ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໒໔ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ຮຽນວິທີຍົກຈອກຂຶ້ນ ອວຍພອນ (ຕໍ່)


People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.
People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.
FIB Opening

Functioning in Business FIB 12A - 6

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຟັງຄຳຖາມ.

MUSIC

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog


Larry: Questions.
Listen to the question, then listen to the dialog.

Saly: ກ່ອນອື່ນທ່ານຈະໄດ້ຍິນຄຳຖາມ
ຊຶ່ງຈະຕິດຕາມມາດ້ວຍບົດໂອ້ລົມສັ້ນໆ


Eliz: Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again?
(short pause)

Blake: To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.

Chap: I’ll drink to that and add a toast of my own!
To our next game of golf!

Blake and Gomez: Cheers.

Eliz: Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: Yes, he does. He makes a toast to the next time they play golf together.
(short pause)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ expect, e x p e c t, expect ແປວ່າຄາດຄິດໄວ້
ຫຼືຄາດໝາຍວ່າ.
Does Mr. Capman expect to see Mr. Blake again?
ແປວ່າ ທ່ານ Chapman ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ບໍ ວ່າຈະໄດ້ພົບພໍ້ ກັບ
ທ່ານ Blake ອີກ.

Culture Tips: Toasts


Larry: Culture Tips

Saly: ຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.

ສຳລັບຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້
ຮຽນຮູ້ວິທີອວຍພອນກັນ ກ່ອນຍົກຈອກຂຶ້ນດື່ມ.


  • a promotion ແປວ່າ ການຂຶ້ນຊັ້ນ ຫຼືການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ.
  • a wedding ແປວ່າ ການແຕ່ງງານ.

You raise your glass and then propose your toast. ແປວ່າ ທ່ານຍົກຈອກຂຶ້ນ ແລ້ວກ່າວຄຳອວຍພອນ.

People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom. ແປວ່າ ຄົນດື່ມ ເພື່ອອວຍພອນໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດໃໝ່
ໃຫ້ມີສຸກຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຄວາມສຸກ.


Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary
Engleton.
Today’s e-mail question is, “How do I propose a toast?”

Gary: Well, a toast is a traditional way to honor someone or to
wish someone a good future.
Different cultures have different ways to make toasts.
In the United States, you usually make a toast with
some kind of alcohol, like beer, whisky, or wine.
You raise your glass and then propose your toast.
And then everybody drinks.

Eliz: And if you don’t drink alcohol, it’s also OK to use
other kinds of drinks, even water, isn’t it?

Gary: Yes. Actually, in the US, many people don’t drink alcohol.

Eliz: Gary, could you give us an example of a toast?

Gary: Sure. For example, if your co-worker has been
promoted, you could raise your glass and say,
“Congratulations on your promotion!”

Eliz: OK.

Gary: Today, toasts are probably most common at weddings.
People drink a toast to the health and happiness of
the new bride and groom.

Eliz: And at meals, it’s common for someone to offer a
short toast before anyone drinks anything.

Gary: That’s right. They say “To your health.”

Eliz: Or... “Cheers.” “Cheers” is a very common toast.

Gary: So now, I’ll raise my water glass and I’ll toast to the
continued success of our Functioning in Business
team.

Cheers!

Eliz: Thank you, Gary.

MUSIC
Saly: ໃນການເລີ້ມຕົ້ນຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳມື້ນີ້ Gary
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການອວຍພອນ ຊຶ່ງໃນພາສາອັງກິດ ວ່າ toast
ນັ້ນ ເປັນປະເພນີແນວນນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ກຽດຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ຫຼືອວຍພອນໃຫ້
ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງມີອະນາຄົດດີ.
Gary: A toast is a traditional way to honor someone or to wish
someone a good future.

ພໍມາຮອດບ່ອນນີ້ ກໍເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວທ່ານມື້ນີ້ ພໍ້ກັນໃໝ່
ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing
XS
SM
MD
LG