ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກວິທີເວົ້າລົມເປັນພາສາ ອັງກິດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງທ່ານ.

NDE 12B – 2

NDE Opening

Saly: ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້​ຈະ​ເຣ່ີມດ້ວຍ​ບົດ​ສຳພາດ.

Interview. Sara Scott: Did you grow up in Chicago?

Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

ໃນ​ບົດ​ສຳພາດ​ບົດ​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ ​ Sara ໄປ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ຢູ່​ມະຫາ​ວິດ​ທະ​ໄລ ຣັດ​ແມຣີ​ແລນ.

ເພ່ິນ​ຮຽນ​ວິຊາຕຽມ​ແພດສາດ.

  • pre-med, pre-medical ວິຊາຕຽມ​ແພດສາດ
  • a clinic ຄຳ​ນີ້​ເຮົາ​ທັບ​ສັບ​ເລີຍ ​ແລະ​ກໍ​ອອກສຽງ​ວ່າຄລິ​ນິກ ​ໝາຍ​
  • ເຖິງໂຮງໝໍ​ນ້ອຍ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ດ໊ອກເຕີ້​.
  • medical school ແປ​ວ່າ​ໂຮງຮຽນ​ການ​ແພດ ຫຼື​ວິທະ​ໄລ​ແພດສາດ

What school did you go to? ແປ​ວ່າ ເຈົ້າເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ຢູ່​ໃສ? ຫຼື​ເຈົ້າ​ໄປ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ໃດ?(ຈະ​ຖາມ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້ ຈະ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ຫຼື​ຂັ້ຂປະຖົມ​ກໍ​ໄດ້.)​

I graduated seven years ago. ແປ​ວ່າ ຂ້ອຍສຳ​ເຣັດການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ເຈັດ​ປີ​ກ່ອນ.

Kathy: Our guest today is Sara Scott.

Hello, Sara.

Sara: Hi, Kathy.

Kathy: You and your sister live in Chicago, don’t you?

Sara: Yes, we do.

Kathy: Is that where you grew up?

Sara: Yes, it is.

My sister and I were both born there.

Kathy: After you graduated from high school, did you go to college in Chicago?

Sara: No, I didn’t.

I went to college in Maryland.

Kathy: Where did you go? What school did you go to?

Sara: I went to the University of Maryland, where I studied pre-med.

Kathy: When did you graduate? How long ago?

Sara: I graduated... seven years ago.

Kathy: What did you do after you graduated?

Sara: Well, for one year, I worked in a small clinic in Chicago.

Then I began medical school.

Kathy: OK.

We’ll talk about medical school with our guest, Sara Scott, after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: How long ago? ແປ​ວ່າ ດົນ​ປານ​ໃດ​ແລ້ວ? ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຜ່ານ​ມາ​ຈັກ​ປີ ຈັກ​ເດືອນ​ແລ້ວ ດ່ັງ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ.

Language Focus. Did she go to college in Chicago?

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດ​ນີ້​ເຊີນ​ຫັດ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫຼັງ. ​ເຊີນ​ຟັງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ໂຫຽກຄັກໆ ​ແລ້ວ​ຫັດ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຄື.

Max: What did Sara do after she graduated from high school?

(pause for repeat)

Max: She went to college.

(pause for repeat)

Max: Did she go to college in Chicago?

(pause for repeat)

Max: No, she didn’t.

She went to college in Maryland.

(pause for repeat)

Max: What university did she go to?

(pause for repeat)

Max: She went to the University of Maryland.

(pause for repeat)

Max: How long ago did she graduate?

(pause for repeat)

Max: She graduated seven years ago.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ high school ໝາຍ​ເຖິງ​ໂຮງຮຽນ​ທ່ີ​ໃຫ້ການ​ສຶກສາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ​ທີ 7 ​ໄປ​ຫາ​ປີ​ທີ

12 ຊ່ຶງ​ແມ່ນ​ມັດທະຍົມ​ຕົ້ນ​ແລະ​ມັດທະຍົມ​ສົມບູນ.

NDE Closing


ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG