ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອາທິດ, ໑໙ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ຮຽນ ເວົ້າລົມ ເລື້ອງ ວຽກການ


ລາວເປັນນາຍຄູ ສອນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີສາມ ຫຼື ປ. 3.
She's a third grade teacher.
ລາວເປັນນາຍຄູ ສອນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີສາມ ຫຼື ປ. 3. She's a third grade teacher.

New Dynamic English
NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນບົດຮຽນທີ 12 ພາກທີ 4
ຕອນ ທີ 1 ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້
ແມ່ນ I Was A Carpenterແປວ່າ ຂ້ອຍ
ເຄີຍເປັນຊ່າງໄມ້. ບົດຮຽນນີ້ ຈະສອນໃຫ້
ພວກເຮົາຮູ້ຈັກເວົ້າລົມກ່ຽວກັບປະສົບການ
ດ້ານວຽກງານຂອງເຮົາ. ແລະດຽວນີ້ Max
ກໍກຳລັງອ່ານປຶ້ມກ່ຽວກັບປະຫວັດວຽກງານ
ຂອງ Einstein ຢູ່.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: Today’s unit is “I Was A Carpenter.”

  • work history ແປວ່າ ປະຫວັດ ວຽກງານ
  • a (scientific) paper ແປວ່າ ເອກກະສານ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ
  • a professor ແປວ່າ ອາຈານສອນ


He was a clerk in a government office in Switzerland. ແປວ່າ ເພິ່ນເຄີຍເປັນເລຂານຸການຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານຢູ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນ

In 1933, he moved to the United States. ແປວ່າເພິ່ນໄດ້ຍ້າຍ
ເຂົ້າມາຢູ່ ສະຫະຣັດ ໃນປີ 1933.


MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Kathy: How’s your book?

Max: Oh, it’s good. Now I’m reading about Einstein’s
work history.
You know, Einstein’s first job was as a clerk.
He was a clerk in a government office in Switzerland.

Kathy: How long did he work there?

Max: For seven years
He worked there for seven years, from 1902 to 1909.
During that time, he wrote several important
scientific papers... in his spare time.
Then, in 1912, he moved back to Germany.
He became a professor at the University of Berlin.

Kathy: Did he stay in Germany?

Max: He stayed there for almost twenty years.
In 1933, he moved to the United States.

Kathy: Very interesting....

Max: OK.... So, Kathy, who’s our guest today?

Kathy: Today our guest is Bob Harris.

Max: He lives in Florida and works for the post office there.

Kathy: Yes. He’s going to talk to us today about his job history.

Max: Good.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ spare time ແປວ່າ ເວລາທີ່ເຫຼືອມາຈາກການເຮັດວຽກ
ເຮັດການ ຫຼືຈະວ່າເວລາວ່າງກໍວ່າໄດ້. Spare, s p a r e, spare,
ໃນບາງກໍຣະນີ ກໍຈະແປວ່າ ສຳຮອງ ເຊັ່ນຢາງສຳຮອງ ຫຼືຢາງຣົດສຳ
ຮອງ spare tire ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

Language Focus. He worked there for seven years, from 1902 to 1909.


Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດນີ້ ເຊີນຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ.

Max: Einstein’s first job was in a government office.

(pause for repeat)

Max: He worked there for seven years, from 1902 to 1909.

(pause for repeat)

Max: During that time, he wrote several important papers.

(pause for repeat)

Max: In 1912, he became a professor at the University of Berlin.

(pause for repeat)

Max: He moved to the United States in 1933.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ papers ໃນທີ່ນີ້ເຮົາຈະແປມັນວ່າ ເອກກະສານ. ແຕ່ບາງ
ໂອກາດມັນກໍເປັນຄຳຫຍໍ້ ມາຈາກ newspapers ແປວ່າ ໜັງສືພິມ.

ເອົາທໍ່ນີ້ກ່ອນເໜາະທ່ານມື້ນີ້. ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

NDE Closing

XS
SM
MD
LG