ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ທະນາຄາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານລາວ ມູນຄ່າ 1,700 ຕື້ກີບ


ພັນທະບັດ

ທະນະຄານແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານລາວ ໃນມູນຄ່າ 1,700 ຕື້ກີບ
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຂາດແຄນງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການ
ລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີ ລາຍງານຈາກບາງກອກ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານ ລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດຳເນີນການຈັດຈຳໜ່າຍ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 1,700 ຕື້ກີບ ໃນ 2 ຊ່ວງດ້ວຍກັນຄື ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ຫາ 2 ມິຖຸນາ 2020 ແລະວັນທີ 10 ຫາ 16 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍໄດ້ກຳໜົດຜົນຕອບແທນເປັນດອກເບ້ຍໄວ້ເຖິງ 6 ອັດຕາດ້ວຍກັນ ກໍຄື 6.8 ເປີເຊັນ 6.95 ເປີເຊັນ 7.2 ເປິເຊັນ 7.5 ເປີເຊັນ 7.7 ເປີເຊັນ ແລະ 8 ເປີເຊັນ ສໍາລັບພັນທະບັດອາຍຸ 3 ປີ 5 ປີ 7 ປີ 10 ປີ 15 ປີ ແລະ 20 ປີ ຕາມລຳດັບ ໂດຍກຳໜົດລາຄາຈຳໜ່າຍພັນທະບັດໄວ້ທີ່ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ ໜ່ວຍ ແລະເປົ້າໝາຍສໍາຄັນກໍຄືນັກທຸລະກິດຈີນ ໃນລາວ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສິດຊື້ພັນທະບັດດັ່ງກ່າວວນີ້ກໍຄື ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນ ສັນຊາດ ລາວ ລວມເຖິງຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ີມີຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລາວຍົກເວັ້ນນິຕິບຸກຄົນໃນຮູບ ແບບ ຫຼືທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍລິສັດຂໍຊື້ພັດນທະບັດຄັ້ງນີ້ ແລະການຈຳໜ່າຍ ພັນທະບັດ ຂອງລັດຖະບານລາວຄັ້ງນີ້ ກໍເພາະວ່າລັດຖະບານລາວກຳລັງປະ ເຊີນບັນຫາຂາດແຄນງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

ສ່ວນທຶນສຳລອງເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດກໍ ຫລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການລະບາດຂອງ ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເປັນຫລັກດັ່ງທີ່ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາ ຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ເງິນຕາຕ່າງປະເທດທຸ້ມການນຳເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ຍ້ອນເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດຂອງລັດຖະບານຫລຸດລົງຫຼາຍ ການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງແຜ່ ຫຼາຍໃນສັງຄົມ ແລະການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານກາງໃຫ້ ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອດັດສົມອັດຕາແລກປ່ຽນແນ່ໃສ່ສະຖຽນລະພາບຄ່າຂອງເງິນກີບ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດລວມສູນເງິນຄາຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບທີ່ແນນອນ.”

ທັ້ງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກພັນທະບັດ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດເປັນ ຄັ້ງທຳອິດເມື່ອວັນທີ 1 ຫາ 31 ຕຸລາ 2019 ໂດຍມີມູນຄ່າລວມ 500 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື 1,000 ໂດລາ 3,000 ໂດລາ ແລະ 5,000 ໂດລາ ໂດຍຜູ້ຊື້ພັນທະບັດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນ ດອກເບ້ຍໃນອັດຕາ 5 ເປີເຊັນ 6 ເປີເຊັນ ແລະ 7 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີສໍາລັບພັນທະ ບັດທີ່ມີອາຍຸ 1 ປີ 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ຕາມລໍາດັບໂດຍຈະມີການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ປີລະ 2 ຄັ້ງ ຄືເດືອນທີ 6 ກັບເດືອນທີ 12 ແລະຜູ້ຊື້ພັນທະບັດຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຕົ້ນຄືນເມື່ອຄົບກໍາໜົດ ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ການອອກພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານລາວຄັ້ງລ້າສຸດນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທີ 5 ນັບແຕ່ ເດືອນທັນວາປີ 2018 ແຕ່ຖືເປັນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈໍາໜ່າຍເປັນພັນທະບັດສະກຸນ ເງິນກີບໂດຍ 3 ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເປັນພັນທະບັດສະກຸນເງິນກີບ.

ກໍຄືພັນທະບັດ ທີີມີມູນຄ່າ 1,000 ຕື້ ກີບໃນເດືອນທັນວາ 2018 ກັບ 714.87 ຕື້ກີບ ເມື່ອ ເດືອນກຸມພາ ປີ 2019 ແລະ 1,700 ຕື້ກີບໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍທີ່ ພັນທະບັດມີລາຄາ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ໜ່ວຍ ທີ່ການຈອງຊື້ຕ້ອງມີລາຄາ 10 ລ້ານ ກີບຂຶ້ນໄປມີອາຍຸ 1 ປີ 3 ປີ 5 ປີ 7 ປີ 10 ປີ 15 ປີ ແລະ 20 ປີ ອັດ ຕາດອກເບ້ຍ 5.3 ເປີເຊັນ 6.8 ເປີເຊັນ 6.69 ເປີເຊັນ ຫາ 7.2 ເປີເຊັນ 7.5 ເປີເຊັນ 7 ເປີເຊັນ ແລະ 8 ເປີເຊັນ ຕາມລໍາດັບ.

ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງຜະເຊີນສະພາວະການເປັນໜີ້້ພາກລັດຖະບານເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເຫັນໄດ້ໃນປີ 2016 ທີ່ຖືເປັນປີທຳອິດ ທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດ ຖະບານລາວມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 60 ປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ GDP ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 65.3 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ທັງຍັງເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 68 ເປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ແລະປີ 2019 ຕາມລໍາດັບ ສ່ວນໃນປີ 2020 ອັນເປັນປີສິ້ນສຸດຂອງແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງລັດຖະບານລາວນັ້ນ ກໍຄາດວ່າ ໜີ້ຂອງລັດຖະບານລາວຈະເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 75 ເປີເຊັນ ເພາະວ່າຈະ ຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຕ່່າງປະເທດສຳລັບນຳມາໃຊ້ໃນການພື້ນຟູເສດຖະກິດ ສັງຄົມທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG