ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໑ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ການ ຂໍຮ້ອງ ແລະ ການ ໃຫ້ ຄຳສັນຍາ


​ວຽກໃໝ່ຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ບໍຣິສັດ Data Systems, Incorporated.
​ວຽກໃໝ່ຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ບໍຣິສັດ Data Systems, Incorporated.

Functioning in Business, FIB 12E - 6

FIB Opening


FIB MUSIC lead-in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Today’s unit is “A New Beginning, Part 5.”

This program focuses on Requests and Promises.

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ແມ່ນ “A New Beginning, Part 5.”

ແປວ່າ ການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ຕອນທີ 5 ແລະສຳລັບຈຸດເພັ່ງເລັງ ຂອງເຮົາ
ໃນບົດຮຽນນີ້ກໍແມ່ນ ການ ຂໍຮ້ອງ ແລະການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ.
requests ແປວ່າ ຄຳຂໍຮ້ອງ ຫຼືການຂໍຮ້ອງແລະຄຳວ່າ promises
ແປວ່າຄຳໝັ້ນສັນຍາ.


MUSIC

Interview: Epstein


Larry: Interview

Saly: ການສຳພາດ ຫຼື ບົດສຳພາດ.

ໃນບົດສຳພາດບົດນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ເອັບສຕີນ ຮັບເອົາ
ວຽກງານ ໃນບໍຣິສັດໃໝ່.

  • conservative ແປວ່າ ນິຍົມຕາມແນວທາງເດີມ ບໍ່ມັກການດັດແປງແກ້ໄຂ

I felt it was time for a change. ແປວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ
ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ.


It was time to move on. ແປວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ.


So when this opportunity at Data Systems came up, I couldn’t afford to turn it down. ແປວ່າ ເວລາໂອກາດຈາກບໍຣິສັດ
Data Systems ແນວນີ້ມາເຖິງ ຂ້ອຍກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຖິ້ມມັນ
ໄປໄດ້


Eliz: Today, we are talking to Mr. Mike Epstein.

He is speaking to us from his new office at Data
Systems, Incorporated.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Mr. Epstein.

Epstein: Hello, Elizabeth.

Eliz: Mr. Blake told us about your decision to leave
Advanced Technologies.

Epstein: Yes. I felt it was time for a change.

Advanced Technologies is an excellent company.

And working there was a very valuable experience for me.

But it was time to move on.

Eliz: I see.

Epstein: You know, I’ve always been interested in
state-of-the-art technology.

And Advanced Technologies--despite its
name--was a rather conservative company.

So when this opportunity at Data Systems came
up, I couldn’t afford to turn it down.

Eliz: OK. Let’s listen now to more of your conversation with
Mr. Blake.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ decision, d e c i s i o n, decision, ແປວ່າ ການຕັດ
ສີນໃຈ. decision to leave ແປວ່າ ການຕັດສີນໃຈໜີໄປ ຫຼືຈາກໄປ.

Dialog: FIB Dialog, Phone Conversation between Blake and Epstein


Larry: Dialog

Saly: ບົດໂອ້ລົມກັນ

ໃນບົດໂອ້ລົມເທື່ອນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ບໍຣິສັດໃໝ່ຂອງທ່ານ ເອັບສຕີນ
ສົນໃຈຮຸ່ນຍົນຂອງທ່ານ ເບລກ.
SFX: phone call

Epstein: Last week I was offered a position at Data Systems, Inc.

Blake: Well, congratulations!

Epstein: Thanks. But the reason I’m calling you is that
I’ll be working on a new project.


It’s very similar to the one I was working
on before.


In fact, there’s a good chance that we’ll
be interested in your technology.


Blake: Well, that’s great news.

I’ll be looking forward to hearing from you.

Epstein: If you could keep me informed of any
new developments, I’d really appreciate it.


Blake: I’ll certainly do that.

MUSIC

Saly: Last week I was offered a position at Data Systems, Inc. ແປວ່າ ອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍຣິສັດ Data Systems ສະເໜີມອບໜ້າທີ່
ຕໍ່າແໜ່ງໃຫ້ຂ້ອຍ.

Well, congratulations!
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ

Language Focus: Listen and Repeat: Variations


Larry: Variations.

Listen to these variations.

Saly: ບັດນີ້ ແມ່ນພາກຮຽນສຳນວນ ຫຼືຄຳສັບຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍອັນດຽວກັນຫຼືຄ້າຍຄືກັນ.... variations


Eliz: The reason I’m calling you is...

Larry: I’m calling you because...

(pause)

Eliz: There’s a good chance that...

Larry: It’s very likely that...

(pause)

Eliz: If you could keep me informed of any new developments...

Larry: If you could let me know about any new developments....

(pause)

MUSIC
Saly: ມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງແລ້ວທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG