ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໓ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ຄວາມຮູ້ ພິເສດ ທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ


Many American fathers and mothers share responsibility
for raising their children.
Many American fathers and mothers share responsibility for raising their children.

Functioning in Business, FIB 12C - 7

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ໃນການຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ເຮົາຈະ
ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຟັງຄວາມຮູ້ພິ
ເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.

Culture Tips: Work and Family

Saly: ໃນພາກຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳມື້ນີ້
ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຊາວອະເມຣິກັນພາກັນ ເຮັດ
ແນວໃດຈຶ່ງສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງກັນໄດ້ ລະຫວ່າງວຽກ
ງານກັບຄອບຄົວ. ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າພາກັນ
ແບ່ງເວລາແບບໃດ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມລະຫວ່າງການ
ເຮັດລ້າເຮັດການ ກັບເວລາໃຫ້ກັບຄົວຄົວ.

Larry: Culture Tips

  • childcare ແປວ່າ ການເບິ່ງແຍງລູກເຕົ້າ ໂດຍສະເພາະ ພວກທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່
  • a daycare center ແປວ່າ ສູນກາງ ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ


Many American fathers and mothers share responsibility for raising their children. ປະໂຫຽກນີ້ແປວ່າ ຊາວອະເມຣິກັນທີ່ເປັນພໍ່ເປັນ
ແມ່ ຈະຊ່ອຍກັນຮັບຜິດຊອບ ໃນການເບິ່ງແຍງລູກເຕົ້ານຳກັນ.

They work part-time or they work flexible hours, so that they can spend more time with their children. ແປວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ພາກັນເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ ຫຼືບໍ່ ກໍເຮັດຕາມຊົ່ວໂມງທີ່ສະ
ດວກ ສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
Today’s e-mail question is, “How do Americans balance
work and family?”

Gary: Well, that’s not an easy question, and it doesn’t have
an easy answer.
The situation has changed a lot during the past thirty
or forty years.

In the past, most men worked and many women stayed
at home with their children.

But now, in most families, both parents work.

And many American fathers and mothers share
responsibility for raising their children.

Eliz: So who stays with the children during the day?

Gary: Well, during the day, many children stay at schools or
at daycare centers.

And some older children stay at home after school ... alone.

Childcare can be a big problem for parents who have
to work long hours.

In some cases, fathers and mothers don’t work full-time.

They work part-time or they work flexible hours, so that
they can spend more time with their children.

Eliz: Do American companies understand this problem?

Gary: More and more American companies are trying to help.

Some companies have become more flexible about
work hours.

And some companies even have daycare centers for
their employees’ children.

Even so, many Americans have to make a difficult choice:
Which comes first: their family or their work?

It’s never an easy choice.

Eliz: Thank you, Gary.

Gary: My pleasure!

MUSIC

Saly: flexible, flexible, ແປວ່າ ບໍ່ຕາຍໂຕ ຫຼື ພິກແພງໄດ້
ເພາະສະນັ້ນ flexible hours ຈຶ່ງແປວ່າ ເວລາ ຫຼື ຊົ່ວໂມງທີ່ບໍ່ຕາຍໂຕ
ໝາຍຄວາມວ່າ ປ່ຽນແປງໄດ້.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ parents ທີ່8ຽນດ້ວຍຕົວ s ຢູ່ທາງທ້າຍ ແລະກໍອອກສຽງຕົວ s
s ເວລາເວົ້ານັ້ນ ແປວ່າ ພໍ່ແລະແມ່. ແຕ່ຖ້າຂຽນກໍບໍ່ໃສ່ຕົວ s ແລະ
ເວລາອອກສຽງກໍບໍ່ອອກສຽງຕົວ s ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວກໍຈະໝາຍເຖິງສະ
ເພາະ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ເທົ່ານັ້ນ.

Business Dialog: Regrets/Sympathy


Larry: Business Dialog

Saly: ບົດໂອ້ລົມທາງທຸຣະກິດ
ໃນບົດສົນທະນາທາງທຸຣະກິດ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຟັງໃນມື້ນີ້
ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ Pauline Bush ກຳລັງຈະອອກກິນເບ້ຽ
ບຳນານ ຈາກບໍຣິສັດກໍ່ສ້າງ
Smith Construcrion
Company.

ມື້ນີ້ເອົາທໍ່ນີ້ກ່ອນເໜາະທ່ານ ເວລາຂອງເຮົາໝົດແລ້ວ
ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG