ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໕ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ຮຽນເວົ້າລົມ ກ່ຽວກັບ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ


ເຢຍຣະມັນສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີ ແຫ່ງການ ທ້ອນໂຮມປະເທດ
Albert Einstein was born in Germany.
ເຢຍຣະມັນສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີ ແຫ່ງການ ທ້ອນໂຮມປະເທດ Albert Einstein was born in Germany.

New Dynamic English
NDE 12A - 1

NDE Opening

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: Today’s unit is “Where Did You Grow Up?”

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ແມ່ນ
"Where Did You Grow Up?" ແປວ່າ ເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່
ຢູ່ໃສ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫຼັງຈາກເຈົ້າເກີດມາແລ້ວ ເຈົ້າໃຫຍ່ກ້າ
ໜ້າບານຢູ່ບ້ານໃດເມືອງໃດ.

ບົດຮຽນນີ້ ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາ ຮູ້ຈັກເວົ້າລົມເປັນພາສາອັງ
ກິດກ່ຽວກັບບ່ອນເກີດຂອງເຮົາ ແລະບ່ອນທີ່ເຮົາໃຫຍ່ມາ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ມັນຍັງຈະເພັ່ງເລງໃສ່ຄຳສັບທີ່ເອີ້ນວ່າ
prepositions ຫຼືບຸບພະບົດ ຫຼືຄຳຕໍ່ ຫຼືຄຳເຊື່ອມ ລະຫວ່າງ
ຄຳນຶ່ງກັບອີກຄຳນຶ່ງ ເຊັ່ນ ທີ່, ໃນ, ດ້ວຍ ແລະອື່ນໆ.

ສິ່ງນຶ່ງອີກ ທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນໃນມື້ນີ້ກໍຄືວ່າ Max ກຳລັງອ່ານ
ຊິວະປະຫວັດຂອງ Albert Einstein ຊຶ່ງເປັນນັກວິທະຍາ
ສາດ ຊື່ດັງກ້ອງໂລກ.
  • a biography ແປວ່າ ຊິວະປະຫວັດ
  • a scientist ນັກວິທະຍາສາດ
  • Switzerland ປະເທດ ສະວິດສະແລນ

He was born in Germany in 1879. ເພິ່ນເກີດຢູ່ປະເທດເຢຍ
ລະມັນໃນປີ 1879.


MUSIC

Kathy: Hi Max. What are you reading?

Max: Oh, this book? It’s a biography of Albert Einstein.

Kathy: Einstein, the famous scientist?

Max: Yes, Albert Einstein was one of the greatest scientists of all time.

Kathy: He was German, wasn’t he?

Max: Well, he was born in Germany.

He was born in Germany in 1879.

But he lived in Germany, Switzerland, and finally the
United States.

Kathy: Well, enjoy your book.

Max: Thanks.
OK, Kathy, who’s our guest today?

Kathy: Today’s guest is Mike Johnson.
He works for a bank in San Francisco.
Today he’s going to tell us about his childhood.

Max: OK.

MUSIC

Language Focus. He was born in 1879.


Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດນີ້ເຖິງເວລາຫັດວົ້າແລ້ວທ່ານ.
ຈົ່ງພະຍາຍາມຟັງຄັກໆ ແລ້ວຫັດອອກສຽງໃຫ້ຄື.


Max: Albert Einstein was a famous scientist.
(pause for repeat)

Max: He was born in Germany.
(pause for repeat)

Max: He was born in 1879.
(pause for repeat)

Max: He lived in Germany, Switzerland, and finally the
United States.
(pause for repeat)

MUSIC

Interview. Mike Johnson: I was born in
Mississippi.


Larry: Interview

Saly: ບັດນີ້ແມ່ນບົດສຳພາດ.
ໃນບົດສຳພາດບົດນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ Mike ເກີດຢູ່
ຣັດ
Mississippi ແລ້ວກໍໄປເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງ Atlanta
ຣັດ Georgia.

Kathy: Our guest today is Mike Johnson.

Hi, Mike. Welcome back.

Mike: Thanks.

Kathy: Mike, you live in San Francisco, don’t you?

Mike: Yes, that’s right.

Kathy: Were you born in San Francisco?

Mike: No, I wasn’t. I was born in Mississippi.

Kathy: In Mississippi. So you grew up in the South?

Mike: Yes, I did. When I was three years old, my family
moved to Atlanta, Georgia.
I moved there in 1997, after I got my job at Stagecoach
Bank.

Kathy: Thank you, Mike. It’s been great talking with you.

Mike: Thank you, Kathy.

Kathy: Let’s take a short break.

This is New Dynamic English.

Saly: ມື້ນີ້ ເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວ ເໜາະທ່ານ. ຢ່າລືມ ລໍພົບກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

NDE Closing
XS
SM
MD
LG