ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

Leading questions/ Tag questions: ອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍ ຂອງ "ຄຳຖາມ ນຳພາ"


ຄຳຖາມນຳພາ ແມ່ນປະໂຫຽກບອກເລົ່າ ຊຶ່ງລົງທ້າຍດ້ວຍຄຳເວົ້າ ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາຕອບວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ.

Functioning in Business, FIB 12D - 9

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ຍ້ອນເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງກ່ອນ
ຄາວທີແລ້ວນີ້ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຟັງ
ຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ
ຈາກ Gary ເພາະສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ເຮົາຈຶ່ງ
ຈະເລີ້ມຟັງກັນເລີຍ. ເຊີນຟັງຄຳອະທິ
ບາຍ ຈາກ Gary.

Gary's Tips

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about leading
questions.

It’s way to keep a conversation going.

Eliz: What’s a leading question?

Gary: A leading question is when you state information and
then wait for the other person to confirm or deny it.

For example, in today’s Business Dialog, the
manager begins making a statement, and then
waits for Vickie to say ‘Yes’ or ‘No.’

In this situation, waiting for confirmation is the same
as saying, “Is that right?”

Colson: From your resume, it looks like you’ve
changed jobs three times in two years.


Vickie: Yes, I’ve been trying to find a job where I
can become an editor.


Gary: A leading question will often begin with “So...” as in
this example.

Colson: So that’s why you’ve decided to apply here?

Vickie: Yes, and I believe that I have the editing skills
you need.


Gary: Leading questions often include tag questions, like
“isn’t it?” or “aren’t you?”

Vickie: And at Bock’s Books, I was in the
reference department.


Colson: I see. Your degree is in Business, isn’t it?

Vickie: Yes, but I did a minor in Journalism.

Gary: In business and social situations, leading questions
are one way to keep a conversation going.

Thanks for joining us today for Gary’s Tips.

Eliz: Thank you, Gary!

MUSIC

Saly: ເປັນຈັ່ງໃດທ່ານ? ເຮົາຫັວງວ່າທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຄຳອະທິບາຍຈາກ
Gary ກ່ຽວກັບ Leading questions ດີພໍສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍອະທິບາຍເນັ້ນຢ້ຳຈັກບາດ ຄົງຈະບໍ່ມີຫຍັງ
ເສຍຫາຍ.

Gary ເວົ້າວ່າ Leading questions ກໍມີຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ
ຫຼືທັງປະກອບດ້ວຍ tag questions ເຊັ່ນ isn't it? aren't you? ແປວ່າ ແມ່ນບໍ? ແມ່ນແທ້ບໍ? ອີ່ຫຼີຫວະ? ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ເຊີນຟັງຄຳ
ອະທິບາຍຈາກ Gary ແລະຕົວຢ່າງອີກຕື່ມເໜາະທ່ານ:

Gary: Leading questions often include tag questions,
like “isn’t it?” or “aren’t you?”

Vickie: And at Bock’s Books, I was in the
reference department.


Colson: I see. Your degree is in Business, isn’t it?

Vickie: Yes, but I did a minor in Journalism.

Saly: ຄຳວ່າ deny, d e n y, deny ແປວ່າ ປະຕິ
ເສດ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ເຫັນດ້ວຍ ຫຼືວ່າ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ.

ສິ່ງນຶ່ງອີກ ທີ່ Gary ເວົ້າກໍຄືວ່າ:

Gary: It’s way to keep a conversation going.

ໝາຍຄວາມວ່າ ການໃຊ້ Leading questions ເປັນວິທີ
ນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາກັນດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຫຼື ມີການຕໍ່ເນື່ອງ
ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຢຸດສະງັກ.
It’s way to keep a conversation going.

Saly: ຟັງຄຳເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ຕື່ມຈັກບາດທ່ານ.

Colson: From your resume, it looks like you’ve
changed jobs three times in two years.


Saly: ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຟັງ ແລະເມື່ອເບິ່ງການຂຽນແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ
ບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມເລີຍ ແຕ່ມັນເປີດຊ່ອງວ່າງໄວ້ ໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາຕື່ມໃສ່
ຫຼືຕອບວ່າ "Yes" ຫຼື "No".

Vickie: Yes, I’ve been trying to find a job where I
can become an editor.

Saly: ເວົ້າກັນມາຮອດໜີ້ ກໍເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວທ່ານ.
ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.


FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!


FIB MUSIC lead-in and then dips for voice over

XS
SM
MD
LG