ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໒໒ ເມສາ ໒໐໒໔

ການເວົ້າລົມກັນ ເລື້ອງຄວາມອຸກອັ່ງ


traffic ການຈະລາຈອນ.
ການຈະລາຈອນຄັບຄັ່ງ ພາໃຫ້ຄົນອຸກອັ່ງ.
traffic ການຈະລາຈອນ. ການຈະລາຈອນຄັບຄັ່ງ ພາໃຫ້ຄົນອຸກອັ່ງ.
Functioning in Business FIB 11D - 5

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ບັດນີ້ເຖິງເວລາຮຽນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ Functioning in
Business ແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ຕາມທຳມະດາ ຫຼັງຈາກບົດຮຽນ New
Dynamic English ແລະກ່ອນຈະຂຶ້ນຕົ້ນບົດຮຽນ Functioning
in Business ເຮົາຈະມີບົດສົນທະນານອກເວລາອອກອາກາດມາ
ໃຫ້ທ່ານຟັງ ແລະບົດສົນທະນາທີ່ວ່ານັ້ນສຳລັບມື້ນີ້ ຈະແມ່ນລະຫວ່າງ
Kathy ກັບ Max.

Story Interlude: Stressed out


Larry: OK... and we’re off the air.
Kathy: You looked stressed, Max. Are you having a bad day?
Max: Yes, I am.
I got up late this morning.
I had no time for breakfast.
And I was late for work.
There was a huge traffic jam on the highway.
Kathy: Max, take it easy.
You need to relax.
Take a deep breath.
Get a little fresh air.
Maybe take a walk.
Get your mind off your troubles.
Max: I guess you’re right.
I shouldn’t worry so much.
Maybe I’ll go for a walk.
I need some exercise anyway.
(Exhales) Okay, I’ll be back in a little bit.
SFX: Elizabeth entering
Eliz: Hi, Kathy. Hi Larry.
Max: I’m going to take a walk. See you later.

Saly: ຄຳວ່າ worry, w o r r y , worry, ແປວ່າກັງວົນ ຫຼືກັງວົນໃຈ.
To take a walk ແປວ່າໄປຍ່າງຫຼິ້ນ.

Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

FIB Opening

FIB MUSIC lead-in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Today’s unit is “Coming to Agreement, Part 4.”
This program focuses on Asking for Confirmation.

Saly: ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ແມ່ນ "ການຕົກລົງກັນໄດ້ ຕອນທີ 4.
ບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ຈະເພັ່ງເລງໃສ່ ເລື້ອງການຂໍຄວາມໝັ້ນໃຈ
ຄວາມຄັກແນ່ ຫຼືຄວາມແນ່ນອນ.


MUSIC

Interview: Chapman


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: Today, we are talking to Mr. Stewart Chapman of Federal Motors.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Mr. Chapman.

Chap: Hello.

Eliz: Today, we’re listening again to your conversation with Mr. Blake.

You discussed the issue of spare parts.

Chap: Yes. Spare parts and aftersales service are very important to a successful operation.

We needed to be sure that this would not be a problem.

Eliz: Let’s listen to that conversation.


MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ You discussed the issue of spare parts. ແປວ່າ
ພວກເຈົ້າໄດ້ເວົ້າລົມກັນເລື້ອງເຄື່ອງອາໄລ່.

Dialog: FIB Dialog, Meeting with Chapman and Blake


Larry: Dialog

Saly: ບົດໂອ້ລົມກັນ
ໃນບົດໂອ້ລົມທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຟັງມື້ນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນວ່າ ທ່ານ Chapman
ເວົ້າກ່ຽວກັບເຄື່ອງອາໄລ່ ແລະເພິ່ນກໍບໍ່ຄິດວ່າ ຈະມີບັນຫາຫຍັງກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້.
  • a maintenance schedule ແປວ່າຕາຕະລາງການບົວລະບັດຮັກສາ
  • reliable ແປວ່າກາງຕໍ່ໄດ້

They rarely break down in their first five years. ແປວ່າ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ມັນຈະມີການເພພັງໃນໄລຍະຫ້າປີທຳອິດ.


ມື້ນີ້ເອົາທໍ່ນີ້ກ່ອນເໜາະທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing
XS
SM
MD
LG