ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໕ ເມສາ ໒໐໒໔

ມື້ນີ້ ເຮົາຈະຮຽນ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ quality control


robots ແປວ່າຮຸ່ນຍົນ
robots ແປວ່າຮຸ່ນຍົນ

Functioning in Business FIB 11D-6

FIB Opening
Saly ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມື້ນີ້ກ່ອນອຶ່ນໝົດ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານຟັງບົດໂອ້ລົມ
ລະຫວ່າງທ່ານ Chapman ກັບທ່ານ Blake
ກ່ຽວກັບການຕົກລົງທຳທຸຣະກິດລະຫວ່າງບໍລິສັດ
ທັງສອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ເຊີນຟັງ.

Chap: So... the one remaining question is that of spare parts.
(pause)
And that may not be as difficult as we think.
Blake: What do you mean?
Chap: Well, according to your technical reports, your robots are very reliable.
They rarely break down in their first five years. Am I right?
Blake: Yes, that’s right.
But it’s important to follow the maintenance schedule.

MUSIC

Language Focus: Variations

Larry: Variations.
Listen to these variations.
Saly: ຕໍ່ໄປນີ້ເຊີນຟັງຄຳເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນ
ຫຼືຄ້າຍຄືກັນ.

Eliz: The one remaining question is that of spare parts.
Larry: We still have to discuss the question of spare parts.
(pause)
Eliz: That may not be as difficult as we think.
Larry: That may be easier than we think.
(pause)
Eliz: They rarely break down in their first five years.
Larry: They almost never fail during their first five years.
(pause)

MUSIC

Interview: Chapman

Larry: Interview
Saly: ບົດສຳພາດ
Eliz: You didn’t seem to feel that spare parts would be a problem.
Chap: No, I didn’t.
After reviewing the technical reports, I knew that the robots were very reliable.
So I wasn’t especially concerned about the problem of spare parts.
Eliz: Mr. Chapman, thank you for talking to us today.
Chap: Sure, I was happy to help.
Eliz: Let’s take a short break.
MUSIC
Saly: ຄຳວ່າ spare parts ແປວ່າເຄື່ອງອາໄລ່. Spare, s p a r e,
spare ແປວ່າ ສຳຮອງຫຼືຂອງທີ່ມີໄວ້ເພື່ອສັບປ່ຽນ.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.
Listen to the question, then listen to the dialog.
Saly: ຄຳຖາມທີ່ອິງໃສ່ບົດສົນທະນາ
ເຊີນຟັງຄຳຖາມແຕ່ລະຂໍ້ຄັກໆ ແລ້ວຟັງບົດສົນທະນາສັ້ນໆ ທີ່ມີ
ຕຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫັ້ນ.
ເຊີນຕັ້ງໃຈຟັງຄັກໆ.

Eliz: Do Mr. Blake’s robots require maintenance?
(short pause)
Music:
Saly: ຄຳວ່າ require, r e q u i r e, require ໃນປະໂຫຍກ
Do Mr. Blake's robots require maintenance? ແປວ່າ
ຈຳເປັນ. ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈະແປປະໂຫຽກດັ່ງກ່າວວ່າ ຮຸ່ນຍົນ
ຂອງທ່ານ Blake ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບົວລະບັດ
ຮັກສາບໍ?

Culture Tips: Quality
Larry: Culture Tips
Saly: ຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ
ສຳລັບ
ພາກສ່ວນຄວາມຮູ້ພິເສດເທື່ອນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນແລະເຂົ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບຄຸນນະພາບ ເຊັ່ນຄຸນນະພາບຂອງສິ່ງຂອງຫຼືຄຸນນະພາບຂອງວຽກ
ງານຢູ່ໃນ ສຫຣ ອະເມຣິກາ.

  • quality control ແປວ່າຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

That put a lot of pressure on American companies.
ແປວ່າ
ການເປັນແນວນັ້ນ ກໍແມ່ນຈະສ້າງຄວາມກົດດັນ
ໃສ່ບໍຣິສັດອະເມຣິກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.


ມາຮອດໜີ້ກໍເປັນອັນວ່າເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງແລ້ວທ່ານ. ຂອບໃຈທີ່ເອົາ
ໃສ່ຮໍ່າຮຽນ. ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG