ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນເສົາ, ໒໕ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

Graduation: ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ ປະລິນຍາ ດ້ານທຸລະກິດ


ວິຊາເອກຂ້ອຍ ແມ່ນຝ່າຍທຸຣະກິດ ແຕ່ ວິຊາສຳຮອງຂ້ອຍ ແມ່ນ
ຂ່າວສານ
ວິຊາເອກຂ້ອຍ ແມ່ນຝ່າຍທຸຣະກິດ ແຕ່ ວິຊາສຳຮອງຂ້ອຍ ແມ່ນ ຂ່າວສານ

Functioning in Business, FIB 12D - 8

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ໃນບົດຮຽນຂອງເຮົາຄາວທີແລ້ວນີ້
ກ່ອນເຮົາຈະໄດ້ຟັງບົດໂອ້ລົມທາງທຸຣະກິດ
ເວລາຂອງເຮົາ ກໍໝົດລົງພໍດີ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຟັງກັນໃນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກຮຽນສອງປະ
ໂຫຽກແລ້ວ.
From your resume, it looks like you’ve changed jobs three times in two years. ແປວ່າເບິ່ງປະຫວັດການສຶກສາແລະວຽກງານຂອງ
ເຈົ້າແລ້ວເຫັນວ່າ ເຈົ້າປ່ຽນວຽກງານສາມເທື່ອໃນຮອບສອງປີ.

I did a minor in Journalism. ແປວ່າ ວິຊາຮຽນ
ສຳຮອງຂອງ
ຂ້ອຍແມ່ນວິຊາຂ່າວສານ.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Vickie is interviewing for a job at Nolton Publishing, Inc.

She is speaking with Nick Colson, manager of the
Editorial Department.

SFX: office

Colson : From your resume, it looks like you’ve changed jobs
three times in two years.

Vickie: Yes, I’ve been trying to find a job where I can become
an editor.

At my last three jobs, I did some editing.

But I was considered more of an administrative assistant.

Colson : So that’s why you’ve decided to apply here?

Vickie: Yes, and I believe that I have the editing skills you need.

Colson : What kinds of things have you edited?

Vickie: Well, I’ve worked on a wide variety of projects.

At Harrison Publishing, I worked mostly on
children’s books.

And at Bock’s Books, I was in the reference department.

Colson : I see. Your degree is in Business, isn’t it?

Vickie: Yes, but I did a minor in Journalism.

And I worked as an editor on the school newspaper.

Colson : Well, Vickie, I’ll have to think this over and give you a call.

In the meantime, I’d like to look at some samples of
your work.

Vickie: Sure. I’ve got some samples right here.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ sample, s a m p l e, sample, ແປວ່າ ຕົວຢ່າງ.
I'd like to look at some samples of your work.
ແປວ່າຂ້ອຍຢາກເຫັນຕົວຢ່າງວຽກງານຂອງເຈົ້າ.


Focus on Functions: Leading Questions


Larry: Focus on Functions: Leading Questions

Saly: ການເພັ່ງເລງໃສ່ໜ້າທີ່ຂອງພາສາ

Larry: Listen carefully.

Saly: ເຊີນຟັງປະໂຫຽກຕໍ່ໄປນີ້ຄັກໆ

Larry: It looks like you’ve changed jobs three times in two years.

Eliz: Yes, I’ve been trying to find a job where I can become an editor.

(pause)

Larry: So that’s why you’ve decided to apply here.

Eliz: Yes, I believe that I have the editing skills you need.

(pause)

Larry: Your degree is in Business, isn’t it?

Eliz: Yes, but I did a minor in Journalism.

(pause)

MUSIC

Saly: It looks loke ... It looks like ....ແປວ່າ
ເບິ່ງຄືວ່າ ... ຫຼື ເບິ່ງຊົງ ... It looks like
you've changed jobs three times in
two years. ແປວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າ ໃນໄລຍະສອງປີ
ເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນວຽກສາມເທື່ອ.

Gary’s Tips:

Saly: ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຈາກ Gary


ໃນພາກຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳຈາກ Gary ມືນີ້ ເຮົາ
ຈະໄດ້ຮຽນວິທີໃຊ້ຄຳຖາມທິ່ນຳພາ ຫຼືຄຳຖາມທີ່ພາໃຫ້ຄູ່ສົນທະ
ນາຕອບມາແບບໃດແບບນຶ່ງ.

A leading question is when you state information and then wait for the other person to confirm or deny it. ແປວ່າ
ຄຳຖາມທີ່ນຳພາ ໝາຍເຖິງຄຳເວົ້າທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ແລ້ວລໍໃຫ້
ຄູ່ສົນທະນາ ຫຼືຜູ້ຟັງເວົ້າຕໍ່ ອາດຈະເປັນການເວົ້າຢ້ຳ ວ່າ ຖືກ
ຕ້ອງ ຫຼືຈະເປັນການປະຕິເສດ ກໍໄດ້.

ມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງແລ້ວທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນບົດ
ຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG