ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ບໍສິສັດການໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ກໍາໄລ ຫຼາຍກວ່າ 120 ຕື້ກີບ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນ ຂອງປີ 2013


ສະຖານີກະຈາຍໄຟຟ້າແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ
ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
1,645 ຕື້ກີບໃນລະຍະ 6 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2013 ນີ້ ແລະຫຼັງ
ຈາກຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆແລ້ວ ກໍຍັງເຫຼືອຜົນກໍາໄລຫຼາຍກວ່າ
120 ຕື້ກີບ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານສີສະຫວາດ ທິຣາວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ
ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງວ່າ ບໍລິສັດມີລາຍ
ຮັບຈາກການດໍາເນີນກິດຈະການໃນລະຍະ 6 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2013 ນີ້ ຄິດເປັນມູນ
ຄ່າລວມທັງໝົດ 1,645.68 ຕື້ກີບ ແລະຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆອອກໄປແລ້ວ
ນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າບໍລິສັດຍັງເຫຼືອຜົນກໍາໄລເຖິງ 120.28 ຕື້ກີບ.

ຊຶ່ງດ້ວຍຜົນປະກອບການດັ່ງກ່າວ ກໍນັບເປັນຄວາມສໍາເລັດໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ ທັງກໍ
ຍັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າການດໍາເນີນງານໃນຕະຫຼອດປີ 2013 ນີ້ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມ
ແຜນການທີ່ວາງເອົາໄວ້ໃນທຸກໆດ້ານ ໂດຍທີ່ຖືວ່າມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນການ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດຜະລິດ
ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນນັ້ນ ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຖິງ 89% ຂອງແຜນການປີ ຫຼືຄິດເປັນ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫຼາຍກວ່າ 754 ລ້ານ ກິໂລວັດ/ໂມງ ໃນລະຍະ 6 ເດືອນດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຊື້ຈາກແຫຼ່ງຜະລິດ ກໍຄື
ເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເອກກະຊົນໃນລາວນັ້ນ ກໍມີປະລິມານລວມຫຼາຍກວ່າ 2,025
ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ຫຼືຄິດເປັນຄ່າພະລັງງານເກືອບ 315 ຕື້ກີບ ຫາກແຕ່ດ້ວຍພະລັງງານ
ໄຟຟ້າຈາກທັງ 2 ແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ສາມາດ
ຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ ໃນເຂດ 143 ເມືອງຈາກທັງໝົດ
145 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.

ເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ກໍໄດ້ມອບສິດທິ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງແລະການບໍລິຫານເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າ 7 ໂຄງການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຈະສາມາດຂະຫຍາຍ
ແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປກວມພື້ນທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ ຕາມເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ລັດຖະ
ບານລາວໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງກໍຄືການ ຂະຫຍາຍແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້
ໄປເຖິງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ກວ່າ 90% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດໃນປີ 2020 ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນ
ສູງໃນບໍລິສັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

ໜ່ວຍແທກໄຟຟ້າໃຊ້ໃນເຮືອນຂອງລາວ
ໜ່ວຍແທກໄຟຟ້າໃຊ້ໃນເຮືອນຂອງລາວ

ພວກເຮົາຈະສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງການຈໍາ
ໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ສໍາ
ລັບການຈໍາໜ່າຍ ເພື່ອການຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ເມື່ອຮອດປີ 2015 ແມ່ນ ຈະໃຫ້ບັນລຸຈໍານວນຄອບຄົວ
ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ 80% ຂຶ້ນໄປແລະ ເມື່ອ
ຮອດປີ 2020 ຈະໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 90%.”


ເຂື່ອນທັງ 7 ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງລວມກັນ 387
ເມກາວັດ ແລະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ສະເລ່ຍ 1,923.5 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ
ຕໍ່ປີ ໂດຍປະກອບດ້ວຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເລິກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າມັງ 3
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສດ 1 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະບໍາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສດ 2 ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ນໍ້າຊອງ.

ພ້ອມກັນນີ້ ບໍລິສັດ ກໍຍັງໄດ້ເຂົາຖືຮຸ້ນໃນ 4 ໂຄງການເຂື່ອນທີ່ລົງທຶນ ໂດຍພາກເອກກະ
ຊົນທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງລວມກັນ 494 ເມກາວັດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການລົງນາມໃນສັນຍາ
ສໍາປະທານ ແລະການເຂົ້າຖືຮຸ້ນໃນທັງ 11 ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ບໍລິ
ສັດມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເຖິງ 881 ເມກາວັດນັ້ນເອງ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ລາຍງານວ່າຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະ
ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວມີຢູ່ທັງໝົດ 3,200 ເມກາວັດໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນເປົ້າໝາຍ
ໃນປີ 2020 ລັດຖະບານລາວກໍຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 12,500 ເມກາວັດ
ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນແລະໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການ
ຢູ່ໃນເວລານີ້ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍຈະຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ລວມກັນເຖິງ
6 ໝື່ນລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ.

ໃນປັດຈຸບັນ ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ແລະໄດ້ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ ມີຢູ່ 21 ໂຄງ
ການທີ່ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ລວມກັນ 12,039.67 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ຕໍ່ປີ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (13)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG