ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໓ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

"ປ່ອຍໃຫ້ ຄົນອື່ນ ຖາມກ່ອນ"


It's important to watch the other person's reaction.
ການສັງເກດເບິ່ງທ່າທີຂອງຄູ່ສົນທະນາ ແມ່ນເປັນເລືອງສຳຄັນ.
It's important to watch the other person's reaction. ການສັງເກດເບິ່ງທ່າທີຂອງຄູ່ສົນທະນາ ແມ່ນເປັນເລືອງສຳຄັນ.

Functioning in Business, FIB 12B - 8

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ເປັນໜ້າເສຍດາຍ ໃນບົດຮຽນຄາວທີແລ້ວນີ້ ເຮົາຟັງບົດສຳພາດ
ຍັງບໍ່ທັນຈົບ ແຕ່ເວລາຂອງເຮົາ ໝົດລົງກ່ອນ. ພໍ Elizabeth ຖາມ
ວ່າ ເວລາໃດ ຫຼື ເມື່ອໃດ ຈຶ່ງສົມຄວນເລີ້ມຕົ້ນເວົ້າລົມກັນ ກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງສ່ວນຕົວ ແລະ Gary ກໍໃຫ້ຄຳຕອບໄປແລ້ວ ແຕ່ Elizabeth
ກໍຍັງເສີມໃສ່ຕື່ມວ່າ ບາງຄົນຄິດວ່າ ຊາວອະເມຣິກັນທຸກຄົນ ມັກເວົ້າ
ລົມ ກ່ຽວກັບຊິວິດສ່ວນຕົວ. ບັດນີ້ ລອງຟັງເບິ່ງທ່ານ ວ່າ Gary ຈະ
ມີຄວາມເຫັນແນວໃດ.

Eliz: You know, some people think that all Americans like to
talk about their personal lives.

Gary: Yes, people do think that.
But it really depends on the person.
Some Americans don’t like discussing their
personal lives in a business situation.

Eliz: So we have to be careful to avoid stereotypes.

Gary: Yes, we do. One approach is to let the other
person make the first move.

Eliz: So you should let the other person begin talking
about personal issues first?

Gary: Yes. And then if you want, you can talk about
your personal life also.
It’s important to watch the other person’s reaction.

Eliz: Thank you, Gary.
Let’s take a short break.

MUSIC

Saly: ຄຳອະທິບາຍຂໍ້ທຳອິດຈາກ Gary ແມ່ນຈັ່ງໃດທ່ານ? Gary ແນະ
ນຳວ່າ ເວລາພົບພໍ້ກັບຜູ້ຄົນເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນການຕິດຕໍ່ທຸຣະກິດ
ເຮົາບໍ່ຄວນເວົ້າຫຍັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບເລື້ອງສ່ວນຕົວ ຫຼືເລື້ອງຄອບຄົວ
ນອກຈາກຈະຖືກຖາມກ່ອນ.

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Chinese: ບົດຝຶກຫັດ ຖືກ ຫຼື ຜິດ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານຟັງປະໂຫຽກຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າ
ປະໂຫຽກໃດຖືກຕ້ອງຫຼືເໝາະສົມ ໃຫ້ທ່ານວ່າ True ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ
ໃຫ້ທ່ານວ່າ False ແປວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືສົມຄວນ.Eliz: You shouldn’t discuss personal issues at the beginning
of a business relationship.
(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. Later on in the relationship, it may be OK.
(pause)

Eliz: It’s usually OK to ask Americans questions about
their personal lives.
(ding)
(pause for answer)

Eliz: False. Some Americans don’t like to discuss their
personal lives in business situations.
(pause)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ relationship, relationship, relationship
ແປວ່າ ສາຍພົວພັນ ຫຼື ຄວາມສຳພັນ.

Business Dialog: Discussing Personal Information


Larry: Business Dialog

Chinese: ບົດສົນທະນາທາງທຸຣະກິດ

Chinese: ໃນບົດສົນທະນາທາງທຸຣະກິດມື້ນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນການໂອ້ລົມກັນ
ລະຫວ່າງ
Cynthia ກັບ Doug ຢູ່ໃນຫ້ອງກິນເຂົ້າທ່ຽງ
ຂອງບໍຣິສັດຂອງເຂົາເຈົ້າ.


It’s hard to tell. ແປວ່າ ມັນອະທິບາຍຍາກ.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.
Cynthia finds Doug eating in the company lunch room.

SFX: lunchroom noises

Cynthia: Hi Doug! How’re you doing?

Doug: Not bad, Cynthia. And yourself?

Cynthia: Pretty good.
By the way, I see that you got someone new on your
team today.
What’s his name?

Doug: His name’s Victor.

Cynthia: How’s he doing?

Doug: It’s hard to tell. He’s only been here four hours.
So, what’s new in your department?

Cynthia: Uh, about Victor. Where’s he from?

Doug: I’m not sure. I think he’s from Michigan.
You know, I heard that Mary is leaving...

Cynthia: Oh, one other thing. Is he married?

Doug: Say, you sure have a lot of questions.

Cynthia: Sorry, I just like to know who I’m working with.

Doug: Well, you know, I haven’t really asked him too
many personal questions.
I don’t know him very well yet.

Cynthia: Oh, sure. Of course. (nervous laugh)
So you say that Mary’s leaving... ?

MUSIC

Saly: ມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງແລ້ວທ່ານ ຢ່າລືມ ລໍພົບກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ອີກ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG