ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

This program will teach you how to talk about your education. It focuses on time expressions, such as 'in 1900' and 'seven years ago'.

NDE Opening

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “When Did You Graduate?”

Saly: ທ່ານ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນບົດຮຽນທີ 12 ພາກ​ທີ 2 ຕອນ​ທີ 1. ຫົວ ຂ້ຂອງ​ບົດຮຽນ​ນີ້​ແມ່ນ “When Did You Graduate?” ແປ​ວ່າ​ ”ເຈົ້າຮຽນ​ຈົບ​ຫວ່າງ​ໃດ?” ໝາຍ​ເຖິງ​ປີ​ໃດ​ເດືອນ​ໃດ ດັ່ງ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ.

ບົດຮຽນ​ນີ້​ຈະ​ສອນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້ຈັກ​ເວົ້າ​ລົມ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ທ່ານ.

ບົດຮຽນ​ນີ້​ຈະເພັ່ງ​ເລງ​ໃສ່​ສຳນວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເວລາ ​ເຊັ່ນ ​ໃນ​ປີ 1900 ‘in 1900’, ​ແລະ​ເມື່ອ 7 ປີ​ກ່ອນ ‘seven years ago.’ ດ່ັງ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ. ​ແລະ​ໃນ​ບົດຮຽນ​ນີ້ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ ວ່າ Max ກຳລັງອ່ານ​ເລື້ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ Einstein.

education ແປ​ວ່າ ການ​ສຶກສາ

He preferred to work on his own. ແປ​ວ່າທ່ານ​ມັກ​ຢາກ​ເຮັດ​ຢາກ​ທຳເອົາເອງ.

He attended schools in both Germany and Switzerland. ແປ​ວ່າທ່ານ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ຢູ່​ທັງ ປະ​ເທດ​ເຢັຽຣະມັນ​ແລະ Switzerland.

He graduated in 1900. ແປ​ວ່າທ່ານ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ປີ 1900.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Kathy: How’s your book?

Max: My book about Einstein? It’s very interesting.

I’m reading about his school days.

Kathy: School days? Einstein was a good student, wasn’t he?

Max: Well, actually, Einstein didn’t like school.

Kathy: He didn’t?!

Max: No, he didn’t. He preferred to work on his own.

Kathy: Where did he go to school?

Max: He attended schools in both Germany and Switzerland.

Kathy: How about college?

Where did he go to college?

Max: He went to a university in Switzerland, where he studied physics.

He graduated in 1900.

Kathy: Interesting...

It’s time to meet today’s guest.

Today we’ll be talking with Sara Scott.

Max: Oh, yes. Sara’s a doctor, right?

Kathy: Yes, that’s right. She works in a hospital in Chicago.

Max: What’s she going to talk about?

Kathy: She’s going to tell us about her education.

Max: Great.

MUSIC

Saly: Graduate ແປ​ວ່າສຳ​ເຣັດການ​ສຶກສາ.​ He graduated in 1900. ແປ​ວ່າ​ເພ່ິນ​ສຳ ເຣັດການ​ສຶກສາ​ໃນ​ປີ 1900. Physics ແປວ່າວັດຖຸ​ວິທຍາ. Einstein studied physics ​ແປ​ວ່າ ທ່ານ Einstein ຮຽນ​ວິຊາ​ວັດຖຸ​ວິທຍາ.

Language Focus. He graduated in 1900.

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດ​ນີ້​ເຊີນ​ຫັດ​ອອກສຽງ. ​ເຊີນ​ຟັງ​ແຕ່ລະ​ປ​ະ​ໂຫຽກຄັກໆ ​ແລ້ວ​ຫັດ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫຼັງ.

Max: Albert Einstein attended schools in Germany and Switzerland.

(pause for repeat)

Max: He went to a university in Switzerland, where he studied physics.

(pause for repeat)

Max: He graduated in 1900.

(pause for repeat)

Max: In 1900, he graduated from a university in Switzerland.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ​ attend, a-t-t-e-n-d, attend ໃນ​ກໍຣະນີນີ້ ແປ​ວ່າ​ ​ເຂົ້າ. He attended schools in Germany.​ ແປ​ວ່າເພິ່ນ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເຢັຽຣະມັນ.

ມື້ນີ້​ເອົາ​ທໍ່​ນີ້​ກ່ອນ​ເໜາະ​ທ່ານ ​ເພາະວ່າ​ເວລາ​ຂອງ​ເຮາ​ໝົດ​ແລ້ວ. ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

NDE Closing

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG