ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ລູກໜີ້ທະນາຄານ ທຸລະກິດ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກ COVID-19 ໃນ ລາວ ໄດ້ຂໍຜ່ອນຜັນ ແລະ ເລື່ອນຊຳລະໜີ້ ໃຫ້ທະນາຄານ


ພະນັກງານທະນາຄານກຳລັງນັບເງິນ.

ລູກໜີ້ທະນາຄານທຸລະກິດເກືອບ 5,000 ລາຍທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນ ລາວ ໄດ້ຂໍຜ່ອນຜັນ ແລະ ເລື່ອນຊຳລະໜີ້ໃຫ້ທະນາຄານ ໂດຍມີມູນໜີ້ລວມກັນເກີນກວ່າ 13,000 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີິວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖະແຫຼງວ່າທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ 43​ ລາຍໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າມີລູກໜີ້ຂອງທະນາ ຄານຈຳນວນ 4,918 ລາຍທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ຂໍຜ່ອນຜັນ ແລະ ເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ ແລະ ດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ທະນາຄານເຈົ້າໜີ້ຕາມນະໂຍ ບາຍຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໂດຍຄິດເປັນມູນໜີ້ລວມກັນເກີນກວ່າ 13,000 ຕື້ກີບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 1,444 ລ້ານໂດລານັ້ນ.

ພ້ອມກັນນີ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຍັງຈະຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກໜີ້ດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ການຕອບສະໜອງເງິນກູ້ບ່ວງໃໝ່ ແລະ ການຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກໜີ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼືຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕໍ່ໄປໄດ້ ສ່ວນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍລົງ 1 ເປີ ເຊັນ ທັງຍັງໄດ້ປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮລົງ 1 ເປີເຊັນ ແລະ 2 ເປີເຊັນສຳລັບເງິນຝາກທີ່ເປັນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງຈາກແຫຼ່ງເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດເປັນຕົ້ນແມ່ນການໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍການຍົກເວັ້ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງອອກ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກະໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.”

ທັງນີ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງເລກທີ 238 ໄປເເຖິງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອຂໍການຮ່ວມມືໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະ ໜາດກາງ SME ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍການປະຕິບັດ 4​ ມາດຕະການດ້ວຍກັນ ຄືການເລື່ອນເວລາໃນການຊຳລະໜີ້, ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ, ການສະໜອງເງິນກູ້ບ່ວງໃໝ່ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ເງິນກູ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດໃນດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງລູກໜີ້ ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.

ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງປາກົດວ່າ ມີການຕິດຕາມທວງໜີ້ ແລະ ຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍໃນນີ້ລວມເຖິງການຕິດຕາມທວງໜີ້ ແລະ ຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງບັນ ດາລູກຈ້າງທີ່ຂາດລາຍໄດ້ ເພາະການສັ່ງປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ລາວ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ທະນາຄານທຸລະກິດນີ້ ບໍ່ເອກະພາບກັນນະ ທະນາຄານນຶ່ງເຮັດແນວນຶ່ງ ທະນາຄານນຶ່ງເຮັດແນວນຶ່ ບັດນີ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຄືກັນ ເຮັດແນວນຶ່ງ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ມັນມີຄຳສັ່ງໂລດ ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນ ຈັ່ງຊິເລື່ອນ 3​ ເດືອນ, ເລື່ອນ 6 ເດືອນໄດ້ ປະຕິບັດຄືກັນໝົດເນາະ ດຽວນີ້ເລີ່ມໄປຍຶດລົດ ຍຶດລາເຂົາ ແລ້ວເດດຽວນີ້ ເລີ່ມຈັບກັນກະມີ ມັນກະບໍ່ຄວນໜາ ທາງຄະນະກຳມະການ ຕ້ອງເຮັດນະໂຕນີ້ນະ ດຽວນີ້ກຳມະການຢູ່ນຳເຮົານີ້ 200 ປາຍຄົນມາຫາເຮົາເຂົາສິຍຶດລົດແລ້ວ ຢາກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຄືນເນາະ.”

ທັງນີ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດປະເມີນວ່າ ເສດຖະກິດ ລາວ ເສຍຫາຍ 7,000 ກວ່າຕື້ກີບ ແລະ ວິສາຫະກິດ 128,690 ລາຍທີ່ 97 ເປີເຊັນຄື SME ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (1)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ
XS
SM
MD
LG