ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ດອກໄຟຟ້າ ຖືກ ຄິດຄົ້ນ ຂຶ້ນມາ ໃນ ປີ 1879.


Thomas Edison invented the light bulb in 1879.
New Dynamic English, NDE 12D - 4

NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມື້ນີ້ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍ
ການຫັດອອກສຽງ.

Larry: Listen to the conversation.

Saly: ເຊີນຟັງຄັກໆ ແລ້ວຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ.

Ms. Barclay: So you want to be a teacher, Mr. Handy.

(short pause)

Joe Handy: Yes, I do. I want to teach third grade.

(short pause)

Ms. B: I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.

(short pause)

Joe: That’s right, Ms. Barclay,

(short pause)

I became a cowboy right after college.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ third grade ແປວ່າ ປ.3 ຫຼືຊັ້ນປະຖົມປີທີສາມ,
first grade ແປວ່າ ປ.1 ຫຼື ຊັ້ນປະຖົມປີທີນຶ່ງ,
second grade ແປວ່າ ປ. 2 ຫຼືຊັ້ນ ປະຖົມປີທີສອງ.

Question of the Week (answer): What happened first?


Larry: Question of the Week!

Saly: ຕໍ່ໄປນີ້ ຈະແມ່ນຄຳຖາມປະຈຳສັບປະດາ ຊຶ່ງຄຳຖາມມື້ນີ້ແມ່ນ
What happened first?
ແປວ່າ ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ຫຼື
ວ່າອັນໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນກັນ.

The American Revolution began in 1776. ແປວ່າ ການປະຕິວັດ
ຂອງອະເມຣິກັນ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 1776.


The United States became an independent country. ແປວ່າ
ສຫຣ ໄດ້ກາຍມາເປັນ ປະເທດເອກກະລາດ.


Thomas Edison invented the light bulb in 1879. ແປວ່າ
ທ່ານ Edison ໄດ້ຄິດຄົ້ນດອກໄຟຟ້າຂຶ້ນມາໃຊ້ ໃນປີ 1879.

UPBEAT MUSIC

Max: Well, here we are again for Question of the Week, Kathy.

Are you ready to play?

Kathy: I’m ready!

Max: This week, we’re going to talk about American History!

Kathy: Uh-oh... that’s not my best subject.

Max: Well, don’t worry, Kathy.

I’m only going to ask two questions this time, and they’ll be about very well-known events.

Kathy: Okay...let’s go.

Max: All right...

Question Number One:

Which happened first, the American Revolution or the Civil War?

Kathy: The American Revolution or the Civil War--which was first?

Oh... I know this one.

The American Revolution happened before the Civil War.

Max: That’s right, Kathy!

The American Revolution began in 1776.

The United States became an independent country.

The Civil War started in 1861.

Kathy: Almost one hundred years later.

Max: Right! Okay...

Question number two.

Which happened first?

Did Thomas Edison invent the light bulb first?

Or did Alexander Graham Bell invent the telephone first?

Which came first, the invention of the light bulb... or the invention of the telephone?

Kathy: Hmm. That’s not easy.

The light bulb.... or the telephone.

I don’t know. I’m just guessing.

Let’s say... the light bulb.

The light bulb was invented first.

Max: You’re....... wrong!

Thomas Edison invented the light bulb in 1879.

Alexander Graham Bell invented the telephone in... 1876.

Three years earlier.

Kathy: OK.

Max: Thanks for playing, Kathy.

Kathy: Thank you, Max.

MUSIC

Saly: ຈາກຄຳຖາມຄຳຕອບທີ່ເຮົາໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ເຮົາໄດ້ຮຽນປະຫວັດສາດ
ອະເມຣິກັນໜ້ອຍນຶ່ງເໜາະທ່ານ.

ຢ່າງໃດກໍດີ ເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງພຽງທໍ່ນີ້ທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

NDE Closing
XS
SM
MD
LG