ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໒໔ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ບົດຮຽນນີ້ ຈະສອນໃຫ້ ທ່ານຮູ້ຈັກໃຊ້ຄຳວ່າ ນຸ່ງຫຼືໃສ່


ຄຳວ່າ wear ແປວ່ານຸ່ງ ເຊັ່ນນຸ່ງສົ້ງນຸ່ງເສື້ອ ຫຼືໃສ່ ເຊັ່ນໃສ່ໂມງ ໃສ່ນ້ຳຫອມ ເປັນຕົ້ນ.
ຄຳວ່າ wear ແປວ່ານຸ່ງ ເຊັ່ນນຸ່ງສົ້ງນຸ່ງເສື້ອ ຫຼືໃສ່ ເຊັ່ນໃສ່ໂມງ ໃສ່ນ້ຳຫອມ ເປັນຕົ້ນ.
NDE Opening
Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ຈະເລີ້ມດ້ວຍບົດໂອ້ລົມປະຈຳວັນ
ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ ແລະໄດ້
ຟັງຄຳຖາມປະຈຳສັບປະດາ.
Larry: Listen to the conversation.

Saly: ບັດນີ້ເຊີນຟັງບົດໂອ້ລົມທີ່ວ່ານັ້ນ.

SFX:
Sally: Is there any other shirt you could wear?
(short pause)
Brian: What do you mean?
(short pause)
Sally: Honey, your shirt is orange and your pants are
green!

(short pause)
It’s awful!
(short pause)
Brian: Oh, no. I thought this was my blue shirt.
(short pause)
Sally: I’m afraid it’s not.
(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດນີ້ເຊີນຟັງແລະຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ.

Sally: Is there any other shirt you could wear?
(pause for repeat)
Brian: What do you mean?
(pause for repeat)
Sally: Honey, your shirt is orange and your pants are
green!

(pause for repeat)
It’s awful!
(short pause)
Brian: Oh, no. I thought this was my blue shirt.
(pause for repeat)
Sally: I’m afraid it’s not.
(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ wear ແປວ່າ ນຸ່ງ ເຊັ່ນ ນຸ່ງສົ້ງ ນຸ່ງເສື້ອ ຫຼືໃສ່ ເຊັ່ນ
ໃສ່ໂມງ ໃສ່ນ້ຳຫອມ ເປັນຕົ້ນ.

Question of the Week (answer): Things to read

Larry: Question of the Week!

Saly: ຄຳຖາມປະຈຳສັບປະດາ
ສຳລັບຄຳຖາມປະຈຳສັບປະດາເທື່ອນີ້ ຈະແມ່ນກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ເຮົາອ່ານ.


UPBEAT MUSIC

Max: Well, it’s Question of the Week time again, Kathy.
Are you ready to play?
Kathy: I certainly am!
Max: This time, I’m going to ask questions about things to read.
Kathy: OK. I’m ready.
Max: Okay, here we go: What do you send to your friends when
you’re on vacation?
A book..., a postcard..., or a magazine?
Kathy: A postcard, of course.
Max: Okay, that one was pretty easy.
Here goes: Question Number Two: What do most people
get from the library?
A newspaper..., a magazine..., or a book?
Kathy: Well... you can get a newspaper, a magazine or a book
at the library,
But I guess most people get a book.
Max: Right again, Kathy!
All right... Question Number Three.
Which usually costs the least...
A book..., a magazine..., or a newspaper?
Kathy: Well... a book is probably the most expensive.
The least expensive... is probably a... newspaper.
Max: Yes. A newspaper costs the least.
Right for the third time! Good work, Kathy.
Kathy: Thank you, Max. I enjoyed it.
MUSIC

Larry: A Question for You


Saly: ຄຳຖາມສຳລັບທ່ານ

Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Saly: ເຊີນລໍຟັງສຽງກະດິງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕອບ.

Max: What do you like to watch on television?

(ding)
(pause for answer)

Max: OK. Good.

MUSIC

Saly: ເປັນໜ້າເສຍດາຍທີ່ເວລາຮຽນຂອງເຮົາໝົດລົງພຽງທໍ່ນີ້ທ່ານ.
ພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.


NDE Closing

Kathy: Well, our time is up. So until next time...

This is Kathy.

Max: And this is Max.

Kathy: Good luck in your English studies!

Kathy and Max: Good-bye.
XS
SM
MD
LG