ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໘ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

ຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ


Mr. Blake moved to China in 1991.
ທ່ານ ເບລກ ຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດຈີນໃນປີ 1991.
Mr. Blake moved to China in 1991. ທ່ານ ເບລກ ຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດຈີນໃນປີ 1991.

Functioning in Business, FIB 12B - 7

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມື້ນີ້ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຟັງບົດສຳພາດ
ລະຫວ່າງທ່ານ Blake ກັບ Elizabeth.

Interview: Blake


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: Mr. Blake, you’ve lived in China for quite a while, haven’t you?

Blake: Well, I moved to China in 1991, when I joined
International Robotics.

Eliz: Did you meet your wife in China?

Blake: Yes, we met in 1993, and we got married the next year.
Our son is now four years old.

Eliz: Mr. Blake, thank you for talking to us today.

Blake: It’s been my pleasure.

Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Saly: ເຊີນຟັງປະໂຫຽກນີ້ຕື່ມທ່ານ

Blake: Well, I moved to China in 1991, when I joined International

Robotics.

Saly: ຄຳວ່າ join, j-o-i-n, join, ໃນທີ່ນີ້ ແປວ່າ ປະຈຳຢູ່, when I joined
International Robotics ແປວ່າ ເວລາ ຂ້ອຍມາປະຈຳຢູ່ກັບບໍຣິສັດ
International Robotics.


MUSIC

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog


Larry: Questions.

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.

Saly: ຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານຟັງຄຳຖາມ ແລະບົດໂອ້ລົມສັ້ນໆ ທີ່ມີຄຳ
ຕອບຂອງຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫັ້ນ. ເຊີນຕັ້ງໃຈຟັງຄັກໆ.


Eliz: Does Mr. Blake speak Chinese?
(short pause)

Chap: Do you like living in China?

Blake: Yes, I do.
I’ve always been interested in China, and
I speak the language fairly well.


Eliz: Does Mr. Blake speak Chinese?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: Yes, he does. He speaks the language fairly well.
(short pause)

MUSIC
Saly: I've always been interested in China. ປະໂຫຽກນີ້ແປວ່າ
ຂ້ອຍເຄີຍສົນໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຈີນມາຕະຫລອດ. ຫຼືຈະວ່າ ມາ
ແຕ່ດົນນານແລ້ວ ກໍວ່າໄດ້.

Culture Tips: Personal Information


Larry: Culture Tips

Saly: ຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.

ສຳລັບຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳເທື່ອນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບວ່າ ເມື່ອໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ ເພື່ອຖາມເຖິງເລື້ອງສ່ວນຕົວ ເວລາ
ເຮົາເວົ້າລົມກັນ ເລື້ອງທຸຣະກິດ.

  • a stereotype ແປວ່າ ຕີລວດກວດພຽງ ຫຼື ຖືວ່າ ອັນໃດກໍເປັນຄືກັນໝົດ.


It depends a lot on the situation. ມັນແລ້ວແຕ່ສະຖານະການ
ຫຼື ສ່ວນຫຼາຍ ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການ.


We have to be careful to avoid stereotypes. ພວກເຮົາຄວນ
ລະມັດລະວັງ ເພື່ອເວັ້ນຈາກການເຫັນວ່າ ອັນໃດກໍເປັນຄືກັນໝົດ.

One approach is to let the other person make the first move. ວິທີນຶ່ງກໍຄື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດໄປກ່ອນ.


Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today’s e-mail question is, “When is it appropriate
in business to talk about personal issues?”

Gary: Well, it depends a lot on the situation.
When you first meet someone in a business situation,
you probably shouldn’t talk too much about your family
or your personal life, unless you are asked.
Small talk about the weather or your trip is better at first.
But then you should get down to business fairly quickly.

Eliz: When can you begin to talk about personal issues?

Gary: Later on, after you begin to develop a good
business relationship with someone.

Music

Saly: ຄຳອະທະບາຍຂໍ້ທຳອິດຈາກ Gary ແມ່ນຈັ່ງໃດທ່ານ? ທຳອິດ Gary
ແນະນຳວ່າ ເວລາພົບພໍ້ກັນເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນການຕິດຕໍ່ທຸຣະກິດ
ເຮົາບໍ່ຄວນເວົ້າຫຍັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບເລື້ອງສ່ວນຕົວ ຫຼື ເລື້ອງຄອບຄົວ
ນອກຈາກຈະຖືກຖາມ.

ມື້ນີ້ເອົາທໍ່ນີ້ກ່ອນເໜາະທ່ານ ເພາະວ່າເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງແລ້ວ.
ພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG