ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໘ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ການ ສະແດງ ຄວາມ ເສຍໃຈ ແລະ ເຫັນໃຈ


ທັງສອງທ່ານອາດມີຄວາມເສຍໃຈ(regrets)ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ ໃນຕອນເປັນລັດຖະມົນຕີຢູ່.
ທັງສອງທ່ານອາດມີຄວາມເສຍໃຈ(regrets)ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ ໃນຕອນເປັນລັດຖະມົນຕີຢູ່.

Functioning in Business, FIB 12C - 9

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ການຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ຈະເລີ້ມດ້ວຍ
ໜ້າທີ່ຂອງພາສາ

Focus on Functions: Regrets

Larry: Focus on Functions: Expressing Regrets

Saly: ສຳລັບໜ້າທີ່ຂອງພາສາເທື່ອນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຄຳສັບຫຼື
ສຳນວນກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມເສຍໃຈອອກມາ.


Larry: Listen carefully.

Saly: ເຊີນຟັງປະໂຫຽກຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ຄັກໆ.

Eliz: I wish ... that I had spent ... more time ... with my kids.

(pause)

Eliz: I wish that I had spent more time with my kids.

(pause)

Eliz: I regret that, ... but I’m going to spend ... lots of time ...
with my grandkids.

(pause)

Eliz: I regret that, but I’m going to spend lots of time with
my grandkids.

(pause)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ regret, r e g r e t, regret ເປັນໄດ້ທັງຄຳນາມແລະ
ກິຣິຍາ. ຕົວຢ່າງຂອງຄຳກິຣິຍາກໍຄື I regret that, ແປວ່າ
ຂ້ອຍເສຍໃຈທີ່ມັນໄດ້ເປັນໄປແນວນັ້ນ. ສ່ວນຕົວຢ່າງຂອງຄຳ
ນາມ ກໍມີເຊັ່ນ expressing Regret ແປວ່າ ການສະແດງ
ຄວາມເສຍໃຈ.

Gary’s Tips: Regrets/Sympathy


Larry: Gary’s Tips.

Saly: ຄວາມຮູ້ພິເສດຈາກ Gary.

ສຳລັບຄວາມຮູ້ພິເສດເທື່ອນີ້ Gary ຈະມາອະທິບາຍ
ວິທີສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ແລະສະແດງຄວາມເຫັນໃຈ
sympathy ແປວ່າຄວາມເຫັນໃຈ.


ບັດນີ້ເຊີນຟັງແລະພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ້າທີ່ຈະ
ເປັນໄດ້.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to
talk about regrets and sympathy.

Eliz: Regrets?

Gary: Yes, things you did or didn’t do in the past, things you
wish you had done differently.

In today’s Business Dialog, Pauline talks about some
of her regrets.

In particular, she wishes she had spent more time with
her family.

She uses the expression, “I wish that...”

Let’s listen.

Pauline: I’ve been here thirty-two years.

I’ve never worked for another company!

Harry: That’s rare these days.

Pauline: I’ve enjoyed my years here, but I wish that
I had spent more time with my kids when
they were growing up.


Harry: I know what you mean.

Gary: Later, she expresses a similar idea, using the phrase
“I regret.”

Pauline: Once he started school, we spent much less
time together.


I regret that, but I’m going to spend lots of
time with my grandkids.


Gary: In Mr. Blake’s conversation with Mr. Chapman, both
men express some regrets about being away from
their families.

Notice how Mr. Blake shows sympathy by using
the expression, “I know what you mean.”

Mr. Chapman also shows sympathy when he says
“That’s tough.”

Chap: (edit out: Very nice.) I’m always so busy at
work that I don’t see my sons as often as I’d like.


Blake: I know what you mean.

I’m on the road three or four months a year.

Chap: That’s tough!

I’ve missed a lot of birthdays and holidays
because of work.


Blake: Me too.

Gary: Talking about regrets and showing sympathy is a
sign of the personal friendship that has developed
between Mr. Blake and Mr. Chapman.

This personal relationship will help strengthen their
business relationship.

Thank you for joining us again for Gary’s Tips.

Eliz: Thanks, Gary

Music

Saly: ໃນພາກຄວາມຮູ້ພິເສດມື້ນີ້ Gary ໄດ້ເລີ້ມອະທິບາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່
ເຮົາໄດ້ເຮັດແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນອະດີດ ແຕ່ຫວັງວ່າຄວນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປກວ່ານັ້ນ. ຍ້ອນສະພາບການໄດ້ເປັນໄປ ຈຶ່ງ
ເກີດມີຄວາມເສຍໃຈ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ. ຍົກຕົວຢ່າງ
ກໍຄື ຢູ່ໃນບົດສົນທະນາທາງທຸຣະກິດຂອງເຮົາມື້ນີ້ Pauline
ມີຄວາມເສຍໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງລາວຫຼາຍ
ພໍ ຫຼືຫຼາຍເທົ້າທີ່ຄວນ.

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for
Functioning in Business. See you then!

FIB MUSIC lead-in and then dips for voice over

MUSIC up and then fade
XS
SM
MD
LG