ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພຸດ, ໒໔ ເມສາ ໒໐໒໔

ບົວ​ບັງ​ໃບ - ດອກ​ຫຍາ​​ແດນ​ໄກ


ບົວ ບັງໃບ
ບົວ ບັງໃບ

ສບາຍດີປີໃຫມ​ແລະ​ໃນຊວງ​ນຍັງ​ຢູ​ໃນ​ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ປີ
ໃຫມ​ຢູ ຫວັງ​ວາ​ທຸກທານຄົງ​ສະບາຍດີ ມນທາງຣາຍການ​
ສຽງ​ເພງ​ຈາກ​ແດນ​ໄກ​ຂໍ​ສ​ເນີ​ເພງ ດອກ​ຫຍາແດນ​ໄກ
ຂອງ ບົວ​ບັງ​ໃບນັກ​ຮອງ​ສາວ​ຈາກຣັດ ​ໄອ​ໂອ​ວາ, ສະຫະ
ຣັຖ ນເອງ ພອມ​ທັງ​ຈັດ​ເພງ​ໃຫ​ກັບ​ທານ​ຜູຟັງ​ ວຽງ​ສອນ
ມິ​ໂນຣັດ ທ​ຂຽນອີ​ແມ​ລ​ເຂາ​ມາອວຍພອນ​ປີ​ໃຫມ​ໃຫຄນະ
ວີ​ໂອ​ເອ ພອມ​ນວັນນະ​ສອນ​ພອມດວຍຄະນະ ຂໍ​ສງ​ຄວາມ
ສຸກ​ແລະ​ຄວາມ​ສົດ​ຊນ​ສົມ​ຫວັງ​ກັບ​ຄືນ​ໃຫ​ ວຽງ​ສອນ​
ພອມ​ດວຍ​ຜູ​ຟັງ​ທຸກໆທານ​ດວຍ.

ສວນ​ເພງ​ທ​ສອງ​ນ​ເປັນ​ລຳ​ສ​ພັນ​ດອນ​ເຂດ​ໃຕ​ຂອງ​ລາວ ໂດ​ຍ ບົວ​ບັງ​ໃບ ອີກຕືມກອນ​ນງ
ທ​ມີ​ຊວາ ສ​ພັນ​ດອນຢູ​ໃສ ແລະ​ເພງສຸດທາຍຈັດ​ມອບໃຫ້ ນິດ ​ມູນ​ໂພ​ໄຊ ທຂຽນ​ເຂາມາ
ແລະ​ວາ ຮັບ​ຟັງ​ບົດຂຽນຂອງ​ທາງ​ເຮົາ​ຕລອດ​ແລະ​ໄດ​ຂ​ມູນ​ແລະ​ຂາວ​ສານທ​ເປັນສາລະ
ພິ​ເສດ​ແມນລາຍງານ​ຂອງ​ການ​ເກັບ​ກູລະ​ເບີດ​ໃນ​ລາວ​ທ​ໄດ​ຮັບ​ທຶນ​ຊອຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ສະຫະຣັດ
ທ​ຈະ​ມາ​ຟນຟູ​ໂຄງການບຳບັດ​ແລະ​ພັທນາ​ໂຄງການ​ຢາງ​ອນ​ເພອ​ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ​ທ​ດີ​ຂນຂອງ​
ຜູ​ຄົນ​ໃນ​ເຂດ​ທ​ກະທົບ​ນນ ພອມ​ນຍັງຝາກ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫວງ​ເປັນ​ໃຍ​ກັບຜູ​ຄົນ​ໃນ​ທອງຖນົນ​
ໃນ​ລາວທ​ນັບ​ມ ກໍ​ຍິ່ງ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ຕາຍ​ຈາກ​ອຸປຕິ​ເຫດ​ຈາກຍ​ວດຍານພາຫະນະ​າຍຂຶ້ນ ຊງ​ເປັນ​
ເຣອງ​ເສາ​ແລ​ປອງ​ກັນ​ໄດ. ຂໍ​ເຕອນມາ​ຍັງ​ທຸກໆ​ທານ​ເພອ​ເປັນ​ອຸທາຫອນ​ແລະ​ຮັກສາ​ກົດ​
ຈາລະຈອນດວຍ​ກັນ ເພອ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ທັງ​ຕົວ​ທານ​ເອງ​ແລະ​ຄົນ​ອນ​ນຳດວຍ ເພາະສນນ
ທາງ​ທີ​ມງານ ຂໍ​ສງຄວາມ​ສຸຂ​ແລະຄຳ​ອວຍພອນ​ມາ​ກັບ​ເພງ​ນ ສບາຍດີ​ປີ​ໃຫມ ຂອງ​
ອາຈານ ພົມມະ ພິມ​ມະ​ສອນ ​ແລະ​ພອນ ພູມິ​ທອນ ມອບໃຫນິດ ​ແລະແຟນລາຍການ
ທຸກໆ​ທານ ໂຊກ​ດີ​ປີ​ໃຫມ່​.

XS
SM
MD
LG