ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໒໒ ກັນຍາ ໒໐໒໓

My House Has Three Bedrooms. ເຮືອນຂ້ອຍ ມີ ສາມ ຫ້ອງນອນ.


This house has one floor. ເຮືອນຫຼັງນີ້ມີຊັ້ນດຽວ.

Functioning in Business, FIB 12D - 5

FIB Opening

Eliz: Hello, I' m Elizabeth Moore. Welcome to
Functioning in Business!

Larry: Today's unit is " A New Beginning, Part 4."
This program focuses on talking about
changes.

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ກ່ອນເຮົາຈະຂຶ້ນຕົ້ນບົດຮຽນ
Functioning in Business ມື້ນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຄຳ
ສັບບາງຄຳເຮັດຄຳຖາມສຳລັບທ່ານ ແລະຟັງບົດສົນ
ທະນານອກເວລາອອກອາກາດກັນກ່ອນ.

ຄຳວ່າ event, e v e n t, event ແປວ່າເຫດການ
ເຊັ່ນວ່າເຫດການອັນໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນອັນໃດ ດັ່ງນີ້
ເປັນຕົ້ນ. ແປວ່າດອກໄຟຟ້າ.

Larry: A Question for You

Saly: ບັດນີ້ ຈະແມ່ນພາກຄຳຖາມສຳລັບທ່ານ

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ເຊີນລໍຖ້າ ຟັງສຽງກະດິງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕອບ.

Max: When did you get your first job? What was it?

(ding)
(pause for answer)

Max: Ah, very interesting.

MUSIC

Saly: ຄຳສັບຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານໃນພາສາອັງກິດ ທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນມາ
ມີຫຍັງແດ່ທ່ານ? ຄຳດັ່ງກ່າວກໍມີ ເຊັ່ນ carpenter, mail clerk,
mail carrier, manager, assistant manager.

Story Interlude: Larry’s daughter adds to her house


Larry: OK... and we’re off the air.

Say, folks, before you go, I have something to show you.

SFX: sound of paper unrolling

Kathy: (VO) Oh, blueprints!

Is this your house, Larry?

Larry: No, it isn’t. It’s my daughter’s house.

She’s going to add some new rooms.

Kathy: How many rooms is she going to add?

Larry: Well, downstairs she’ll add a new family room.

Kathy: Unh hunh.

Larry: And then above that, upstairs, she’s going to add two new bedrooms.

The bedrooms are for her two kids.

Kathy: How old are your grandchildren, Larry?

Larry: They’re six and nine.

They’re getting pretty big now, and so they want their own rooms.

Max: That family room looks nice and big.

Larry: Yes! Big enough for a new television.

And a big chair for me to sit in when I visit.

All: --laugh--

SFX: Elizabeth entering

Saly: ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ແມ່ນການສົນທະນານອກເວລາອອກອາກາດ.

ຄຳວ່າ blueprints, blueprints, blueprints ແປວ່າແຜນຜັງ ເຊັ່ນ
ແຜນຜັງປຸກເຮືອນ, ປຸກໂຮງຮຽນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

to add some new rooms ແປວ່າ ຕໍ່ຫ້ອງໃໝ່ໃສ່
ອາດຈະເປັນຫ້ອງນອນ ຫຼືຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນກໍເປັນໄດ້.

ບັດນີ້ເຮົາຈະຂຶ້ນຕົ້ນບົດຮຽນ Functioning in Business.
ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນມື້ນີ້ ແມ່ນ " A New Beginning, Part 4."
ແປວ່າ ການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ຕອນທີ 4. ບົດຮຽນນີ້ ຈະເພັ່ງເລງໃສ່
ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ.

MUSIC

Interview: Blake


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: Today, we are talking again to Charles Blake in Beijing.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Mr. Blake.

Blake: Hi, Elizabeth.

Eliz: On our last show, we listened to your conversation with Mr. Chapman of Federal Motors.

Blake: Yes. That conversation took place last year.

After that we signed the deal, and the robots were installed in their factory last December, right on schedule!

Eliz: Congratulations.

Blake: Thank you. Everything is going quite well.

Eliz: So what happens now?

Blake: Well, it’s very interesting, actually.

Last week I got a call from Mike Epstein.

Eliz: Of Advanced Technologies?

Blake: Yes. You remember...

His company decided not to buy our robots.

Well, he had some interesting news.

Would you like to hear a recording of that conversation?

Eliz: Yes, I would.

Blake: OK. Let’s listen to the first part of that conversation.

MUSIC

FIB Closing

XS
SM
MD
LG