ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ທຸລະກິດລາວສ່ວນໃຫຍ່ ປະສົບກັບບັນຫາໜີ້ສິນ ແລະບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນກູ້ ແລະດອກເບ້ຍ ໃຫ້ທະນາຄານ


ເຂດພັດທະນາເມືອງໄຊເສດຖາ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກະທົບໃສ່ ຕ່ອງໂສ້ທັງສອງເບື້ອງ ຊຶ່ງກໍຄືເບື້ອງ
ຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເບື້ອງຂອງການສະຫນອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການນັ້ນ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການເງິນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຕໍ່ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້
ການຈ່າຍໜີ້ຄືນໃຫ້ທະນາຄານແລະດອກເບ້ຍ ມີບັນຫາ. ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມີລາຍ
ງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:

ອີງຕາມບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ
ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາລາວ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນ ເດືອນພຶດສະພາ
ຜ່ານມານີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ທີ່ວ່ານີ້ຢູ່ໃນ ແລະນອກປະ
ເທດ ແມ່ນມີຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງ ແລະແກ່ຍາວ ຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນທຸກຂະ
ແໜງການຂອງລາວ. ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ທັງສອງເບື້ອງຊຶ່ງກໍຄືເບື້ອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະເບື້ອງຂອງການສະຫນອງສິນຄ້າ ແລະບໍລິການມີບັນຫາ ແລະຢຸດ
ສະຫງັກໄປ ພ້ອມໆກັນ. ສະພາບການນີ້ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ ມີລາຍຮັບ
ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງ ຫລາຍ. ບົດລາຍງານນີ້ພົບວ່າ, 27 ເປີເຊັນຂອງທັງໝົດ 474 ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫລວດບອກວ່າ ລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າຫລຸດລົງຫລາຍປະມານ 80 ເປີເຊັນຫາ 100 ເປີເຊັນເລີຍ ໃນໄຕມາດທໍາອິດ ຂອງປີ 2020 ເມື່ອທຽບ
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2019 ຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບອກວ່າລາຍ
ຮັບຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງ ໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ.ສະນັ້ນ ທຸລະກິດໃນລາວທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານທຶນ ຮອນຢູ່
ແລ້ວນັ້ນ ຍິ່ງມີພົບອຸປະສັກທາງການເງິນຫລາຍຂຶ້ນ ເຖິງຂັ້ນວ່າ ຫລາຍບໍລິ ສັດຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປິດກິດຈະການໄປເລີຍ ຫລືບໍ່ ກໍປິດລົງສ່ວນໃດ ສ່ວນນຶ່ງ. ການສໍາຫລວດ
ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ພົບວ່າ ສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ເຮັດໃຫ້ 36% ຂອງຜູ້ປະກອບການເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງເຖິງ 100 ເປີເຊັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງຢຸດເຊົາກິດຈະ ການ. ການບໍ່ສາມາດສໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະເງິນກູ້ໃຫ້ທະນາ
ຄານເປັນອຸປະສັກອັນດັບທີສອງ ຫລືກວາມເອົາ 69 ເປີເຊັນ ຮອງລົງມາຈາກການບໍ່ສາ
ມາດຈ່າຍເງິນເດືອນ ໃຫ້ພະນັກງານ ທີ່ພາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດທີ່ຈະຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບທີ່ຕ້ອງໄດ້ປິດກິດຈະການລົງ. ສະພາບການນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນທວງຍາກ
ແລະມີການຍຶດດິນ ແລະຊັບສິນທີ່ທຸລະກິດ ແລະບຸກຄົນເອົາໄປຈໍານອງນັ້ນ ນັບມື້ນັບ
ຫລາຍຂຶ້ນ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານທ່ານນຶ່ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນ
ການຊໍາລະໜີ້ສິນ ແລະຍຶດຊັບ ສິນຂອງທຸລະກິດ ແລະບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດສໍ
າລັບໜີ້ ເງິນກູ້ເປັນເວລາຍາວນານຂະນະທີ່ໄປຊີ້ໄປໃສ່ດິນຕອນນຶ່ງທີ່ ທະນາຄານຍຶດ
ມາ ແລະຈ່າວຂາຍໃຫ້ຄົນວ່າ:

“ດິນຕອນນີ້ແມ່ນມາຂາຍໃຊ້ໜີ້ຫັ້ນລະ ຕອນນີ້ກໍາລັງຮີບໂຮມດິນແບບນີ້ກະເປັນຈໍານວນ
20 ຕອນນີ້ລະ, ປະມານຊາວຕອນກວ່າຕອນ ບາງຕອນມັນກະແກ່ ຍາວມາແຕ່ດົນແລ້ວ
ຈົນວ່າຮອດຂັ້ນຕອນສານເຂົາຕັດສິນແລ້ວພຸ້ນລະ ໃຊ້ເວ ລາດົນໄດ໋ ກວ່າມາຮອດຂັ້ນ
ຕອນສຸດທ້າຍນີ້. ສ່ວນລາຄາດິນ ມັນກະຫລຸດກວ່າປົກກະຕິ ຫລາຍ.”

ຂະນະດຽວກັນບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສໍາຫລວດ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ທຸລະກິດຂອງລາວທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກໍາ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດພົບວ່າ ໃນ 102 ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມກັນສໍາຫລວດ
ແມ່ນມີແຕ່ 17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນສາມາດຈ່າຍເງິນກູ້ຄືນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່
ທະນາຄານໄດ້.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທ່ານນຶ່ງກໍໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງລາວ
ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນກໍາລັງຝືດເຄືອງ ແລະໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກທາງນອກຫລາຍ
ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງນີ້:

“ມັນກະບໍ່ປານໃດລະ ມັນກະໄປຕາມບ້ານ ຕາມເມືອງຫັ້ນລະ ມັນກະໄປຕາມສະພາບມັນ
ຊິໃຫ້ມັນດີຄືເກົ່າ ມັນກະບໍ່ດີລະເນາະ ມັນກະໄປຕາມກະແສມັນຫັ້ນລະ ກະເບິ່ງໄປຕາມ
ສະພາບມັນໜີ້ແລ້ວ ມັນຊິວ່າຈັ່ງໃດ ເຮົາກາກະບໍ່ຖືກແຫລະ ເສດຖະກິດເຮົາສູ່ມື້ນີ້ ບ້ານ
ເຮົາມັນກະຂຶ້ນກັບຈີນໝົດເດະ ເອີ້ ຄັນຈີນມັນດີ ເຮົາກະດີ ໄລຍະນີ້ມັນກໍາລັງວິກິດເສດ
ຖະກິດແດ່ ມັນກະຖືກຊ່ວງກັບໂຄວິດໜີແດ່ ມັນກະເຫນັງບໍ່ໄດ້.”

ທ່ານເອງທີ່ເຮັດທຸລະກິດໃນດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງກໍບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງ
ຜົນກະທົບນີ້ໄດ້ ແລະໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນລາວ ມີບັນຫາທາງ
ດ້ານການເງິນ ທາງລັດຖະບານ ແລະທະນາຄານກໍບໍ່ໄດ້ມີ ນະໂຍບາຍ ຫລືມາດຕະການ
ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ເພື່ອຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ ປານໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຄານເອງ ກໍມີ
ບັນຫາທາງການເງິນເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງນີ້:

“ລະບົບທະນະຄານປັດຈຸບັນນີ້ ເຂົາກະສະດຸດຄືກັນ ເຮົາຊິໄປເອົາກູ້ທະນະຄານມາເຮັດ
ເຮົາກາແຫ່ງສະດຸດແຫລ້ວ ເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງທະນາຄານແທ້ໆ ເຂົາກາ ຍັງສະດຸດຢູ່ແລ້ວ
ເຮົາໄປຢືມມາໜີ້ ແຮ່ງຕາຍເລີຍຊັ້ນໜາ ກະເລີຍບໍ່ໄດ້ໄປພົວ ພັນເຂົາ.”

ພ້ອມກັນນັ້ນ ດັ່ງວີໂອເອໄດ້ນໍາສະເໜີໄປ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ບັນຫາໜີ້ສິນທະນາຄານກໍໜັກ
ໜ່ວງຫລາຍສໍາລັບພວກລົງທຶນໃນການປູກຢາງພາລາເມື່ອອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ
ຜົນຜະລິດນໍ້າຢາງເພີ້ມຂຶ້ນອີກນຶ່ງເທົ່າແຕ່ການສົ່ງອອກຢາງມີ ບັນຫາຍ້ອນລາຄານໍ້າຢາງ
ໃນຕະຫລາດໂລກບໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນເມື່ອຄວາມຕ້ອງ ການນໍ້າ ຢາງໄປເປັນວັດຖຸດິບຜະລິດສິນ
ຄ້າຕ່າງໆ ຫລຸດລົງ.

ສະຫລຸບແລ້ວ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກະທົບໃສ່ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ທັງສອງ
ເບື້ອງ ຄືເບື້ອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະເບື້ອງການສະຫນອງສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ມີບັນຫາ
ນັ້ນ ກໍສົ່ງຜົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ບັນຫາການເງິນຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວ
ແລະບັນຫານີ້ຍັງຈະແກ່ຍາວຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (1)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
XS
SM
MD
LG