ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອາທິດ, ໑໙ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ຮຽນວິທີຂໍໂທດ ແລະ ວິທີອະໄພໂທດ


Sarah is late for a lunch meeting with Mark, so she apologizes.
Sarah is late for a lunch meeting with Mark, so she apologizes.

Language Focus: True/False

Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ. ໃນການຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້
ທ່ານຈະໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ ໂດຍການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ຖືກ
ຫຼືຜິດ.

Larry: True or False.

Saly: ບົດຝຶກຫັດຖືກ ຫຼື ຜິດ
ເຊີນຟັງແຕ່ລະປະໂຫຽກຕໍ່ໄປນີ້ຄັກໆ . ຖ້າທ່ານ
ເຫັນວ່າປະໂຫຽກໃດຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເໝາະສົມ
ໃຫ້ທ່ານວ່າ True ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ທ່ານວ່າ False.


Eliz: It’s OK if small talk lasts a long time.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: False. Small talk should not last too long.

(pause)

Eliz: If people start looking at their watches, it’s a sign to stop the small talk.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. They may want to begin talking about business.


MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ last, l a s t, last, ແປວ່າ ກິນເວລາ
ຫຼື ໃຊ້ເວລາ. ແລະປະໂຫຽກ small talk should not
last too long. ຈຶ່ງແປວ່າ ການເວົ້າລົມຫຼິ້ນກັນ
ກ່ອນການເວົ້າວຽກເວົ້າການ ບໍ່ຄວນກິນເວລາຫຼາຍ
ຫຼືວ່າ ບໍ່ຄວນໃຊ້ເວລາດົນ.

Business Dialog: Accepting an apology


Larry: Business Dialog

Saly: ບົດໂອ້ລົມທາງທຸຣະກິດ
ໃນບົດໂອ້ລົມທາງທຸຣະກິດຂອງເຮົາມື້ນີ້ ເຮົາ
ຈະຮູ້ວ່າ ນາງ Sarah Burns ໄປຊ້າ ສຳລັບ
ການປະຊຸມກິນເຂົ້າທ່ຽງ ກັບ Mark Flanders.


Mark ເປັນລູກຄ້າທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງຂອງບໍຣິສັດຫາ
ວຽກງານຂອງນາງ Sarah.’


I really must apologize. ແປວ່າຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ຂໍໂທດແທ້ໆ.


I just got back from vacation, so I’m trying to catch up.
ຂ້ອຍຫາກໍກັບມາຈາກໄປພັກ ເພາະສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດວຽກ
ໃຫ້ແລ້ວທັນກັບເວລາ.
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.
Sarah Burns is late for a lunch meeting
with Mark Flanders. Mark is an important
customer for Sarah’s Employment Agency.

SFX: restaurant

Sarah: Oh, Mark! I’m so sorry I’m late.

Mark: Don’t worry.
It’s no problem.

Sarah: Thank you, but I really must apologize.
I couldn’t get a taxi.

Mark: Oh, I understand.
So... how have you been?

Sarah: I’ve been busy!
I just got back from vacation, so I’m
trying to catch up.

Mark: I see.

Sarah: Yes, but in general things are going well.

Mark: I’m glad to hear that.

Sarah: Thanks. (pause) Well, Mark, why don’t
we get a table and order some food?

note: this is an example of a question
mark to delete for Heartworks.


Mark: Great!

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ Don't worry. ທີ່ໃຊ້ເປັນຄຳຕອບ ສຳລັບ
ການຂໍໂທດຖ້າຈະແປແບບກົງໂຕ ເຮົາກໍຈະວ່າ ບໍ່ຕ້ອງ
ກັງວົນ ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ແຕ່ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຂໍໂທດແບບ
ລາວລາວ ກໍຈະແມ່ນພຽງແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຊັ່ນ ເວລາ
ຜູ້ນຶ່ງວ່າຂໍໂທດ ອີກຜູ້ນຶ່ງກໍຈະວ່າ ບໍ່ເປັນ
ຫຍັງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG