ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອາທິດ, ໒໖ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ຮຽນເວົ້າ ເລື້ອງການວາງແຜນ ເດີນທາງ ເປັນພາສາອັງກິດ


ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າ Seine ໃນກຸງ Paris ປະເທດຝະລັ່ງ
ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າ Seine ໃນກຸງ Paris ປະເທດຝະລັ່ງ

Funtioning in Business FIB 11F - 9

FIB Opening

Saly: ທ່ານຜູ້ສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ທັງຫຼາຍ ເປັນໜ້າ
ເສຍດາຍທີ່ການຮຽນຂອງເຮົາຄາວທີແລ້ວນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດລົງ
ເຄິ່ງທາງ ຍ້ອນເວລາຂອງເຮົາໝົດ. ຄາວທີແລ້ວນີ້ ພໍ Gary
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ "I fly" ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄ້າຍໆຄືກັນກັບ
"I'll fly" ຫຼື "I'm going to fly" ແລ້ວ ເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ເຊົາຮຽນ ຊຶ່ງມື້ນີ້ ລາວຈະອະທິບາຍຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

Gary: Another way to talk about the future is to use the
expression “plan to,” as in the following
exchange:

Albert: And when are you planning to leave London?

Martina: Well... if the negotiations go well, I’ll go to Paris on the twenty-eighth.

I plan to stay in Paris a little over a week.

Gary: In talking about the future, you can use “I will” or “I’ll”
when you have a definite plan.

If you’re not sure of your plans, you can use another
expression, such as “may,” “might,” or “should,” as in
this example:

Martina: I should be able to leave Paris by the eighth...
the eighth of November.


Then I’m going to visit friends in the South
of France for several days.


Gary: Martina says she is going to visit friends in France.
The expression “going to” is another good way
to talk about the future.

So, as you can see, there are many different ways to
talk about the future in English.

I hope today’s tips have been helpful!

We’ll see you again next time!

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Saly: ເປັນອັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽນໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໃນການແຜນ ສຳລັບ
ອະນາຄົດ ມາຫຼາຍສົມຄວນ ແລ້ວເໜາະ. ວິທີນຶ່ງ ກໍຄື ການໃຊ້
ຄຳກິຣິຍາ ແບບທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຮູບ ເຊັ່ນ "I fly" ເພື່ອສະແດງເຖິງ
ອະນາຄົດ ຊຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ວ່າ "I'll fly" ຫຼື "I'm going
to fly." ກໍໄດ້.

ບັດນີ້ ມາທົບທວນຄືນ ຈັກບາດເໜາະທ່ານ ວ່າຄວາມຮູ້ພິເສດ ທີ່
ເຮົາໄດ້ຮຽນມາຈາກ Gary ມີຫຍັງແດ່. ທຳອິດ ລາວເວົ້າວ່າ ພາ
ສາອັງກິດມີຫຼາຍວິທີ ໃນການເວົ້າກ່ຽວກັບ ອະນາຄົດ. ຍົກຕົວຢ່າງ
ເຊັ່ນ ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນ ບົດສົນທະນາ ປະຈຳວັນນັ້ນ Martha
ເວົ້າວ່າ I fly to London on the 23rd. ໃນກໍຣະນີນີ້ ຄຳວ່າ
I fly ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ຄ້າຍຄືກັບກັບ "I'll fly" ຫຼື " I'm going
to fly." ລອງຟັງຕື່ມອີກເໜາະ.

Gary: The English language has many ways to talk about
the future. For example, at the beginning of today’s
Business Dialog, Martina says, “I fly to London on
the twenty-third.”

In this case, “I fly” means about the same thing as “I’ll fly”
or “I’m going to fly.”

Let’s listen:

Martina: ... OK. So I fly to London on the twenty-third.
I’ll be in the hotel by eight p.m. if you
need to call me.


Saly: Gary ອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ ວິທີນຶ່ງອີກ ທີ່ຈະເວົ້າ ເຖິງສິ່ງຈະເກີດ
ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ກໍຄືການໃຊ້ຄຳວ່າ "plan to" ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່
ໄປນີ້:

Albert: And when are you planning to leave London?

Martina: Well... if the negotiations go well, I’ll go to
Paris on the twenty-eighth. I plan to stay in
Paris a little over a week.


Saly: Gary ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ຖ້າທ່ານມີແຜນການທີ່ແນ່ນອນ ທ່ານຄວນ
ໃຊ້ຄຳວ່າ "I will" ຫຼື "I'll" ໃນກໍລະນີເວົ້າເຖິງອະນາຄົດ. ແຕ່
ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ມີແຜນການຄັກແນ່ ຫຼືບໍ່ແນ່ນອນ ທ່ານຄວນໃຊ້ຄຳ
ວ່າ "may", "might", ຫຼື "should" ແທນ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງດັ່ງນີ້:

Martina: I should be able to leave Paris by the eighth...
the eighth of November.


Then I’m going to visit friends in the South
of France for several days.


Saly: ພໍມາຮອດໜີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີທ່ານ. ຢ່າລືມລໍພົບ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

FIB MUSIC lead-in and then dips for voice over

XS
SM
MD
LG