ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ຄຳສັບ ແລະສຳນວນພາສາ ອັງກິດແບບ ອາເມຣິກັນ - ບົດຮຽນທີ 15: Bottom Feeder & Bounce


ຄຳ​ສັບ ແລະ​ສຳ​ນວນພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ ແບບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ - American Slang Idioms

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ວີໂອເອ ພາກພາສາ ລາວ ພູມໃຈສະເໜີ ລາຍການ​ສອນພາສາອັງກິດ Popular American Slangs and Idioms ຊຶ່ງ​ເປັນບົດ​ສົນທະນາ​ພາສາ​ອັງກິດ​ ລະຫວ່າງ​ເພື່ອ​ນນັກ​ສຶກສາຄົນລາວ ກັບ ​ຄົນອາ​ເມຣິກັນ ເພື່ອອະທິບາຍຄໍາສັບ ​ແລະ ສໍານວນພາ​ສາ​ອັງກິດ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຄົນອາ​ເມຣິກັນ ນິຍົມ​ໃຊ້​ກັນ.

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ຮັກແພງ ທັງຫລາຍ. ຂໍຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາຍການສອນພາສາອັງກິດ Popular American Slangs and Idioms ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່​ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມ​ກັບ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ (Voice of America) ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ດີ​ຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ​. ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນບົດຮຽນທີ 15 ພວກເຮົາ ຈະພາທ່ານຮຽນ ສຳນວນ Bottom feeder ກັບ bounce ຊຶ່ງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບຟັງໃນບົດສົນທະນາລະຫວ່າງເພື່ອນນັກສຶກສາສອງຄົນ Ly ກັບ Larry. ພວກເຮົາມາໄປພົບກັບເຂົາເຈົ້າກັນເລີຍ.


Ly and Larry are discussing some recent crimes that were reported in the newspaper. ລີ ກັບ ແລຣີ ກຳລັງລົມກັນເລື່ອງອາຊະຍາກຳບາງຢ່າງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ໄດ້ມີ ລາຍງານຂ່າວຢູ່ໃນໜັງສືພິມ. ເລື່ອງອາຊະຍາກຳທີ່ເຂົາເຈົ້າລົມກັນ ແມ່ນ ເລື່ອງພໍ່ຄ້າຢາທີ່ຖືກຈັບ a drug dealer that was arrested. ແລຣີເວົ້າວ່າ that guy is a real bottom feeder. What is a bottom feeder? ໄປຟັງຄຳອະທິບາຍຈາກ ແລຣີໄດ້ເລີຍ.

Ly: Did you see the article about the drug dealer that the police arrested?

LL: Yeah, that guy is a real bottom feeder. I hope that he goes to jail for a long time.

Ly: What’s a bottom feeder?

LL: A bottom feeder is a really low, despicable person. That guy was selling drugs to kids, so he definitely counts as a bottom feeder.

Ly: I agree. I think all drug dealers are bottom feeders.

LL: Unfortunately, there are a lot of bottom feeders in the world.

Ly: Hey, Larry, is the word “bottom feeder” only used to describe criminals?

LL: It can be used to describe other people, too, but it’s a very negative term.

Ly: Can you give me an example of another type of bottom feeder?

LL: Well, some people think that lawyers are bottom feeders because they benefit from other peoples’ misfortunes.

Ly: Really? But lawyers can protect your rights, too.

LL: That’s true, but some people are upset by the fact that many lawyers get rich defending criminals.

Ly: Oh, I see. I still wouldn’t call them bottom feeders, though.

LL: Some people think that tabloid journalists are bottom feeders because they invade the privacy of celebrities and they don’t always verify stories before they publish them.

Ly: I agree with that! I’ve seen some magazines make really awful, ridiculous claims about celebrities. Only bottom feeders would write stories like that!

A bottom feeder is a really low, despicable person ແປວ່າ A bottom feeder ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຕໍ່າຊ້າ ໜ້າລັງກຽດອີ່ຫລີ. ຄຳວ່າ bottom b-o-t-t-o-m ແປວ່າ ທາງລຸ່ມ ສ່ວນ feeder f-e-e-d-e-r ກໍ່ເປັນຄຳນາມທີ່ມາຈາກ ຄຳກິລິຍາ to feed ທີ່ແປວ່າ ລ້ຽງເກືອ ເອົາໃຫ້ກິນ ເຊັ່ນໃນປະໂຫຍກນີ້ Can you feed the dogs? ເຈົ້າເອົາເຂົ້າໃຫ້ໝາກິນໄດ້ບໍ່? A bottom feeder ກໍ່ໝາຍ ເຖິງຄົນທີ່ຫາກິນ ລ້ຽງຕົນເອງ ດ້ວຍວິທີການທີ່ຕ່ຳສຸດ ກໍ່ຄື ຄົນທີ່ຫາກິນ ຈາກການກະທຳອັນຕ່ຳຊ້າ ເອົາລັດເອົາປຽບຄົນອື່ນ ຫລື ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ເສຍຫາຍ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນຄົນທີ່ຊົ່ວຊ້າ ໜ້າລັງກຽດ ຫລື despicable d-e-s-p-i-c-a-b-l-e ເຊັ່ນອາຊະຍາກອນ ຫລື criminal c-r-i-m-i-n-a-l ທີ່ມາຈາກຄຳ crime c-r-i-m-e ແປວ່າ ອາຊະຍາກຳ. ປະໂຫຍກນີ້ Criminals are people who commit crimes ແປວ່າ ອາຊະຍາກອນ ຄືພວກຄົນທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກຳ. commit c-o-m-m-i-t ໃນກໍລະນີນີ້ ແປວ່າ ກໍ່ ຫລື ເຮັດຂຶ້ນ. ໄປຟັງບົດ ສົນທະນາເມື່ອກີ້ນີ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພ້ອມກັບຄຳແປ.

Ly: Did you see the article about the drug dealer that the police arrested?
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນບົດຂຽນ ກ່ຽວກັບພໍ່ຄ້າຢາທີ່ຕຳຫລວດຈັບໄດ້ນັ້ນບໍ່?

LL: Yeah, that guy is a real bottom feeder. I hope that he goes to jail for a long time.
ເອີ່ ທ້າວນີ້ເປັນ bottom feeder ຕົວຈິງເລີຍ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ມັນຈະຖືກຂັງຄຸກເປັນເວລາດົນນານ.

Ly: What’s a bottom feeder?
ແມ່ນຫຍັງ a bottom feeder?

LL: A bottom feeder is a really low, despicable person. That guy was selling drugs to kids, so he definitely counts as a bottom feeder.
A bottom feeder ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຕໍ່າຊ້າ ໜ້າລັງກຽດອີ່ຫລີ. ທ້າວນັ້ນ ມັນຂາຍຢາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າມັນເປັນ bottom feeder ໄດ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.

Ly: I agree. I think all drug dealers are bottom feeders.
ຂ້ອຍເຫັນພ້ອມນໍາ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ພວກພໍ່ຄ້າຢາທັງໝົດ ແມ່ນ ເປັນຄົນທີ່ຕ່ຳຊ້າ ໜ້າລັງກຽດອີ່ຫລີ.

LL: Unfortunately, there are a lot of bottom feeders in the world.
ແຕ່ກໍ່ໜ້າເສຍໃຈ ທີ່ມີຄົນທີ່ຊົ່ວຊ້າໜ້າລັງກຽດ ຢູ່ຫລວງ ຫລາຍໃນໂລກນີ້.

Ly: Hey, Larry, is the word “bottom feeder” only used to describe criminals?
ເອີ່ ແລຣີ ຄຳສັບ “bottom feeder” ແມ່ນໝາຍເຖິງ ແຕ່ພຽງອາຊະຍາກອນເທົ່ານັ້ນຫວະ?

LL: It can be used to describe other people, too, but it’s a very negative term.
ມັນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໝາຍເຖິງ ຄົນອື່ນໆກໍ່ໄດ້ ຄືກັນ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຄຳສັບໃນດ້ານລົບຫລາຍ.

Ly: Can you give me an example of another type of bottom feeder?
ເຈົ້າຍົກຕົວຢ່າງ bottom feeder ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໃຫ້ຂ້ອຍ ຟັງໄດ້ບໍ່?

LL: Well, some people think that lawyers are bottom feeders because they benefit from other peoples’ misfortunes.
ເອີ່ ບາງຄົນກໍ່ຄິດວ່າ ພວກທະນາຍຄວາມເປັນຄົນທີ່ຕ່ຳ ຊ້າ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງ ຄົນອື່ນໆ.

Ly: Really? But lawyers can protect your rights, too.
ອີ່ຫລີຫວະ? ແຕ່ວ່າ ພວກທະນາຍຄວາມ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງເຈົ້າໄດ້ ຄືກັນ.

LL: That’s true, but some people are upset by the fact that many lawyers get rich defending criminals.
ກະແມ່ນຢູ່ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ບໍ່ພໍໃຈ ນຳຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ທະນາຍຄວາມຫລາຍໆຄົນລ້ຳ ລວຍຂຶ້ນ ຍ້ອນປົກປ້ອງ ຫລື ວ່າຄວາມ ຄະດີໃຫ້ອາຊະຍາກອນ.

Ly: Oh, I see. I still wouldn’t call them bottom feeders, though.
ໂອ ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຈະບໍ່ຮ້ອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ເປັນຄົນຊົ່ວຊ້າ ໜ້າລັງກຽດດອກ.

LL: Some people think that tabloid journalists are bottom feeders because they invade the privacy of celebrities and they don’t always verify stories before they publish them.
ບາງຄົນກໍ່ຄິດວ່າ ພວກນັກໜັງສືພິມທີ່ຂຽນຂ່າວ ຮືຮາກ່ຽວກັບພວກດາລາ ເປັນຄົນທີ່ຕ່ຳຊ້າ ເພາະວ່າພວກເຂົາມັກລ່ວງລ້ຳ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ມັກກວດ ສອບ ຫລື ພິສູດຂ່າວ ຢູ່ສະເໝີ ວ່າມີມູນຄວາມຈິງ ຫລືບໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະ ລົງຂ່າວນັ້ນໄປ.

Ly: I agree with that! I’ve seen some magazines make really awful, ridiculous claims about celebrities. Only bottom feeders would write stories like that!
ຂ້ອຍເຫັນພ້ອມ ນຳເລື່ອງນັ້ນ! ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນນິຕະຍະສານບາງສະບັບລົງຂ່າວທີ່ກ່າວອ້າງ ແບບໜ້າຫົວ ເຫລື່ອເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ດີຫລາຍ ກ່ຽວກັບພວກດາລາ ແລະ ຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ. ມີແຕ່ພວກຄົນທີ່ຕ່ຳຊ້າເທົ່ານັ້ນແຫລະ ທີ່ຈະຂຽນຂ່າວ ເລື່ອງລາວ ແບບນັ້ນໄດ້!

ຄຳວ່າ bottom feeders ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ພວກອາຊະຍາກອນ ຫລື criminals ເທົ່ານັ້ນ. ບາງຄົນກໍ່ຄິດວ່າພວກ lawyers ກັບ tabloid journalists ກໍ່ເປັນຄົນຕ່ຳຊ້າ ໜ້າລັງກຽດຄືກັນ. Lawyer ມາຈາກຄຳ ວ່າ law l-a-w ທີ່ແປວ່າກົດໝາຍ. ເອົາ y-e-r ມາຕື່ມໃສ່ ເປັນ l-a-w-y-e-r ອ່ານວ່າ lawyer ລອຍເອີ ບໍ່ແມ່ນ ລອຍເຢີ ແປວ່ານັກ ກົດໝາຍ ຫລື ທະນາຍຄວາມ. ສ່ວນ tabloid journalists ແມ່ນນັກ ຂ່າວ ຫລື ນັກໜັງສືພິມທີ່ຂຽນຂ່າວຮືຮາ tabloid t-a-b-l-o-i-d ໝາຍ ເຖິງພວກໜັງສືພິມທີ່ລົງຂ່າວຮືຮາ ກ່ຽວກັບດາລາ ຫລື ພວກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຂ່າວຄາດຕະກຳ ຫລື ອາຊະຍາກຳອື່ນໆ. ໃນບົດສົນທະນາຕໍ່ໄປນີ້ ແລຣີ ບອກ ລີ ວ່າ I’ve got to bounce ແປວ່າຈັ່ງໃດ? ໄປຟັງພ້ອມ ກັນເລີຍ.

LL: Hey, Ly, it was fun discussing the news with you, but I’ve got to bounce. I have to be at the doctor’s office by 2:00.

Ly: You have to bounce? Like bounce a ball?

LL: “Bounce” – BOUNCE – can be slang for leave. I’ve got to bounce means that I have to leave.

Ly: Oh, I see, you have to leave so that you can make it to the doctor’s office in time.

LL: Hey, don’t you have to bounce if you’re going to make to class on time?

Ly: Oh my goodness! You’re right! I forgot that we had a special lecture today. I’d better bounce!

LL: Well, I have a little bit of time. If we bounce right now, I can drive you to campus.

Ly: Oh, thank you, Larry! Otherwise, I don’t think I’d make it to the class on time.

LL: Okay, are you ready?

Ly: I’m almost ready. I just have to grab my books and my purse.

LL: Okay, I’ll go start the car. Just come on outside when you’re ready to bounce.

Ly: Okay, let’s go.

ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄຳກິລິຍາ to bounce b-o-u-n-c-e ແປໄດ້ ຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຄວາມໝາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແປວ່າ ຟົ້ງ ຫລື ກະເດັນ ເຊັ່ນ ໃນສຳນວນ to bounce a ball ແປວ່າ ຕົບໝາກບານ. The tennis ball bounced off the court ແປວ່າ ໝາກບານເທັນນິສ ເຕັ້ນອອກ ຈາກເດີ່ນ. His check bounced ແປວ່າ ເຊັກຂອງລາວເດັ້ງ. ແຕ່ຖ້າ ເຮົາຫາກເວົ້າວ່າ I have to bounce ຫລື I’ve got to bounce ກັບແປ ວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໄປແລ້ວ ຊຶ່ງສະແດງເຖິງຄວາມຮີບຮ້ອນແດ່ ໜ້ອຍໜຶ່ງ. ໄປຟັງລີ ກັບ ແລຣີ ລົມກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພ້ອມກັບຄຳແປ.

LL: Hey, Ly, it was fun discussing the news with you, but I’ve got to bounce. I have to be at the doctor’s office by 2:00 hrs.
ເອີ ລີ ມ່ວນດີທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນເລື່ອງຂ່າວກັບ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງ bounce ແລ້ວ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄປຮອດຫ້ອງການ ທ່ານໝໍດອກເຕີ້ ໃນເວລາບ່າຍ 2 ໂມງ.

Ly: You have to bounce? What do you mean? You’re going to bounce a ball? ເຈົ້າຕ້ອງ bounce ແລ້ວ? ເຈົ້າໝາຍ ຄວາມວ່າ ແນວໃດ? ເຈົ້າຈະໄປຕົບບານ ຊັ້ນຫວະ?

LL: “Bounce” – BOUNCE – can be slang for leave. I’ve got to bounce means that I have to leave.
“Bounce” – B-O-U-N-C-E – ສາມາດເປັນຄຳສະແລງ ໃຊ້ແທນ ຄຳ to leave ໄດ້. ຂ້ອຍຕ້ອງ bounce ແລ້ວ ກໍ່ແປວ່າຂ້ອຍຕ້ອງ ໄດ້ໄປແລ້ວ.

Ly: Oh, I see, you have to leave so that you can make it to the doctor’s office in time.
ໂອ ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈແລ້ວ. ເຈົ້າຕ້ອງໄປແລ້ວ ເພາະວ່າເຈົ້າຕ້ອງໄປຮອດຫ້ອງການທ່ານໝໍດອກເຕີ້ ໃຫ້ທັນເວລາ.

LL: Hey, don’t you have to bounce if you’re going to make to class on time?
ເອີ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຫວະ ຖ້າເຈົ້າຢາກໄປໃຫ້ທັນເວລາເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ?

Ly: Oh my goodness! You’re right! I forgot that we had a special lecture today. I’d better bounce too!
ໂອ້ຍ ຕາຍແລ້ວ! ແມ່ນຄວາມເຈົ້າ! ຂ້ອຍລືມໄປວ່າ ພວກເຮົາມີຟັງການບັນລະ ຍາຍພິເສດ ມື້ນີ້. ຂ້ອຍຄວນຕ້ອງໄປດຽວນີ້ແລ້ວ ຄືກັນ!

LL: Well, I have a little bit of time. If we bounce right now, I can drive you to campus.
ເອີ່ ຂ້ອຍມີເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຖ້າພວກເຮົາອອກໄປດຽວນີ້ ຂ້ອຍກໍ່ຈະຂັບລົດໄປສົ່ງເຈົ້າ ຢູ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລ ກໍ່ໄດ້.

Ly: Oh, thank you, Larry! Otherwise, I don’t think I’d make it to the class on time.
ໂອ ຂອບໃຈ ແລຣີ! ຄັນບໍ່ຊັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຂ້ອຍຄົງຈະໄປເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ບໍ່ທັນ.

LL: Okay, are you ready?
ຕົກລົງ ເຈົ້າພ້ອມແລ້ວເບາະ?

Ly: I’m almost ready. I just have to grab my books and my purse.
ຂ້ອຍເກືອບພ້ອມແລ້ວ. ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຈະໄປເອົາປື້ມ ກັບ ກະເປົາຂ້ອຍກ່ອນເທົ່ານັ້ນ.

LL: Okay, I’ll go start the car. Just come on outside when you’re ready to bounce.
ໂອເຄ ຂ້ອຍຈະໄປຕິດຈັກລົດ ຊັ້ນນ່ະ. ອອກມານອກໂລດເດີ້ ຄັນເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະໄປແລ້ວ.

Ly: Okay, let’s go.
ໂອເຄ ໄປກັນເຖາະ ຊັ້ນ.

ແລະ ນັ້ນກໍ່ຄືລາຍການບົດຮຽນພາສາອັງກິດ Popular American Slangs and Idioms ທີ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ວີໂອເອ ພາກ ພາສາລາວ ທີ່​ນະຄອນຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ດີ​ຊີ ສະຫະລັດອາ​ເມຣິກາ ນຳມາ ສະເໜີທ່ານເປັນປະຈໍາ ທາງສະຖານີແຫ່ງນີ້ ໃນລະບົບ AM ທຸກໆວັນ ອັງຄານ ແລະ ວັນເສົາ ເວລາ 9.30 ໂມງ ຫາ 9:45 ໂມງ ຕອນເຊົ້າ ແລະ ໃນລະບົບ FM 103.7 Mhz (ຮ້ອຍສາມຈຸດເຈັດເມກາເຮີ້ສ) ເວລາບ່າຍ 14.00 ໂມງ ຫາ 14.15 ໂມງ ທຸກໆວັນເສົາ ແລະ ວັນ ອາທິດ. ໂປດຕິດຕາມບົດຮຽນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ສຳລັບ ມື້ນີ້ ທິມງານຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າ ດາຣາ ກັບ ສຸກພະໃສ ແລະ ເພັດສະໝອນ ພ້ອມດ້ວຍນາຍຊ່າງເຕັກນິກອັດສຽງ ສົມຄິດ ວິໄລເງິນ ແລະ ອັດສະລາ ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ໃຫ້ກຽດຕິດຕາມຮັບຟັງແຕ່ຕົ້ນຈົນ ຈົບ. ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ - ສະບາຍດີ!

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG