ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໑໖ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ຮຽນໃຊ້ຄຳວ່າ listen ກັບຄຳວ່າ watch.


Thai magazine ແປວ່າ ນິຕະຍະສານໄທ
Thai magazine ແປວ່າ ນິຕະຍະສານໄທ
NDE 11D -4

NDE opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້
ຈະເລີ້ມດ້ວຍ ບົດສົນທະນາປະຈຳວັນ ແລ້ວຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ ແລະໄດ້
ຟັງຄຳຖາມປະຈຳສັບປະດາ.

Daily Dialogue: Getting Dressed (Part 1)


Larry: Daily Dialogue:Getting Dressed (Part 1)

Larry: Listen to the conversation.

Saly: ເຊີນຟັງບົດສົນທະນາດັ່ງກ່າວ.

SFX:

Sally: Is there any other shirt you could wear?

(short pause)

Brian: What do you mean?

(short pause)

Sally: Honey, your shirt is orange and your pants are green!

(short pause)

It’s awful!

(short pause)

Brian: Oh, no. I thought this was my blue shirt.

(short pause)

Sally: I’m afraid it’s not.

(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດນີ້ ເຊີນຟັງແລະຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ.

Sally: Is there any other shirt you could wear?

(pause for repeat)

Brian: What do you mean?

(pause for repeat)

Sally: Honey, your shirt is orange and your pants are green!

(pause for repeat)

It’s awful!

(short pause)

Brian: Oh, no. I thought this was my blue shirt.

(pause for repeat)

Sally: I’m afraid it’s not.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ wear, ແປວ່າ ນຸ່ງ ຫຼື ໃສ່ ເຊັ່ນໃສ່ໂມງ ໃສ່ນ້ຳຫອມ
ແລະອື່ນໆ.

ໃນບົດສົນທະນາສັ້ນໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ຜູ້ເປັນເມຍ
ເຫັນຜົວນຸ່ງເສື້ອສີນ້ຳໝາກກ້ຽງ ແລະສົ້ງສີຂຽວ ຈຶ່ງສະແດງ
ຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາວ່າ ໂອ້ຍມັນຄືບໍ່ເຂົ້າທ່າແທ້ ມັນຂີ້ຮ້າຍ
ໂພດ ສີມັນບໍ່ເຂົ້າກັນຈັກດີ້. ເຈົ້ານຸ່ງເສື້ອສີໃໝ່ໄດ້ບໍ່. ຝ່າຍຜົວ
ເພິ່ນຄິດວ່າ ເພີ່ນນຸ່ງສີຟ້າ.

Question of the Week (answer): Things to read


Larry: Question of the Week!

Saly: ຄຳຖາມປະຈຳສັບປະດາ. ສຳລັບຄຳຖາມປະຈຳສັບ
ປະດາເທື່ອນີ້ ຈະແມ່ນກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຮົາອ່ານ.


UPBEAT MUSIC

Max: Well, it’s Question of the Week time again, Kathy.

Are you ready to play?

Kathy: I certainly am!

Max: This time, I’m going to ask questions about things to read.

Kathy: OK. I’m ready.

Max: Okay, here we go: What do you send to your friends when you’re on vacation?

A book..., a postcard..., or a magazine?

Kathy: A postcard, of course.

Max: Okay, that one was pretty easy.

Here goes: Question Number Two: What do most people get from the library?

A newspaper..., a magazine..., or a book?

Kathy: Well... you can get a newspaper, a magazine or a book at the library,

But I guess most people get a book.

Max: Right again, Kathy!

All right... Question Number Three.

Which usually costs the least...

A book..., a magazine..., or a newspaper?

Kathy: Well... a book is probably the most expensive.

The least expensive... is probably a... newspaper.

Max: Yes. A newspaper costs the least.

Right for the third time! Good work, Kathy.

Kathy: Thank you, Max. I enjoyed it.

MUSIC

Saly: ຄຳຖາມ What do you send to your friends when
you're on vacation? ເຮົາຈະແປແນວນີ້ກໍໄດ້ທ່ານ "ເວລາ
ເຮົາໄປພັກ ໄປທ່ຽວບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶ່ງ ຄົນເຮົາມັກຈະສົ່ງຫຽັງ
ໄປໃຫ້ໝູ່ໃຫ້ຄູ່?"

Larry: A Question for You


Saly: ຄຳຖາມສຳລັບທ່ານ.

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ເຊີນລໍຟັງສຽງກະດິງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕອບ.

Max: What do you like to watch on television?

(ding)
(pause for answer)

Max: OK. Good.

MUSIC

Saly: ເປັນໜ້າເສຍດາຍ ທີ່ເວລາຮຽນຂອງເຮົາໝົດລົງທໍ່ນີ້.
ພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

Kathy: Well, our time is up. So until next time...

This is Kathy.

Max: And this is Max.

Kathy: Good luck in your English studies!

Kathy and Max: Good-bye.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

MUSIC up and then fade
XS
SM
MD
LG