone who just celebrated her eightieth birthday--Martha Harris!

Max: Bob Harris’s mother.

Kathy: Yes. She’s a famous writer.

She writes mystery stories.

Max: What’s she going to talk about today?

Kathy: She’s going to talk about her marriage.

MUSIC

Saly: marriage ແປ​ວ່າ ການ​ແຕ່ງງານ ຫຼືຊິວິດການ​ແຕ່ງງານ

Language Focus. Einstein got married twice.

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດ​ນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ແລ​ະ​ເວົ້າຕາມ​ຫຼັງ.

Max: Einstein got married twice.

(pause for repeat)

Max: In 1902, he got married for the first time.

(pause for repeat

Max: Twelve years later, in 1914, he got divorced.

(pause for repeat)

Max: In 1919, he got married for the second time.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: twice​, t w i c e, twice ແປ​ວ່າ ສອງ​ເທື່ອ.

celebrate, c e l e b r a t e, celebrate ແປ​ວ່າສະຫຼອງ ຫຼື ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ.

ມື້​ນີ້​ເວລາ​ຂອງ​ເຮົາໝົດ​ລົງ​ພຽງ​ທໍ່​ນີ້​ທ່ານ ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

NDE Closing

XS
SM
MD
LG