ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໑໙ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

Last week I was offered a position at Data Systems, Inc.


Last week I was offered a position at Nissan company.
Last week I was offered a position at Nissan company.

Functioning in Business, FIB 12D - 6

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມື້ນີ້ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຮຽນ
ປະໂຫຽກນຶ່ງກ່ອນ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເຮົາຈະຟັງບົດໂອ້ລົມປະຈຳວັນ.

Last week I was offered a position at Data
Systems, Inc.
ແປວ່າ ອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍຣິສັດ Data
Systems, Inc. ສະເໜີໃຫ້ຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກນຳເຂົາເຈົ້າ.

SFX: phone call

Blake: Yes? This is Charles Blake speaking.

Epstein: Hello, Charles. This is Mike Epstein calling.

Blake: Oh, Mike. It’s good to hear from you. What’s up?

Epstein: Well, to begin with, I’ve decided to
leave Advanced Technologies.


I’m going to work for another company.

I’ve been thinking about it for quite a while now.

Last week I was offered a position at
Data Systems, Inc.


Blake: Well, congratulations!

Epstein: Thanks.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ offer, o f f e r, offer, offer ແປວ່າ ມອບໃຫ້, ສະເໜີໃຫ້,
ຫຼື ຢາກເອົາໃຫ້.

Language Focus: Listen and Repeat:
Variations


Larry: Variations.

Listen to these variations.

Saly: ບັດນີ້ເຊີນຟັງຄຳສັບ ຫຼື ສຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແຕ່ມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນຫຼືຄ້າຍຄືກັນ.Eliz: I’ve decided to leave Advanced Technologies.

Larry: I’ve decided to quit my job.

(pause)


Eliz: I’m going to work for another company.

Larry: I’ve accepted a job with another company.

(pause)


Eliz: I’ve been thinking about it for quite a while now.

Larry: I’ve been considering it for quite some time.

(pause)


Eliz: I was offered a position at Data Systems.

Larry: Data Systems has made me an offer.

(pause)


MUSIC

Saly: I've decided to leave my job. ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນກັບ
I've decided to quit my job. ຄຳວ່າ leave, l e a v e, ແປ
ວ່າ ໜີຈາກ ໜີຈາກໄປ ແລະຄຳວ່າ quit, q u i t, ແປວ່າ ອອກ
ຫຼືອອກໄປ.

Interview: Blake


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

He was something of a risk-taker and his boss, Shirley Graham, was more conservative. ແປວ່າ ລາວເປັນຄົນມັກ
ສ່ຽງວາດໃດວາດນຶ່ງ ແຕ່ສ່ວນນາງ Shirley Graham ຫົວໜ້າ
ຂອງລາວ ຊ້ຳພັດເປັນຄົນຫົວນິຍົມແນວທາງເດີມຫຼາຍກວ່າ.

Eliz: So Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies?

Blake: Yes. He accepted a position at another company.

I knew that Mike wasn’t completely happy at
Advanced Technologies.

He was something of a risk-taker and his boss,
Shirley Graham, was more conservative.

Eliz: Yes, that was my impression, too.

Well, Mr. Blake, thank you for being our guest today.

Blake: Thank you, Elizabeth.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ congratulations, congratulations, congratulations
ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ງາມ ແປວ່າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຫຼືຂໍສະແດງ
ຄວາມດີໃຈນຳ ກໍວ່າໄດ້. ເຮົາພາກັນໃຊ້ຄຳນີ້ ກັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ສຳເຣັດຈາກອັນໃດອັນນຶ່ງ ເຊັ່ນຈົບການຮຽນ, ໄດ້ວຽກໄດ້ການໃໝ່
ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog


Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Saly: ຄຳຖາມທີ່ອິງໃສ່ບົດໂອ້ລົມສັ້ນໆ. ເຊີນຕັ້ງໃຈຟັງ
ຄຳຖາມ ແລະບົດໂອ້ລົມສັ້ນໆ ທີ່ມີຄຳຕອບຂອງ
ຄຳຖາມຕ່າງໆຕໍ່ລົງໄປນີ້.


Eliz: How long has Mr. Epstein been thinking about
leaving Advanced Technologies?

(short pause)

Epstein: Well, to begin with, I’ve decided to
leave Advanced Technologies.


I’m going to work for another company.

I’ve been thinking about it for quite a while now.

Last week I was offered a position at
Data Systems, Inc.


Blake: Well, congratulations!

Epstein: Thanks.

Saly: ສຳນວນ quite a while, quite a while ແປວ່າ ດົນສົມຄວນ.

ມາຮອດໜີ້ ກໍເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວທ່ານ. ຢ່າລືມລໍພົບກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG