ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ການຂາດແຄນງົບປະມານ ສຳລັບກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຄົນທຸກເພີ້ມຂຶ້ນ


ຜູ້ທຸກຈົນ ຢູ່ໃນຊົນນະບົດລາວ.

ການຂາດແຄນງົບປະມານສຳລັບໂຄງການພັດທະນາ ເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ສົມທົບດ້ວຍການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີ ຈຳນວນປະຊາຊົນລາວທີ່ຍາກຈົນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ ບາງກອກ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເປີດເຜີຍວ່າການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 2020 ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພາະການລະບາດ ຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງຂາດແຄນ ງົບປະມານ ສຳລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທັງຍັງປະກົດວ່າມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະຖືກເລີກຈ້າງ ໂດຍບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍທຸລະກິດເອກກະຊົນ ທີ່ຖືກກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ຊຶ່ງດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດ ໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນກຳນົດການຄາດໝາຍຂອງການລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະ ຊາຊົນລາວໃນຫລາຍແຂວງ ຈາກກຳນົດເດີມທີ່ວາງເອົາໄວ້ ໃນປີ 2020 ອອກ ໄປເປັນໃນປີ 2024 ຫາປີ 2025 ອີກດ້ວຍ.

ໂດຍໃນປີ 2020 ລັດຖະບານລາວສາມາດສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃຫ້ກອງທຶນ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພຽງ 120 ຕື້ກີບ ທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃນ

144 ຈຸດສຸມເທົ່ານັ້ນ ຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທັງໝົດ 499 ຈຸດສຸມ ໃນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນເຂດຈຸດສຸມທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ໃນປີ 2020 ນັ້ນກໍຕ້້ອງ ເລື່ອນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ນີ້ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານດ້ວຍ ເຊັ່ນກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບການດຽວກັນກັບໃນປີ 2019 ຊຶ່ງການສຳຫຼວດໂຕຈິງພົບວ່າມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເຖິງ 18.3 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄຳ ວິລາວັນ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີຢືນຢັນວ່າ”

“ໃນປີ 2019 ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 5.16 ເປີເຊັນ ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ອີງ ຕາມຜົນສຳຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນຄັ້ງທີ 6 ໃນປີ 2018 ຫາ 2019 ເຫັນວ່າອັດຕາທຸກຍາກ ຍັງເຫຼືອປະມານ 18.3 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາ ກອນທັງໝົດ ແລະຄົວເຮືອນທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 13.5 ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ.”

“ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໃນ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວ

ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນ ທີີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ກໍຄືມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 1.9 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົໍນຕໍ່ວັນ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ ລາວທັງໝົດ ໂດຍໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍແບ່ງເປັນກຸ່ມ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດໂຕເມືອງ 153,184 ຄົນ ແລະກຸ່ມທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ 479,729 ຄົນ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 5 ເປີເຊັນ ແລະ 11 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດໂຕເມືອງ ແລະເຂດຊົນນະບົດຕາມລຳດັບ.

ທັງນີ້ໂດຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ີມີຈຳນວນປະຊາກອນຍາກຈົນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືຫຼາຍກວ່າ 230,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ແຂວງພົງສາລີເປັນເຂດທີ່ມີ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຍາກຈົນສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ກໍຄືກວມເອົາເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງບ້ານທັງໝົດ ສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກນັ້ນກໍມີເກີນກວ່າ 27 ເປີເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ ທັງຍັງບໍ່ມີເມືອງໃດໃນແຂວງພົງສາລີ ທີ່ຫລຸດພົ້ນຈາກບັນ ຫາຍາກຈົນໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ລາວຕ້ອງຜະເຊີນກັບໄພທຳມະຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດ ໃຫ້ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນ ປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍ ສ່ວນການລະ ບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 18.3 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2019 ເປັນ 21.4 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໃນປັດຈຸບັນ.

ທັງນີ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ລາຍງານວ່າ ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ລວມພາຍໃນ (GDP) ຂອງລາວໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາສາມາດສະເລ່ຍເປັນ ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລະດັບ 2,664 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020 ທາງດ້ານສະພາອຸສາຫະກຳ ແລະການຄ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ກໍໄດ້ປະເມີນວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດໃນລາວ ຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ ທີ່ຄິດເປັນສັດ ສ່ວນເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2020 ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນພາກບໍລິຫານ ແລະທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ຕິດລົບເຖິງ 5.5 ເປີເຊັນ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG