ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໕ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

ແຊຣາ ສກັອຕ ໄປຮຽນ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມິຊິແກັນ


Boston University graduation
ພິທີສຳເຣັດການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ບົສຕັນ
Boston University graduation ພິທີສຳເຣັດການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ບົສຕັນ

New Dynamic English, NDE 12B - 3

NDE Opening

Saly: ໃນການຮຽນ ຂອງເຮົາມື້ນີ້
ເຮົາຈະຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍບົດສຳພາດ.

Interview 2. Sara Scott: How many years were you in medical school?


Larry: Interview

Saly: ໃນບົດສຳພາດບົດນີ້ ເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ແຊຣາ ໄປຮຽນ
ແພດສາດຢູ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລ Michigan.

ລາວຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນການແພດ ເປັນ ເວລາ ສີ່ປີ.
  • a disease ແປວ່າ ໂຣກ ຫຼື ພະຍາດ

I was there for four years. ແປວ່າ ຂ້ອຍໄປຢູ່ຫັ້ນ ສີ່ປີ.

During the first year, we studied basic medicine. ໃນປີ
ທຳອິດ ພວກເຮົາ ຮຽນ ວິຊາແພດພາກຕົ້ນ ຫຼືຂັ້ນພື້ນຖານ.

During the third and fourth years, we worked directly with patients. ໃນລະຫວ່າງ ປີທີ ສາມ ກັບ ປີທີສີ່ ພວກເຮົາປະຕິບັດງານ
ໂດຍກົງ ກັບພວກຄົນເຈັບ.


I got my degree two years ago. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບປຣິນຍາ ເມື່ອສອງ
ປີກ່ອນ.Kathy: Our guest today is Dr. Sara Scott.

After she graduated from the University of Maryland,
Sara went to medical school.

Sara, where did to you go to medical school?

Sara: In Michigan. At the University of Michigan Medical
School.

Kathy: How many years were you in medical school?

Sara: I was there for four years.

Kathy: Can you tell us a little about your studies?

Sara: Sure.
During the first year, we studied basic medicine.
Then, in the second year, we learned about different
diseases.

Kathy: And in the third year? What did you study during the
third year?

Sara: During the third and fourth years, we worked directly
with patients.
We worked with different kinds of patients--children,
old people, and so on.
For example, for six weeks, I worked with mothers
and their new babies.
And then for the next six weeks, I worked with small
children.

Kathy: When did you get your degree?

Sara: I got my degree two years ago.

Kathy: Thank you for coming to see us today.

Sara: You’re welcome, Kathy.

Kathy: Let’s take a short break.
This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: ລອງມາທົບທວນເບິ່ງ ວ່າ ການສຶກສາຂອງ ແຊຣາ ມີຄວາມເປັນມາ
ແບບໃດ. ຄຳຕອບກໍຄືວ່າ ຫຼັງຈາກ ຈົບ ມັດທະຍົມສົມບູນແລ້ວ ລາວ
ໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຕຽມແພດສອງປີ ທີ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລ ຣັດ
ແມຣີແລນ ກ່ອນຈະໄປຕໍ່ຮຽນແພດສາດ ສີ່ປີຢູ່ມະຫາວິຍາໄລ
ຣັດມິຊິແກັນ.

Language Focus. Listen and answer.


Larry: Listen and answer.
Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ບັດນີ້ ລອງຫັດຕອບຄຳຖາມເບິ່ງທ່ານ. ຢ່າລືມ ກ່ອນຕອບ ໃຫ້ໄດ້ຍິນ
ສຽງກະດິງດັງຂຶ້ນເສຍກ່ອນ.


Max: How long was Sara in medical school?
(ding)
(pause for answer)

Max: For four years.

She was in medical school for four years.
(short pause)

Max: What did she study during her first year?
(ding)
(pause for answer)

Max: Basic medicine.

During her first year, she studied basic medicine.
(short pause)

Max: How long did she work with mothers and their babies?
(ding)
(pause for answer)

Max: For six weeks.

She worked with mothers and their babies for six weeks.
(short pause)

Max: What did she do for the next six weeks?
(ding)
(pause for answer)

Max: She worked with small children.

For the next six weeks, she worked with small children.

Music

Saly: ບັດນີ້ມາທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງ ແຊຣາ ອີກຕື່ມ
ຈັກບາດ ເໜາະທ່ານ. ໃນປີທຳອິດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ
ລາວຮຽນການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ. ປີທີສອງ ລາວຮຽນກ່ຽວກັບພະ
ຍາດຫຼືໂຣກຕ່າງໆ. ສ່ວນປີທີສາມກັບປີທີສີ່ ແມ່ນໄດ້ລົງປະຕິບັດ
ພາກໂຕຈິງ ຄືທຳການຮຽນ ແລະປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄປພ້ອມ.

NDE Closing
XS
SM
MD
LG