ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໑໙ ເມສາ ໒໐໒໔

Functioning in Business, FIB 12E-10


Mr. Henry Hightower is the President of Global Tires, Inc.
Mr. Henry Hightower is the President of Global Tires, Inc.

ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນຫຼຳຄືນ ພາກຮຽນວັດທະນະທຳຈາກ Gary ກ່ຽວກັບວິທີຂໍໃຫ້ຄົນຊ່ອຍແລະຮັບປາກວ່າຈະຊ່ອຍຄົນ.

FIB 12E – 10

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະຢ້ຳຄວາມເຂົ້າ

ໃຈກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳຈາກ Gary.

Eliz: Gary’s Tips with Gary Engleton​.

Saly: ໃນການ​ຮຽນ​ວິທີ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ອັນ​ນຶ່ງໃຫ້​ເຮົາ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Gary ໄດ້ຍົກ​ເອົາ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຂອງ Betty ມາ​ເປັນຕົວຢ່າງ. Betty ໄດ້ຂໍ​ໃຫ້

Charles ແນະນຳ​ໃຫ້​ລາວ​ຮູ້ຈັກ​ຫຼື​ທໍາຄວາມ​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ທ່ານ Henry Hightower. ເຊີນຟັງ​ອີກ​ຕື່ມ​ເບິ່ງ​ທ່ານ:

Betty: Charles, I have a favor to ask of you.

Charles: You know that I’ve always done my best to help you.

Saly: ໃນທີ່​ນີ້ Betty ຂຶ້ນຕົ້ນ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ວ່າ​ Charles, ຂ້ອຍມີ​ແນວ​ນຶ່ງ ຢາກ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້. ​ແລ້ວ Charles ກໍຕອບ​ອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຕັມ​ໃຈ​ວ່າ ກະດຽວ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຮູ້​ດີ​ຢູ​ແລ້ວ​ຕົ້ວ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ພະຍາຍາມ​ຊ່ອຍ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດສະ​ເໝີ. I’ve always done my best ແປ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ດີ​ທີ່ສຸດ​ຕະຫຼອດ​ມາ.

ວິທີນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ການ​ສຸພາບ ກ່ອນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຄົນໃຫ້​ທ່ານ ​ວ່າ​ດັ່ງນີ້: I was wondering if you could help me. ຊຶ່ງເຮົາ​ແປ​ວ່າ ບໍ່​ຮູ້ວ່າ​ເຈົ້າ​ພໍ​ຊິ​ຊ່ອຍ​ໄດ້​ບໍ່​ເໜາະ.

Betty: I was wondering if you could help me.

Saly: ສຳລັບຄຳ​ກິຣິຍາ wonder, w o n d e r, wonder ຄຳນີ້​ແປ​ວ່າ​ສົງ​ໄສ ຫຼື ບໍ່​ແນ່​ໃຈ.

ຕໍ່​ມາ Betty ໄດ້ເວົ້າຢ້ຳ ຄຳຂໍຮ້ອງລາວໂດຍກ່າວວ່າ: “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຊ່ອຍ​ຂ້ອຍ ພາ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ພົບ​ລາວຂ້ອຍ​ກໍຈະຂໍຂອບ​ໃຈ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ” ຊຶ່ງ Charles ກໍ​ຕອບ​ວ່າ “ແນ່ນອນ ຂ້ອຍ​ຈະ​ເຮັດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຂ້ອຍຈະ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້.”

Betty: If you could help me meet him, I’d really appreciate it.

Charles: I’ll certainly do what I can.

Saly: ຄຳ​ກິຣິຍາ​ appreciate, a p p r e c i a t e, appreciate, ເປັນຄຳ​ສຸພາບ​ທີ່​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ເພື່ອສະ​ແດງ​ວ່າ​ເຮົາ​ພໍ​ໃຈ​ຫຼື​ການ​ຮູ້​ບຸນຄຸນ​ເຊັ່ນ​ໃນ​ປະ​ໂຫຽກ: “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຊ່ອຍ​ຂ້ອຍ​ໄດ້ ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຮູ້ຈັກ​ກັບ​ລາວ ຂ້ອຍ​ຈະ​ຂອບ​ໃຈ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ.”

If you could help me meet him, I’d really appreciate it.

Saly: ນອກຈາກ​ນີ້​ແລ້ວ ​ເພ່ືອ​ຢ້ຳຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຄັກ​ລົງໄປ​ອີກ Gary ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ເອົາ

ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຟັງ​ນຳ ຈາກ​ບົດ​ສົນທະນາ​ລະຫວ່າງ

ທ່ານ Epstein ກັບທ່ານ Blake. ​ເຊີນ​ຟັງ​ອີກຕື່ມເທ່ືອນ່ຶງ:

Epstein: If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it.

Blake: I’ll certainly do that.

Saly: ບັດນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຟັງ​ຄຳ​ອະທິບາຍ​ທັງ​ໝົດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງຊ່ອຍ​ເຮົາ​ອີກ​ຕຶ່ມ​ເທື່ອ​ນ່ຶງ ​ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about requests and promises.

In today’s Business Dialog, Betty asks Charles a favor.

One way to ask a favor is to say “I’d like to ask you a favor.”

She uses another expression, “I have a favor to ask of you.”

Let’s listen:

Betty: Charles, I have a favor to ask of you.

Charles: You know that I’ve always done my best to help you.

Gary: Betty tells Charles what she needs, and then she uses the expression, “I was wondering if you could help me.”

This is a polite way to make a request.

Betty: I need an introduction to Henry Hightower, the President of Global Tires, Inc.

I was wondering if you could help me.

Gary: Later on, she repeats her request, using this expression:

Betty: If you could help me meet him, I’d really appreciate it.

Charles: I’ll certainly do what I can.

Gary: This conversation is similar to the earlier conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake.

Let’s listen:

Epstein: If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it.

Blake: I’ll certainly do that.

Gary: Making requests and promises are an important part of using English in business situations.

I hope today’s tips were helpful!

Thanks for joining us today.

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Saly: ເຮົາຫວັງ​ວ່າການ​ຟັງ Gary ຮອບ​ສອງ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສຳລັບ​ທ່ານ​ດີຂຶ້ນ.

ຂອບ​ໃຈ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຮຽນ.

FIB Closing

Project Head and Lead Writer: Andrew Blasky, Ph.D.

Writers: Kevin McClure, Charles H. Brewer III, Catherine Becket

Consultants: Michael Yan, Lance Knowles, Elizabeth Chafcouloff, Margaret Boothroyd

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG