ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ລັດຖະບານລາວ ຈະບໍ່ສາມາດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ສະຫັດສະຫວັດ


ພວກເດັກນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງລາວ

ລັດຖະບານລາວຈະບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ຂອງການພັດທະນາໃນ 6 ດ້ານ
ຈາກທັງໝົດ 9 ດ້ານ ເພາະການປະຕິບັດໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ
ຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ.

ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ລາຍງານວ່າ ການປະເມີນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານລາວ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ກ່ຽວກັບ
ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ໃນລາວນັບຈາກປີ
2011 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະກໍຈະສິ້ນສຸດແຜນການໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2015 ພົບວ່າ
ລັດຖະບານລາວ ຈະບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະຫວັດ
ຂອງການພັດທະນາໃນ 6 ດ້ານຈາກທັງໝົດ 9 ດ້ານ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບ UNDP.

ໂດຍທັງ 6 ດ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍປະກອບດ້ວຍການທີ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຍັງມີ
ສ່ວນສູງ ແລະນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າກຳນົດມາດຕະຖານ ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະສືບຕໍ່
ການຮຽນຈົນຈົບ ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 5 ຍັງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຊັກຊ້າ ອັດຕາການຕາຍ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ ຍັງສູງ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍິງຂະນະຖືພາກໍຍັງສູງ
ສ່ວນການເພີ້ມອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ກໍຍັງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳຫຼາຍ ແລະການເກັບ
ກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ກໍປະຕິບັດໄດ້ໃນພື້ນທີ່ຢ່າງຈຳກັດ.

ທາງດ້ານກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານວ່າການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດການພັດທະນາ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນລາວຍັງມີບັນຫາທ້າທາຍ
ໃນຫຼາຍດ້ານ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນກັບບັນດາປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊ່ຽນດ້ວຍກັນ.

ພວກແມ່ຍິງພ້ອມດ້ວຍ ລູກນ້ອຍ ແລະຫລານໆ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຫ່ງນຶ່ງຂອງລາວ
ພວກແມ່ຍິງພ້ອມດ້ວຍ ລູກນ້ອຍ ແລະຫລານໆ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຫ່ງນຶ່ງຂອງລາວ

​ຕົວຢ່າງກໍຄືບັນຫາ ການຂາດສານອາຫານ ຂອງເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ກໍເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ການຫລຸດຈຳ
ນວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕົວເຕ້ຍ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງ
ຊັກຊ້າ ກໍຄືສາມາດຫລຸດໄດ້ຈາກອັດຕາສະເລ່ຍ 40 ເປີເຊັນ
ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 38 ເປີເຊັນ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ໝາຍຄວາມ
ວ່າຫລຸດລົງພຽງ 2 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະ 8 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ.

ສ່ວນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າກຳນົດ
ກໍຍັງສູງເຖິງ 32 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ໄດ້ວາງເອົາໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 22 ເປີເຊັນ ຂອງ
ຈຳນວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດຈຶ່ງເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຍາກຈະ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ໃນປີ 2015.

ທາງດ້ານ ທ່ານນາງຄຳແສງ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ ຍອມຮັບວ່າ ເດັກນ້ອຍລາວທີ່ມີໂອກາດ ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ ດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່
ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດອາຍຸ 6 ເດືອນນັ້ນ ຍັງຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 40
ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງຈຳນວນເດັກນ້ອຍທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸດັ່ງກ່າວນີ້.

ໂດຍການໄດ້ຮັບການລຽງດູ ດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ພຽງຈະຖືເປັນ
ລະດັບທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ໃນກຸ່ມອາຊ່ຽນດ້ວນກັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າ ຍັງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ໃນລາວມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະເສຍຊີວິດຈາກໂຣກ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່
ທ່ານນາງຄຳແສງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:

“ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຢ່າງດຽວນີ້ນ່ະ ແຕ່ມື້ເກີດຮອດຫົກເດືອນນີ້ ດຽວນີ້ເຮົາໄດ້
40 ເປີເຊັນ ນີ້ແມ່ນຍັງຕ່ຳໂພດ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ບືນຕື່ມ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສົມທຽບກັນແລ້ວເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ຫັ້ນນ່ະ
ຫລະແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດຖອກທ້ອງ 7 ເທົ່າ ແລ້ວກະມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍ ຍ້ອນພະຍາດປອດອັກເສບ 5 ເທົ່າ.”

ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງມີບັນຫາທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບອັດຕາການເສຍຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງໃນ
ຂະນະຖືພາ ທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຈະຫລຸດລົງຈາກ 650 ໃນທຸກໆ ໜຶ່ງແສນຄົນໃນປີ 1995 ມາເປັນ 339 ຄົນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າການທີ່ຈະບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເຖິງ
260 ຄົນໃນທຸກໆ ໜຶ່ງແສນຄົນພາຍໃນປີ 2015 ນັ້ນ ກໍນັບເປັນບັນຫາທີ່ຍາກຢ່າງຍິ່ງ
ແລະການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງລາວ ຂະນະຖືພາ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຖືເປັນ
ອັດຕາການເສຍຊີວິດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ 10 ປະເທດສະມາຊິກໃນອາຊ່ຽນດ້ວຍກັນອີກດ້ວຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (22)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG