ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຮັບຮອງ​ເອົາ ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ໃຫ້ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ເດັກ ​ໃນ​ລາວ


ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ທີ່ເປີດດຳເນີນການປະຊຸມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-26 ທັນວາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ.

ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລົງ​ມະ​ຕິ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​
ການ​ຕ້ານ ​ແລະ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່ຍິງ
​ແລະ​ເດັກ ​ໂດຍ​ເປັນ​ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ໃຫ້ການ​ຄຸ້ມ
ຄອງ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ເດັກ​ໃນ​ລາວ.

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ລົງມັດຕິຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ສະບັບໃໝ່ ທີ່ວ່າ
ດ້ວຍການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ດ້ວຍຄະແນນ
84 ສຽງໃນຈຳນວນ 105 ສຽງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 7 ທີ່ດຳເນີນການປະຊຸມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-26 ທັນວາ 2014
ທີ່ຜ່ານມາ.

ໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບມີບົດບັນຍັດທັງໝົດ 9 ພາກ 8 ໝວດ ແລະ
82 ມາດຕາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເຖິງຈຸດປະສົງນິຍາມຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກ ນິຍາມຂອງການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຫຼັກກາານຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະການຮ່ວມມືສາກົນ
ແລະການອະທິບາຍຄຳສັບຕ່າງໆ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນພາກທີ 1 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ດັ່ງກ່າວນີ້.

ສ່ວນພາກທີ 2 ກຳນົດເຖິງຮູບການ ແລະປະເພດຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພາກທີ 3
ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພາກທີ 4 ການປົກປ້ອງ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພາກທີ 5 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ສຳຫລັບເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ພາກທີ 6 ການແກ້ໄຂ ຄວາມຮຸນແຮງ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພາກທີ 7 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການກວດກາ ພາກທີ 8 ການດຳເນີນ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ແລະພາກທີ 9 ບົດບັນຍັດສຸທ້າຍ.

ໂດຍກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຖືເປັນສະບັບທຳອິດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ
ໃນລາວ ເປັນການສະເພາະນັບແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຍັງຈະຕ້ອງລໍຖ້າເຖິງ 6
ເດືອນຈຶ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ເມື່ອວັນທີ 28 ພະຈິກ 2014.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ເມື່ອວັນທີ 28 ພະຈິກ 2014.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ ເພື່ອ
ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດ ເພື່ອການ
ພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງລາວ ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນ
ຕົ້ນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບ ທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ
ເມື່ອທຽບກັບເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປະຕິບັດງານທີ່ຜ່ານມານັ້ນ
ເປັນການປະຕິບັດງານດ້ານເອກະສານ ແລະພິທີການເປັນ
ດ້ານຫຼັກ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການດັດແກ້ ລັດຖະທຳມະນູນ
ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງການເຄົາລົບຕໍ່ຫຼັກສາກົນວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ປີ 2003 ຕາມດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະການປົກປ້ອງ
ແມ່ຍິງໃນປີ 2004 ແລະການປະກາດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ທີ່ຈະເພີ້ມສັດສ່ວນ ຂອງ
ແມ່ຍິງລາວ ໃຫ້ມີຕຳແໜ່ງໃນທາງການເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ຂອງຕຳແໜ່ງທັງໝົດ ໃນປີ 2015 ແຕ່ວ່າ ການປະຕິບັດໃນພາກຕົວຈິງນັ້ນ ກັບຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະ ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍຄົງຈະເປັນໄປໄດ້ ຍາກຢ່າງຍິ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງວ່າ:

“ການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍນີ້ ກໍຄືການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງ
ແມ່ຍິງກໍໄດ້ອິງໃສ່ ແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານຫັ້ນ ໃນການສ້າງພະນັກງານ
ເພດຍິງເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
20 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນໄປ ກ່ຽວກັບສະມາຊິກສະພາຫັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 30 ເປີເຊັນ ເຫັນວ່າ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 15 ເປີເຊັນ.”

ໂດຍຈາກການສຳຫລວດຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພົບວ່າແຂວງເຊກອງ ເປັນເຂດທີ່
ຍັງຫຼ້າຫຼັງທີ່ສຸດ ໃນການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເພາະມີແມ່ຍິງ
ບໍ່ເຖິງ 3 ເປີເຊັນ ທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງລະດັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ຂອງແຂວງເຊກອງ ໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້ນັ້ນເອງ.

ຄະນະລັດຖະບານລາວໄດ້ລົງມັດຕິຮັບຮອງເອົາ ແຜນປະຕິບັດການ ລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະການລົບລ້າງທຸກການກະທຳຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວາລະຂອງການປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍແຜນ ປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນແນວທາງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນ ຮູບປະທຳ ນັບຈາກປີ 2014 ນີ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2020 ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະພັດທະນາ ໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະການລົບລ້າງທຸກການກະທຳຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ລວມເຖິງການສະກັດກັ້ນ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (3)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG