ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໑໖ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

Sara Scott Went to the University of Maryland.


My primary school
ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງຂ້ອຍ
My primary school ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງຂ້ອຍ

New Dynamic English, NDE 12B - 2

NDE Opening

Saly: ບົດຮຽນ ຂອງເຮົາມື້ນີ້ ຈະເລີ້ມດ້ວຍ ບົດສຳພາດ

Interview. Sara Scott: Did you grow up in Chicago?


Larry: Interview

Saly: ໃນບົດສຳພາດບົດນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ Sara ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣັດແມຣີແລນ.


ລາວຮຽນ ວິຊາຕຽມແພດສາດ.
  • pre-med, pre-medical ວິຊາຕຽມແພດສາດ
  • a clinic ຄຳນີ້ເຮົາທັບສັບເລີຍ ແລະກໍອອກສຽງວ່າ ຄລິນິກ ໝາຍເຖິງ ໂຮງໝໍນ້ອຍສ່ວນຕົວຂອງດັອກເຕີ້.
  • medical school ແປວ່າ ໂຮງຮຽນການແພດ ຫຼື ວິທະຍາໄລແພດສາດ
What school did you go to? ແປວ່າ ເຈົ້າໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນໃດ
(ຈະຖາມຄົນຢູ່ໃນຂັ້ນໃດກໍໄດ້, ຈະເປັນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ, ຂັ້ນມັດ
ທະຍົມ ຫຼືຂັ້ນປະຖົມກໍໄດ້.)


I graduated seven years ago. ແປວ່າ ຂ້ອຍສຳເຣັດ ເມື່ອເຈັດປີກ່ອນ.

I got my degree two years ago. ແປວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບປຣິນຍາ
ເມື່ອ 2 ປີກ່ອນ.


Kathy: Our guest today is Sara Scott.

Hello, Sara.

Sara: Hi, Kathy.

Kathy: You and your sister live in Chicago, don’t you?

Sara: Yes, we do.

Kathy: Is that where you grew up?

Sara: Yes, it is
My sister and I were both born there.

Kathy: After you graduated from high school, did you go to
college in Chicago?

Sara: No, I didn’t.
I went to college in Maryland.

Kathy: Where did you go? What school did you go to?

Sara: I went to the University of Maryland, where I studied
pre-med.

Kathy: When did you graduate? How long ago?

Sara: I graduated... seven years ago.

Kathy: What did you do after you graduated?

Sara: Well, for one year, I worked in a small clinic in Chicago.
Then I began medical school.

Kathy: OK.
We’ll talk about medical school with our guest, Sara
Scott, after our break.
This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: How long ago? ແປວ່າ ດົນປານໃດແລ້ວ? ໝາຍຄວາມວ່າ
ຜ່ານມາ ຈັກປີ ຈັກເດືອນແລ້ວ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
ຄຳວ່າ college ໝາຍເຖິງ ສະຖາບັນ ການສຶກສາ
ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງແມ່ນ ໂຮງຮຽນທີ່ໃຫ້ການສຶກສາ
ຫຼັງຈາກຈົບ high school ຫຼື ມັດທະຍົມສົມບູນແລ້ວ.

Did you go to college in Chicago? ແປວ່າ ເຈົ້າໄປເຂົ້າ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລຢູ່ເມືອງ ຊິກາໂກ ບໍ?
After you graduated from high school, did you go to
college in Chicago?

Language Focus. Did she go to college in Chicago?

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດນີ້ ເຊີນຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ. ເຊີນຟັງແຕ່ລະປະໂຫຽກຄັກໆ
ແລ້ວຫັດເວົ້າໃຫ້ຄື.


Max: What did Sara do after she graduated from high school?
(pause for repeat)

Max: She went to college.
(pause for repeat)

Max: Did she go to college in Chicago?
(pause for repeat)

Max: No, she didn’t.
She went to college in Maryland.
(pause for repeat)

Max: What university did she go to?
(pause for repeat)

Max: She went to the University of Maryland.
(pause for repeat)

Max: How long ago did she graduate?
(pause for repeat)

Max: She graduated seven years ago.
(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ high school ໝາຍເຖິງມັດທະຍົມສົມບູນ.

NDE Closing
XS
SM
MD
LG