ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ກ່ຽວກັບ ດິນຟ້າ ອາກາດ


It's raining and very windy. ຝົນກຳລັງຕົກທັງມີລົມແຮງດ້ວຍ

FIB 11E - 5

FIB Opening

Eliz: Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to
Functioning in Business.

Larry: Today's unit is "Coming to Agreement, Part 5."
Today program focuses on Certainty and
Uncertainty."

Saly: ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ແມ່ນ "Coming to
Agreement, Part 5." ແປວ່າ ການຕົກລົງກັນໄດ້
ຕອນ ທີ 5. ບົດຮຽນນີ້ຈະເພັ່ງເລງໃສ່ຄວາມແນ່ນອນ
ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ແຕ່ວ່າ ກ່ອນເຮົາຈະໄດ້ຟັງ
ບົດຮຽນ Functioning in Business ກັນມື້ນີ້ ເຮົາ
ມາຟັງບົດສົນທະນານອກເວລາອອກອາກາດຈັກບາດ
ກ່ອນເໜາະທ່ານ.

Story Interlude: A Hazy Day


Larry: OK... and we’re off the air.

Kathy: Wow! Can you believe how hot it is today?

Max: I know. It’s really hot.

Larry: Yes, it’s hot today. Summer is finally here!

Kathy: And it’s so humid!
It feels like it’s going to rain.
But I don’t think it will.

Larry: We had the air conditioning on all night.

Max: We did, too.
Is it always this hot and humid in D.C., Larry?

Larry: Unfortunately, yes.
And years ago nobody had air conditioning.

Kathy: What did you do?

Larry: We had fans! Lots of fans!
And we slept with the windows open.

Kathy: The weather report says it’ll get better by the end of the
week.

Larry: I sure hope so!

Saly: ພໍເວົ້າມາຮອດໜີ້ Elizabeth ກໍໄຂປະຕູເຂົ້າມາ ເພື່ອຈະສອນ
ບົດຮຽນ Functioning in Business.

SFX: Elizabeth entering

Eliz: Hi, Max, Kathy.
Boy, it’s hot outside!

Max: We know. I think I’ll stay inside today!

Saly: ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ດຽວນີ້ແມ່ນລະດູໜາວຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດແລະສະເພາະຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນດີຊີນີ້ ເວລານີ້ອາກາດ
ກໍພວມໜາວຈັດ. ແຕ່ບັງເອີນບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ຕົກມາເຖິງ
ຕອນລົມກັນເລື້ອງລະດູຮ້ອນແຕ່ກໍຢ່າມັນເໜາະ ຮຽນບົດຮຽນ
ນີ້ເອົາໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນເດືອນຫ້າຢູ່ເມືອງ ລາວກໍແລ້ວກັນ.

ໃນບົດໂອ້ລົມນອກເວລາອອກອາກາດມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ຟັງເລື້ອງ
ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ. ອາກາດມື້ນັ້ນມີໝອກກົ້ວ ທັງຮ້ອນ
ອົບເອົ້າດ້ວຍ. Hazy, h a z y, hazy, ແປວ່າ ເຕັມໄປດ້ວຍ
ໝອກປົກຄຸມ.

Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business. Quiet,
please.

FIB Opening


FIB MUSIC lead-in and then background

Interview: Charles Blake

Eliz: Today, we are talking again to Mr. Charles Blake.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Mr. Blake.

Blake: Hello again!

Eliz: Today, we’re listening to your conversation with Mr.
Chapman.

Blake: Yes, at the end of the conversation, we talked about the
issue of spare parts.

Eliz: Let’s listen to that conversation.

MUSIC

Saly: ສຳລັບບົດໂອ້ລົມລະຫວ່າງທ່ານ Chapman ກັບທ່ານ Blake
ທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນມາ ແລະຈະໄດ້ອີກໃນມື້ນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບເຄື່ອງອ່າໄລ່
ຫຼື spare parts.

Dialog: FIB Dialog, Meeting with Chapman and Blake

Larry: Dialog

Saly: ບົດໂອ້ລົມກັນ
ໃນບົດໂອ້ລົມກັນມື້ນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ Chapman
ແນະນຳວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງອ່າໄລ່.
  • an electronic sensor ແປວ່າເຄື່ອງບອກເຕືອນເຖິງບັນຫາດ້ວຍອິເລັກໂຕຣນິກ.

Electronic sensors indicate problems before they become serious. ເຄື່ອງອິເລັກໂຕຣນິກຈະບອກເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນເລື້ອງ
ໃຫຍ່


Extra parts can be flown in rather than stored. ແປວ່າເຄື່ອງ
ອ່າໄລ່ ພິເສດຈະຖືກສົ່ງມາທາງເຮືອບິນ ແທນທີ່ຈະເອົາມາເກັບ
ມ້ຽນໄວ້ໃນສາງ.



Chap: So... the one remaining question is that of
spare parts.

(pause)
And that may not be as difficult as we think.

Blake: What do you mean?

Chap: Well, according to your technical reports, your
robots are very reliable.

They rarely break down in their first five years.
Am I right?


Blake: Yes, that’s right.
But it’s important to follow the maintenance
schedule.

In most cases, electronic sensors indicate
problems before they become serious.


Chap: So in that case, extra parts can be flown in rather
than stored.


Blake: Absolutely. We can guarantee delivery by air
within thirty-six hours.

And our technical support will be available
twenty-four hours a day!


Chap: Excellent!

MUSIC

Saly: ມື້ນີ້ເອົາທໍ່ນີ້ກ່ອນເໜາະທ່ານ ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

XS
SM
MD
LG