ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນເສົາ, ໑໓ ເມສາ ໒໐໒໔

ວິທີ ປ່ຽນເລື້ອງ ຫຼື ຫົວຂໍ້ ສົນທະນາ


"ເອີ່ ຄືເຫັນມີຄົນໃໝ່ ມາຮ່ວມໃນທີມງານຂອງເຈົ້າ.
ລາວຊື່ຫຍັງ?"
"ເອີ່ ຄືເຫັນມີຄົນໃໝ່ ມາຮ່ວມໃນທີມງານຂອງເຈົ້າ. ລາວຊື່ຫຍັງ?"
Functioning in Business, FIB 12B - 9

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ຈະເລີ້ມຕົ້ນ ດ້ວຍ ໜ້າທີ່
ຂອງພາສາ ຊຶ່ງເທື່ອນີ້ ຈະແມ່ນກ່ຽວກັບ ວິທີການ
ຫັນປ່ຽນໄປຈາກເລື້ອງທີ່ກຳລັງລົມກັນຢູ່.

Focus on Functions: Changing the Subject


Larry: Focus on Functions: Changing the Subject

Saly: ການປ່ຽນເລື້ອງຫຼືຫົວຂໍ້ລົມກັນ.

Larry: Listen carefully.

Saly: ເຊີນຟັງປະໂຫຽກຕ່າງໆຕໍ່ລົງໄປນີ້:


Eliz: By the way...

By the way, I see that you got someone new on your team.

(pause for repeat)

Eliz: So...

So what’s new in your department?

(pause for repeat)

Eliz: You know...

You know, I heard that Mary is leaving.

(pause for repeat)

MUSIC

Gary’s Tips: Discussing Personal Information

Larry: Gary’s Tips.

Saly: ຄວາມຮູ້ພິເສດ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຈາກ Gary.

ໃນຄວາມຮູ້ເທື່ອນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີຫັນປ່ຽນ
ເລື້ອງຫຼືຫົວຂໍ້ການສົນທະນາກັນ.
ເຊີນຟັງຄຳອະທິບາຍ
ຈາກ Gary.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about changing
the subject.

“Changing the subject” means moving a conversation
to a different topic or subject.

At the beginning of today’s Business Dialog,
Cynthia changes the subject by using the expression,
“By the way...”

Cynthia: Hi Doug! How’re you doing?

Doug: Not bad, Cynthia. And yourself?

Cynthia: Pretty good.

By the way, I see that you got someone new
on your team today.


What’s his name?

Doug: His name’s Victor.

Gary: Cynthia begins to ask a lot of personal questions
about Victor.

So Doug tries to change the subject.

He uses the word “So” to begin a new topic.

Cynthia: How’s he doing?

Doug: It’s hard to tell. He’s only been here four hours.

So, what’s new in your department?

Gary: Cynthia does not want to change the subject and
she continues to ask questions about Victor.

Let’s listen.

Doug: So, what’s new in your department?

Cynthia: Uh, about Victor. Where’s he from?

Doug: I’m not sure. I think he’s from Michigan.

You know, I heard that Mary is leaving...

Gary: Again, Victor tries to change the subject, using
the expression, “You know...” to introduce a new
topic.

But Cynthia keeps asking personal questions.

Finally, Doug is very direct.

Let’s listen:

Doug: Say, you sure have a lot of questions.

Cynthia: Sorry, I just like to know who I’m working with.

Doug: Well, you know, I haven’t really asked him
too many personal questions.


I don’t know him very well yet.

Gary: In business and in the workplace, some people like
to talk about their personal lives and some people
don’t.

If you know how to change the subject, and if you
understand when the other person wants to change
the subject, you can help avoid uncomfortable
situations.

Thanks for joining us today for Gary’s Tips.

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Saly: ເປັນຈັ່ງໃດທ່ານ ເຂົ້າໃຈດີຢູ່ເບາະ? ທ່ານສັງເກດໄດ້ບໍ່ ວ່າມີຄຳໃດແດ່
ເປັນຄຳນຳໜ້າປະໂຫຽກ ເພື່ອຢາກສະແດງໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາຮູ້ ວ່າເຮົາ
ຈະປ່ຽນເລື້ອງສົນທະນາກັນ. ຄຳດັ່ງກ່າວກໍມີຄື: Bythe way ກັບ
So. ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງ ວ່າຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ຕົງກັບຄຳໃດ ໃນພາສາ
ລາວ. ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ຄຳວ່າ By the way ຂ້າພະເຈົ້າຈະແປມັນ
ແຕ່ພຽງວ່າ ເອີ ຫຼືວ່າ ເອີຄັນຊັ້ນ ... By the way, I see that you
got someone new in your team today. ກໍຈະແປວ່າ "ເອີ
ປາກົດວ່າ ມີຄົນໃໝ່ມາຮ່ວມຢູ່ໃນຢູ່ໃນທີມງານຂອງເຈົ້າ ມື້ນີ້."

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time
for Functioning in Business. See you then!
XS
SM
MD
LG