ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ການຂຶ້ນທະບຽນ ແຮງງານຕ່າງຊາດ ໃນລາວ ບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມເປົ້າໝາຍ


ແຮງງານຕ່າງຊາດ ຊາວຈີນ ກຳລັງເຮັດວຽກ ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສາຍນຶ່ງຢູ່ໃນລາວ

ລັດຖະມົນຕີລາວ ຍອມຮັບວ່າ ການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໃນລາວ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ຈຶ່ງຍັງມີແຮງງານຕ່າງຊາດ ອີກຫຼາຍໝື່ນຄົນ ທີ່ລັກລອບ
ທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍ.

ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ຢືນຢັນວ່າ ຍັງມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫລາຍໝື່ນຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງການຂຶ້ນທະບຽນ
ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດທຳງານໃນລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ປາກົດວ່າ ມີແຮງງານ
ຕ່າງຊາດ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນກັບທາງການລາວ ຕ່ຳກວ່າລະດັບຄາດໝາຍ ຫຼືພຽງ
ແຕ່ 24,100 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຄຳແພງ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ:

“ການແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການດ້ານແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ໃນໄລຍະນຶ່ງຮອດ ວັນທີ 12 ທັນວາ ປີ 2016 ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນຊົ່ວຄາວ
ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 24,172 ຄົນ ແຮງງານເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນຜູ້ຕົກຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ
ຕ້ອງໄດ້ຊຳລະສະສາງ 16,827 ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ປັບສະຖານະພາບມີ 7,345 ຄົນ.”

ມີແຮງງານຕ່າງຊາດ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ໃນລາວ ຊຶ່ງໃນນີ້ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກັບທາງການ ລາວແລ້ວ 24,172 ຄົນ ແລະມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 27,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນທະບຽນ
ມີແຮງງານຕ່າງຊາດ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ໃນລາວ ຊຶ່ງໃນນີ້ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກັບທາງການ ລາວແລ້ວ 24,172 ຄົນ ແລະມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 27,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນທະບຽນ

ຊຶ່ງດ້ວຍບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ
ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໃນລາວ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຊ່ວງວັນທີ 1
ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2017 ຫາກແຕ່ກໍບໍ່ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.

ໂດຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງ
ຊາດ ໃນລາວດັ່ງກ່າວ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ
62/ນຍ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາອາໄສຢູ່ໃນລາວ
ທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງ ວັນທີ 16
ທັນວາ 2015 ຫາ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016 ໂດຍຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້
24,766 ຄົນ ໃນນີ້ ເປັນແຮງງານຫວຽດນາມ 17,537 ຄົນ ຈີນ 4,323 ຄົນ ໄທ 612
ຄົນ ແລະອື່ນໆ 132 ຄົນ ໂດຍທີ່ແຮງງານຊາວຕ່າງຊາດ ກໍຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ
ບັດອະນຸຍາດ ຄົນລະ 3 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ຫຼື 3,600,000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ
ເປັນອີກສາເຫດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດ ພາກັນຫລົບຫລີກຈາກການຂຶ້ນ
ທະບຽນດັ່ງກ່າວ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ ເຊິ່ງບໍລິສັດ ຈາກຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບສຳປະທານ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ ເຊິ່ງບໍລິສັດ ຈາກຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບສຳປະທານ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້

​ທັງນີ້ ໂດຍສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະເໜີລາຍງານວ່າ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດ
ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ໃນລາວ ຊຶ່ງໃນນີ້ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກັບທາງການລາວແລ້ວ
24,172 ຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 27,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້
ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະຍັງລັກລອບທຳງານໃນລາວ ໂດຍຜິດກົດໝາຍຢູ່ເລື້ອຍມາ ຫາກ
ແຕ່ວ່າ ການທີ່ລາວ ກໍຍັງຂາດແຄນແຮງງານມີຝີມື ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະໜອງ
ແຮງງານມີຝີມື ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍດ້ວຍນັ້ນ
ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງຊາດສາມາດວ່າຈ້າງແຮງ
ງານມີຝີມື ຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທຳງານໃນລາວ ໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍໝື່ນຄົນ ໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາາຍການພັດທະນາແຮງງານ
ຈາກປັດຈຸບັນເຖິງ ປີ 2020 ໄວ້ວ່າ ຈະພັດທະນາແຮງງານມີຝີມື ໃຫ້ໄດ້ 658,000
ກວ່າຄົນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະຈະສ້າງ
ມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານ ໃນ 25 ສາຂາອາຊີບ ຮວມເຖິງ ທົດສອບ ແລະອອກໃບ
ຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃນ 27 ສາຂາອາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວ 12,500
ກວ່າຄົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄປທຳງານໄດ້ ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ
ຫາກແຕ່ວ່າ ການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະວ່າ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານລາວ ສາມາດຮອງຮັບນັກສຶກສາ ໄດ້ພຽງ
11,000 ກວ່າຄົນ ໃນຂະນະທີ່ມີນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນ ທີ່ຈົບມັດທະຍົມປາຍ
ໃນແຕ່ລະປີ ທັງຍັງມີທ່າອຽງ ເພີ່ມຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນທຸກປີອີກດ້ວຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (4)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG