ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ສຸຂະພາບ: ຢ່າກິນອາຫານທີ່ຖືກເຜີຍແບ ໃສ່ນໍ້າຖ້ວມ


ນັກຊ່ຽວຊານມີຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວິທີອານາໄມພວກກະປອ໋ງອາຫານ ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ

ອາຫານການກິນທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແບໃສ່ ຫລືມີການສໍາພັດກັບນໍ້າ ທີ່ໄຫລຖ້ວມບ້ານຖ້ວມເມືອງ ອາດພາໃຫ້ຜູ້ທີ່ກິນມັນນັ້ນລົ້ມປ່ວຍລົງໄດ້ ເພາະວ່ານໍ້າທີ່ວ່ານີ້ ອາດມີຂີ້ສັດຫລືອາຈົມຄົນເຮົາ ປະປົນຢູ່ນໍາ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ມັນກໍອາດຈະມີສິ່ງເປື້ອນເປິະແນວອື່ນປົນຢູ່ນໍາ ເຊ່ນ ສານ ເຄມີຈາກການກະເສດ ແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກກະຊວງກະເສດສະຫະລັດ ມີຄໍາ ແນະນໍາຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສໍາລັບພວກປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ປະສົບ ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຊັ່ນວ່າ:


ຈົ່ງເອົາຖິ້ມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ໂດຍ ເອົາໃສ່ກ່ອງທີ່ບໍ່ກັນນໍ້າໄດ້ນັ້ນ. ກ່ອງຫຼືກັບທີ່ບໍ່ກັນນໍ້າ ຫລືບໍ່ ຮັບປະກັນນໍ້າເຂົ້າ ກໍມີລວມທັງຈໍາພວກທີ່ມີຝາອັດແບບບິດ ຫລືຫັນເອົາ, ຝາອັດແບບງັບລົງຊື່ໆ, ຝາອັດແບບດຶງຂຶ້ນ ແລ້ວຍັ່ນລົງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ກໍໃຫ້ເອົາແກວ່ງຖິ້ມ ຈໍາພວກກ່ອງຫຼືກັບນໍ້າໝາກໄມ້, ນໍ້ານົມ, ແລະນົມ ສະເພາະລ້ຽງເດັກ ຖ້າສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວຖືກສຳພັດກັບນ້ຳຖ້ວມ.

ສ່ວນທາງການສາທາລະນະສຸກລັດມິນິໂຊຕາກໍເວົ້າວ່າ ຄວນເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກັບໄວ້ ຫລືຢູ່ໃນຫໍ່ ຫລືໃນຖົງທີ່ອ່ອນໆ ເຊ່ນຫໍ່ເຈ້ຍຫລືກ່ອງກະດາດນັ້ນຖິ້ມ.

ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ North Dakota ຫລືດາໂກຕາເໜືອ ກໍມີຄໍາແນະນໍາດັ່ງນີ້ ຄື:

ຢ່າເກັບອາຫານທີ່ຢູ່ໃນຖົງປລາສະຕິກໄວ້ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເຫັນວ່າ ກັບຫຼືກ່ອງອາຫານທີ່ຢູ່ ໃນຖົງປລາສຕິກນັ້ນ ມັນແຫ້ງດີກໍຕາມ. ຢ່າກິນພືດຜັກສົດຈາກສວນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ. ເພື່ອ ຄວາມປອດໄພ ຄວນໄດ້ມີການກວດສອບ ດິນປູກຝັງບ່ອນຫັ້ນເສຍກ່ອນ. ແລະຈົ່ງເອົາຖິ້ມ ແກ້ວ ຂວດໂຫລ ກະປຸກ ຫຼືກະປ໋ອງອາຫານທີ່ມີຝາອັດແບບບິດຫລືຫັນເອົາ ເຖິງແມ່ນມັນ ຈະບໍ່ເຄີຍຖືກເປີດຈັກເທື່ອກໍຕາມ. ອາຫານທີ່ເຮັດເອົາເອງ ແລ້ວເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຂວດ ຫລືກະປຸກ ຫຼືກັບທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ ກໍຄວນເອົາແກວ່ງຖິ້ມຄືກັນ.

ພວກນັກຊ່ຽວຊານພາກັນເວົ້າວ່າ ເຮົາຈະເອົາມັນມາຜັດຫຼືທໍາຄວາມສະອາດດີປານໃດ ມັນກໍ ຍັງບໍ່ສະອາດພໍ. ຫຼັງຈາກຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ ຈົ່ງເອົາແກວ່ງຖິ້ມ ກັບຫລືກະປ໋ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍ ໂລຫະແລະປລາສະຕິກ. ຢ່າໃຊ້ກັບຫຼືກະປ໋ອງທີ່ເປເພຫຼືຮົ່ວ ຫຼືເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງ ຫຼືຖືກທັບຈົນແປ.

ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານກໍກ່າວວ່າ ຈໍາພວກອາຫານກະປ໋ອງ ທີ່ເປັນໂລຫະລ້ວນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄຂແລະບໍ່ເປເພ ກໍອາດສາມາດເກັບມ້ຽນໄວ້ໄດ້ຢູ່. ແຕ່ ກ່ອນອື່ນໝົດ ຄວນເອົາປ້າຍຫລືເຈ້ຍຫໍ່ອອກ ເພາະວ່າປ້າຍເຈ້ຍນັ້ນອາດເປື້ອນຂີ້ຕົມ ແລະມີ ເຊື້ອໂຣກຈາກນໍ້າຖ້ວມ ກໍເປັນໄດ້. ໃຫ້ລ້າງກະປ໋ອງດ້ວຍສະບູ ແລະເອົາແປງຫຼືຟອຍ ຜັດຫຼື ເຊັດຂີ້ດິນ ອອກໃຫ້ໝົດ. ໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າຮ້ອນ ແລະນໍ້າທີ່ດື່ມໄດ້ຢ່າງປອດໄພນັ້ນລ້າງ ຖ້າຫາກມີ.

ຕໍ່ໄປ ໃຫ້ເອົາກະປ໋ອງອາຫານເຫລົ່ານັ້ນ ໃສ່ລົງໄປໃນນໍ້າ ແລະຕົ້ມໃຫ້ນໍ້າຟົດເຖິງນຶ່ງຮ້ອຍອົງ ສາຊັງຕີກຣັດ ແລະຕົ້ມໃຫ້ຟົດຢູ່ສອງນາທີ.

ວິທີນຶ່ງອີກ ໃນການທໍາຄວາມສະອາດກະປ໋ອງໃຫ້ປອດຈາກເຊື້ອໂຣກ ກໍຄືໃຊ້ນໍ້າຢາ ຄລໍຣີນ ທີ່ຫາກໍເຮັດໃໝ່ໆ. ໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າຢາຄລໍຣີນທີ່ບໍ່ມີກີ່ນ 8 ຢອດ ປະສົມໃສ່ນໍ້າ 4 ລີດ. ໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າ ສຳລັບດື່ມ ຫຼືນໍ້າທີ່ສະອາດແລະໃສທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່. ແລ້ວເອົາກະປ໋ອງອາຫານເຫລົ່ານັ້ນ ແຊ່ໄວ້ ເປັນເວລາ 15 ນາທີ. ຈົ່ງເອົາກະປ໋ອງທີ່ຂ້າເຊື້ອໂຣກແລ້ວນັ້ນ ຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງເປັນເວລາ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະໄຂຫຼືເກັບມ້ຽນໄວ້. ແລ້ວໃຫ້ຂຽນປ້າຍໃສ່ກະປ໋ອງໃໝ່ ດ້ວຍ ນ້ຳມຶກທີ່ລຶບບໍ່ອອກ ໂດຍບອກຊື່ອາຫານແລະບອກວັນທີທີ່ຄວນກິນ ແຕ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ແນະນຳວ່າ ຄວນກິນມັນໄວທໍ່ໃດຍິ່ງດີ.

XS
SM
MD
LG