ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ສະຫະລັດໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ຫລາຍຂຶ້ນ


ປາບຶກໃຫຍ່ທີ່ອາໃສໃນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ໃນເຂດຂອງລາວ

ທາງການສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງໃນດ້ານການອະນຸລັກທໍາມະ ຊາດການຮັກສາສຸຂະພາບອານາໄມ ແລະການພັດທະນາສຸຂະພາບຊີວິດການເປັນ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.


ທ່ານນາງ Karen B. Stewart ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາປະເທດລາວ ໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນຕິດຕັ້ງສັນ ຍານດາວທຽມ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງປາບຶກໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນອານຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ
(WWF) ສໍານັກງານປະຈໍາປະເທດລາວ ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ນານມານີ້.

ໂດຍ ເປົ້າໝາຍສໍາຄັນທີ່່ທາງການສະຫະລັດໃໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວໃນຄັ້ງນີ້
ກໍ່ແມ່ນການສຶກສາ ແລະເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງປາບຶກຢ່າງຮອບດ້ານ ແລ້ວກໍ່ນໍາເອົາຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມາປະກອບໃນການວາງແຜນ
ປະຕິບັດການເພື່ອການອານຸລັກ ແລະປ້ອງກັນປາບຶກ ບໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນພັນໄປຈາກ
ແມ່ນໍ້າຂອງ.

ທ່ານນາງ Karen Stewart ມອບເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ອົງການ WWF ປະຈໍາລາວ
ທ່ານນາງ Karen Stewart ມອບເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ອົງການ WWF ປະຈໍາລາວ

ທັງນີ້ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະ
ຊາກອນປາບຶກໄດ້ຫຸລດຈໍາ
ນວນລົງຢ່າງໄວວາ ໃນຊ່ວງ
20 ປີຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງຜົນຈາກ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນໄລຍະ
ທີ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ປະຊາກອນປາບຶກໄດ້ຫລຸດ
ຈໍານວນລົງເຖິງ 90% ໂດຍ
ມີສາເຫດສໍາຄັນມາຈາກ
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ຫລ່າງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະ
ພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ
ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຖືກ
ທໍາລາຍໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ຊຶ່ງກໍ່ລວມເຖິງແຫຼ່ງອາຫານ, ແຫຼ່ງປະສົມພັນ, ແລະແຫຼ່ງວາງໄຂ່ຂອງປາບຶກອີກດ້ວຍ ນັ້ນເອງ.

ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທາງການສະຫະລັດກໍ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລາວໃນການຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະສັດປ່າຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ
ໃນແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕໍ່ເນື່ອງນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ.
ໂດຍຫຼ້າສຸດທາງການສະຫະລັດກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍລາດຕະເວນຂຶ້ນ
ມາ ເພື່ອທໍາການກວດກາ ແລະສະກັດກັ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະການລ່າສັດປ່າ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍເປັນການສະເພາະອີກດ້ວຍ.

ເດັກນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງຮັບອາຫານທີ່ ມາຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດ.
ເດັກນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງຮັບອາຫານທີ່ ມາຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເພື່ອເປັນການ
ເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກຂອງເຍົາວະ
ຊົນລາວເຂົ້າໃນການອານຸລັກ
ປ່າໄມ້ ແລະສັດປ່າອີກດ້ວຍນັ້ນ
ທາງການສະຫະລັດກໍ່ຍັງໄດ້
ຕົກລົງຮ່ວມກັບໂຄງການອາ
ຫານໂລກ (WFP) ປະຈໍາລາວ
ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ຈະໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສະບຽງ
ອາຫານສໍາລັບເດັກນ້ອຍນັກ
ຮຽນລະດັບປະຖົມ ໃນເຂດຊົນ
ນະບົດຂອງລາວ ເປັນເວລາ 3
ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍຈະມີເດັກນ້ອຍ
ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 152,000 ຄົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານຢ່າງພຽງພໍ. ທາງການສະຫະລັດ ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນມູນຄ່າ
10 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາຂອງ
ລາວ ຊຶ່ງຮັບຜິດຊອບການ ປະສານງານໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ:

ຖ້າຫາກບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາຢາກໄປຮຽນ
ແຕ່ບໍ່ມີອັນກິນ ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປນຳພໍ່ແມ່ ໄປຫາຢູ່ຫາກິນ,ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບ ສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອແລ້ວ ພໍ່ແມ່ກໍພໍໃຈສົ່ງລູກໄປຮຽນ ລູກຫຼານຂອງພວກ
ເຮົາກະພໍໃຈທີ່ໄດ້ມີເຂົ້າກິນອິ່ມ ມີກໍາລັງວັງຊາ ມີເຫື່ອແຮງໄປຮຽນເຕັມເມັດ ເຕັມ
ໜ່ວຍ ແລະສາມາດເຂົ້າຮຽນ ແຕ່ຕົ້ນຈົນສຸດກົກສຸດປາຍໄດ້.”


ພິທີມອບການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າຂອງສະຫະລັດ ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນປີ 2011
ພິທີມອບການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າຂອງສະຫະລັດ ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນປີ 2011

ສຳລັບໃນປີທຳອິດຂອງໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວ ທາງການກະຊວງກະສິ
ກໍາຂອງສະຫະລັດກໍຈະໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເຂົ້າສານ 1,610
ໂຕນ, ນ້ຳມັນພຶດ 110 ໂຕນ
ແລະອາຫານເສີມທີ່ມີສານອາ
ຫານ ທັງວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດ
ຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຊຸດ ໃນປະລິມານ
ລວມ 560 ໂຕນ ທີ່ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍນັກ
ຮຽນໃນໂຄງການໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ
ຕະຫຼອດປີ.

ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການອາຫານສຳລັບເດັກນ້ອຍນັກຮຽນແລ້ວ ທາງການ
ສະຫະລັດກໍຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວ ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
(UXO) ທີ່ຕົກຄ້າງຈາກປາງສົງຄາມໃນລາວອີກດ້ວຍ ການຝຶກອົບຮົມລະດັບປະຕິບັດ
ການ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບວາງແຜນ ໃນການຮັບມືກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ແລະສໍາ ລັບໃນດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ ທາງການສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ລາວ ໃນການເຂົ້າໄປເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (8)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ
XS
SM
MD
LG