ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໑໔ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

ມື້ນີ້ ເຮົາຈະຫັດເວົ້າ ບາງປະໂຫຽກ ຕາມຫຼັງ


I'd like to offer a toast.
I'd like to offer a toast.

Functioning in Business, FIB 12A - 8

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນ ບົດຮຽນຂອງເຮົາ
ດ້ວຍ ໜ້າທີ່ຂອງພາສາ.


Focus on Functions: Proposing a Toast


Larry: Focus on Functions: Proposing a Toast

Saly: ສຳລັບໜ້າທີ່ຂອງພາສາເທື່ອນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນວິທີ
ຍົກຈອກດື່ມອວຍພອນ ຫຼືດື່ມສະຫຼອງເພື່ອຄວາມ
ສຳເລັດ.


Larry: Listen and Repeat.

Saly: ເຊີນຟັງແຕ່ລະປະໂຫຽກຄັກໆ
ແລ້ວຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງໃຫ້ຄື.


Eliz: I’d like to offer a toast.
(pause for repeat)

Eliz: I’d like to propose a toast.
(pause for repeat)

Eliz: “Here’s to all of you.”
(pause for repeat)

Eliz: “Thank you for your hard work.”
(pause for repeat)

Eliz: Let’s all drink “To good health and prosperity.”
(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຈາກປະໂຫຽກຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ຫັດເວົ້າຜ່ານໄປ ມີສອງ
ປະໂຫຽກ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍໆຄືກັນ. ປະໂຫຽກ
ດັ່ງກ່າວ ກໍຄື. I'd like to offer a toast. ກັບ
I'd like to propose a toast.


Gary’s Tips: Proposing a Toast


Larry: Gary’s Tips.

Saly: ອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້ ຈະແມ່ນ ພາກຄວາມຮູ້ພິເສດ ຈາກ Gary.

ຄວາມຮູ້ ພິເສດ ເທື່ອນີ້ ຈະແມ່ນ ການສົນທະນາກັນ
ກຽວກັບ ການອວຍພອນ ຫຼື ການ ສະຫຼອງ ດ້ວຍ
ການຍົກຈອກ ຂຶ້ນດື່ມດ້ວຍກັນ.


UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to
propose a toast.
In today’s Business Dialog, the managers of a
small company are addressing the employees
at their annual dinner.
You can hear the sound of knives tapping against
glasses.
This is one way to welcome a speaker and to ask
for quiet.

SFX: loud conversations and dinner noises

Carol: Excuse me!

SFX: sound of knives clinking on glasses - gradual
lowering of voices


Carol: I would like to offer a toast.

Gary: Carol uses the expression, “I’d like to offer a toast.”

You can also say “I’d like to propose a toast,” as
Carol does later.

Carol: Our sales are up fourteen percent from
last year and our costs have fallen almost
ten percent.

I don’t know how you all have done it, but
you’ve done a great job!

So I’d like to propose a toast.
“Here’s to all of you! Thank you for your hard
work.”


Gary: In this case, the toast is a kind of thank you.
She thanks the employees for their hard work.

Another common toast is for good health and
prosperity, as in this part of the Business Dialog.
Notice that Harry begins his toast with the phrase
“Let’s all drink....”

Harry: Let’s all drink “To good health and
prosperity for everyone in the coming year!”


Gary: You can also toast to the success of a business
relationship, as in the toast that Mr. Blake makes
at this dinner with Mr. Chapman and Mr. Gomez:

Blake: I’d like to propose a toast!
To a long and prosperous relationship
between Federal Motors and International
Robotics.


Gary: Offering a toast is a good way to help build both
a personal and business relationship.
I hope today’s tips were helpful!

Eliz: Thank you, Gary!

MUSIC

Saly: ຈາກພາກຄວາມຮູ້ ພິເສດມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ຮຽນ ຫຍັງແດ່ທ່ານ?
ຄວາມຮູ້ ດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນ ວິທີອວຍພອນ ຫຼືສະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກັນ ຫຼືເພື່ອສະຫຼອງອັນໃດອັນນຶ່ງ.

ເປັນໜ້າເສຍດາຍທ່ານ ທີ່ເວລາຂອງເຮົາມື້ນີ້ໝົດລົງພຽງທໍ່ນີ້.
ພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.


FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for
Functioning in Business. See you then.

XS
SM
MD
LG