ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ຮຽນເວົ້າລົມກັນ ເລື້ອງອີເມລ ເປັນພາສາອັງກິດ


ເຮົາໃຊ້ Computer ເພື່ອສົ່ງ ອີເມລ ຫາກັນ.

NDE 11C - 2

NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ມື້ນີ້ ກ່ອນອື່ນໝົດ
ເຮົາຈະພາທ່ານຫັດອອກສຽງຈັກບາດ.

Language Focus. E-mail is faster than
the mail

Larry: Listen and repeat

Saly: ອັນດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນຟັງແຕ່ລະປະໂຫຽກຄັກໆ
ແລ້ວຫັດເວົ້າຕາມຫຼັງ.

Max: Why does Martha like e-mail better than letters?

(pause for repeat)

Max: It’s faster.

(pause for repeat)

Max: E-mail is faster than the mail.

(pause for repeat)

Max: It’s less expensive.

(pause for repeat)

Max: It less expensive to send an e-mail
message than to send a letter.

(pause for repeat)

Max: It’s more convenient.

(pause for repeat)

Max: It’s more convenient than writing a letter.

(pause for repeat)


MUSIC

Saly: ເຊີນອອກສຽງຄຳນີ້ອີກເບິ່ງທ່ານ: convenient ...
convenient ... ແປວ່າ ສະດວກ ແລະ more convenient,
more convenient, ແປວ່າ ສະດວກກວ່າ

Interview 2. Martha Harris: I get too many messages.

Larry: Interview

Saly: ການສຳພາດ

ໃນການສຳພາດຕໍ່ໄປນີ້ ເຣົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ Martha ໄດ້ຮັບ
ຈົດໝາຍທາງຄອມພິວເຕີ້ຫຼາຍໂພດ.

a publisher ແປວ່າ ຜູ້ພິມ ຫຼື ໂຮງພິມ

· junk mail ຄຳນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍທັບສັບເລີຍ
ຊະເໜາະ ແລະອອກສຽງວ່າ ຈັງເມລ ໝາຍເຖິງ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຽດ ມາທາງໄປສະນີ ອັນມີລວມ
ທັງໃບໂຄສະນາແລະອື່ນໆ. ຄຳວ່າ mail, m a i l,
mail ເປັນຄຳລວມ ໝາຍເຖິງທຸກຢ່າງ ທີ່ສົ່ງມາ
ທາງໄປສະນີ ອັນອາດມີທັງກ່ອງຫຼືຫີບຫໍ່ ເຈ້ຽ
ໂຄສະນາແລະອື່ນໆ.

· an advertisement ໃບ ຫຼືການໂຄສະນາສິນຄ້າ.

I get too many messages. ແປວ່າ ມີຄົນປະຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃຫ້
ຂ້ອຍຫຼາຍໂພດ.

Kathy: We’re talking with Martha Harris about
e-mail. Is there anything you don’t
like about e-mail?

Martha: Well, I get too many messages.

I don’t like that.

Every day I get twenty e-mail messages.

Kathy: Who are they from?

Martha: Some of them are from friends, and some
are from my publisher.

But a lot of the messages are “junk mail.”

Kathy: Junk mail?

Martha: Yes. Advertisements.

From companies that want to sell me
something.

Kathy: So there are some problems with e-mail.

Martha: Yes, I guess so. I love e-mail and I hate it.

Kathy: Our guest is Martha Harris. We’ll talk
more after our break.

This is New Dynamic English

Saly: ຄຳວ່າ hate, h a t e, hate ແປວ່າ ຊັງ
ຫຼືບໍ່ມັກທີ່ສຸດ.

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ບັດນີ້ເຊີນຫັດຕອບຄຳຖາມ.
ເຊີນຟັງຄັກໆ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຍິນສຽງ
ກະດິງດັງແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕອບມາໂລດ.


Max: Does Martha get a lot of e-mail messages?

(ding)

(pause for answer)


Max: Yes. She gets too many messages.

(short pause)

Saly: ມື້ນີ້ເອົາທໍ່ນີ້ກ່ອນເໜາະທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່
ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

NDE Closing


ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG