ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນເສົາ, ໑໓ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ


ຫຸ່ນຍົນຈະບໍ່ເປ່ເພພາຍໃນຫ້າປີທຳອິດ.
ຫຸ່ນຍົນຈະບໍ່ເປ່ເພພາຍໃນຫ້າປີທຳອິດ.

FIB 11D - 6

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ມື້ນີ້ ກ່ອນອື່ນໝົດ

ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານຟັງ ບົດໂອ້ລົມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ

Chapman ກັບທ່ານ Blake ກ່ຽວກັບການຕົກລົງ

ທຳທຸຣະກິດ ລະຫວ່າງ ບໍຣິສັດທັງສອງ ຂອງພວກ

ເຂົາເຈົ້າ. ເຊີນຟັງ.

Chap: So... the one remaining question is that of spare parts.

(pause)

And that may not be as difficult as we think.

Blake: What do you mean?

Chap: Well, according to your technical reports, your robots are very reliable.

They rarely break down in their first five years. Am I right?

Blake: Yes, that’s right.

But it’s important to follow the maintenance schedule.

MUSIC

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Saly: ຕໍ່ໄປນີ້ ເຊີນຟັງຄວາມເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມ

ໝາຍອັນດຽວກັນ ຫຼືຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ.

Eliz: The one remaining question is that of spare parts.

Larry: We still have to discuss the question of spare parts.

(pause)

Eliz: That may not be as difficult as we think.

Larry: That may be easier than we think.

(pause)

Eliz: They rarely break down in their first five years.

Larry: They almost never fail during their first five years.

(pause)

MUSIC

Interview: Chapman

Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: You didn’t seem to feel that spare parts would be a problem.

Chap: No, I didn’t.

After reviewing the technical reports, I knew that the robots were very reliable.

So I wasn’t especially concerned about the problem of spare parts.

Eliz: Mr. Chapman, thank you for talking to us today.

Chap: Sure, I was happy to help.

Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ spare parts ແປວ່າເຄື່ອງອາໄລ່. spare, s p a r e,

spare, ແປວ່າສຳຮອງ ຫຼືຂອງທີ່ມີໄວ້ສັບປ່ຽນ.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions

Listen to the question, then listen to the dialog.

Saly: ຄຳຖາມທີ່ອີງໃສ່ບົດສົນທະນາ. ເຊີນຟັງຄຳຖາມ

ແຕ່ລະຂໍ້ຄັກໆ ແລ້ວຟັງບົດສົນທະນາສັ້ນໆ ທີ່ມີຄຳຕອບ

ສຳລັບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫັ້ນ. ເຊີນຕັ້ງໃຈຟັງຄັກໆ.

Eliz: Do Mr. Blake’s robots require maintenance?

(short pause)

Chap: Well, according to your technical reports, your robots are very reliable.

They rarely break down in their first five years. Am I right?

Blake: Yes, that’s right.

But it’s important to follow the maintenance schedule.

Eliz: Do Mr. Blake’s robots require maintenance?

(ding)

(pause for answer)

Eliz: Yes, they do. It’s important to follow the maintenance schedule.

(short pause)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ require, r e q u i r e, require, ໃນປະໂຫຽກ

Do Mr. Blake’s robots require maintenance? ແປວ່າ

ຈຳເປັນ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈະແປ ປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວດ່ັງນີ້:

ຫຸ່ນຍົນຂອງ ທ່ານ Blake ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບົວ

ລະບັດຣັກສາບໍ?

ມາຮອດໜີ້ ກໍເຫັນວ່າເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງແລ້ວທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່

ໃນບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing.

XS
SM
MD
LG