ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນເສົາ, ໑໓ ເມສາ ໒໐໒໔

My House Has Three Bedrooms. ເຮືອນຂ້ອຍ ມີ ສາມ ຫ້ອງນອນ.


This house has one floor. ເຮືອນຫຼັງນີ້ມີຊັ້ນດຽວ.
This house has one floor. ເຮືອນຫຼັງນີ້ມີຊັ້ນດຽວ.

Functioning in Business, FIB 12D - 5

FIB Opening

Eliz: Hello, I' m Elizabeth Moore. Welcome to
Functioning in Business!

Larry: Today's unit is " A New Beginning, Part 4."
This program focuses on talking about
changes.

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ກ່ອນເຮົາຈະຂຶ້ນຕົ້ນບົດຮຽນ
Functioning in Business ມື້ນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຄຳ
ສັບບາງຄຳເຮັດຄຳຖາມສຳລັບທ່ານ ແລະຟັງບົດສົນ
ທະນານອກເວລາອອກອາກາດກັນກ່ອນ.

ຄຳວ່າ event, e v e n t, event ແປວ່າເຫດການ
ເຊັ່ນວ່າເຫດການອັນໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນອັນໃດ ດັ່ງນີ້
ເປັນຕົ້ນ. ແປວ່າດອກໄຟຟ້າ.

Larry: A Question for You

Saly: ບັດນີ້ ຈະແມ່ນພາກຄຳຖາມສຳລັບທ່ານ

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ເຊີນລໍຖ້າ ຟັງສຽງກະດິງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕອບ.

Max: When did you get your first job? What was it?

(ding)
(pause for answer)

Max: Ah, very interesting.

MUSIC

Saly: ຄຳສັບຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານໃນພາສາອັງກິດ ທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນມາ
ມີຫຍັງແດ່ທ່ານ? ຄຳດັ່ງກ່າວກໍມີ ເຊັ່ນ carpenter, mail clerk,
mail carrier, manager, assistant manager.

Story Interlude: Larry’s daughter adds to her house


Larry: OK... and we’re off the air.

Say, folks, before you go, I have something to show you.

SFX: sound of paper unrolling

Kathy: (VO) Oh, blueprints!

Is this your house, Larry?

Larry: No, it isn’t. It’s my daughter’s house.

She’s going to add some new rooms.

Kathy: How many rooms is she going to add?

Larry: Well, downstairs she’ll add a new family room.

Kathy: Unh hunh.

Larry: And then above that, upstairs, she’s going to add two new bedrooms.

The bedrooms are for her two kids.

Kathy: How old are your grandchildren, Larry?

Larry: They’re six and nine.

They’re getting pretty big now, and so they want their own rooms.

Max: That family room looks nice and big.

Larry: Yes! Big enough for a new television.

And a big chair for me to sit in when I visit.

All: --laugh--

SFX: Elizabeth entering

Saly: ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ແມ່ນການສົນທະນານອກເວລາອອກອາກາດ.

ຄຳວ່າ blueprints, blueprints, blueprints ແປວ່າແຜນຜັງ ເຊັ່ນ
ແຜນຜັງປຸກເຮືອນ, ປຸກໂຮງຮຽນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

to add some new rooms ແປວ່າ ຕໍ່ຫ້ອງໃໝ່ໃສ່
ອາດຈະເປັນຫ້ອງນອນ ຫຼືຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນກໍເປັນໄດ້.

ບັດນີ້ເຮົາຈະຂຶ້ນຕົ້ນບົດຮຽນ Functioning in Business.
ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນມື້ນີ້ ແມ່ນ " A New Beginning, Part 4."
ແປວ່າ ການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ຕອນທີ 4. ບົດຮຽນນີ້ ຈະເພັ່ງເລງໃສ່
ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ.

MUSIC

Interview: Blake


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: Today, we are talking again to Charles Blake in Beijing.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Mr. Blake.

Blake: Hi, Elizabeth.

Eliz: On our last show, we listened to your conversation with Mr. Chapman of Federal Motors.

Blake: Yes. That conversation took place last year.

After that we signed the deal, and the robots were installed in their factory last December, right on schedule!

Eliz: Congratulations.

Blake: Thank you. Everything is going quite well.

Eliz: So what happens now?

Blake: Well, it’s very interesting, actually.

Last week I got a call from Mike Epstein.

Eliz: Of Advanced Technologies?

Blake: Yes. You remember...

His company decided not to buy our robots.

Well, he had some interesting news.

Would you like to hear a recording of that conversation?

Eliz: Yes, I would.

Blake: OK. Let’s listen to the first part of that conversation.

MUSIC

FIB Closing

XS
SM
MD
LG