ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໑໙ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

“Over You.” - Miranda Lambert


Miranda Lambert
Miranda Lambert

ຫຼັງຈາກທໄດຟັງເພງລາວມາາຍອາທິດແລວ ຄຄືນນ ວັນນະສອນໄດຕຽມເພງສາກົນ ມາຈັດມອບໃຫທານຜູຟັງ ແລະວາຈະເປັນຂອງນັກຮອງທານໃດແດ່ນນ ຂໍເຊີນເຂາສູ ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ເພອພິສູດດວຍຕົວທານເອງໄດ້ນະບັດນ.

ສະບາຍດີແຟນລາຍການ​ທຸກໆທານ ກອນ​ອນ ວັນນະ​ສອນ​ ​ຕອງ​ຂໍ​ໂທດຂໍອະໄພ​ກັບ
ຍາ​ລຸງ​ບົວ​ຫອມ ດຳລົງ​າຍໆ ທ​ບອກ​ໄປ​ໃນ​ອາທິດ​ທ​ແລວ​ນ​ວາ ຄຳ​ຫອມ ດຳລົງ ​
ແລະ​ສັນຍາ​ວາ​ຈະ​ບ​ເອນ​ຜິດ​ອີກ ​ແຕ​ຈງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຄ​າຄືນ​ນ ວັນນະ​ສອນຕງ​ໃ​ຈຈະ​ມາ​
ຈັດ​ເພງໃໝໆໃຫທານ​ຜູ​ຟັງ​ໄດ​ຟັງ​ກັນ ​ໃຫ​ທັນ​ສະ​ໄມ​ຕະຫລອດ​ເວ​ລາ. ເພງ​ທຳ​ອິດ​ນ
ເປັນ​ຂອງ Miranda Lambert ນັກ​ຮອງສາວຄົນ​ເກງ ທັງ​ເປັນ​ນັກ​ຮອງ​ແລະ​ນັກແຕ​ງ
ເພງ​ນຳ ຕຳ​ແໜ​ງລາງວັນນັກ​ຮອງ​ສາວ​ຍອດ​ຢ້ຽມ​ແຫ​ງປີ 2010 ຫຼື Grammy Awards-
BestFemale Country Vocal Performance ນ ​ເປັນ​ພຽງ​ສວນ​ນງ​ຂອງ​າຍໆ​
ລາງວັນ​ທ​ນາງ​ໄດ​ຮັບ. ​ມ​ນ​ຈະ​ຂໍ​ຫຼນ​ເພງ​ຫຼາ​ສຸດ​ຂອງ​ຜູກຽວ​ໃນຊຸດ​ ”Four the
Record”
ທ​ຫາກໍ​ວາງ​ຂາຍ​ໃນ​ເດື​ອນພະຈິກ​ຜານ​ມາ​ນ. ຂໍ​ເຊີນ​ຮັບ​ຟັງ​ໄດ ​ໃນ​ບົດ​ເພງ​
“Over You.”
ທ​ຍັງ​ຕິດ​ອັນ​ກັບ 1 ຢູ​ໃນ​ຂະນະ​ນ.

ເພງ “Over You.” ໂດຍ Miranda Lambert

ເພງ “Drink On It” ຂອງ Blake Shelton ສາມີຄົນ​ເກງ​ຂອງ​ Miranda
Lambert ​ທ​ຟັງ​ແລວ ສະບາຍໆ ຂໍ​ໃຫ​ມວນໆ​ກັບ​ເພງ​ນ ​ແລະ​ກໍ​ຢາ​ລືມ ຂຽນ Email ​
ເຂາ​ມາ​ຫາທາງ​ລາຍການ​ດວຍ.

ເພງ: “Drink On It”

ຂໍ​ມອບ​ເພງ​ສຸດ​ທາ​ຍລາຍການ​ນ​ແກພະນັກງານ​ຕ. ມ. ກວດ​ຄົນ​ເຂາ​ເມືອງ​ທ​ທາ​ອາກາດ​
ສະໜາມ​ບິນ​ວັດ​ໄຕ ​ເພາະ​ກອນ​ກັບ​ສະຫະລັດ​ຄງນີ້ ວັນນສອນ​ໄດ​ຊາບ​ມາ​ວາ ພວກ​ພະນັກ
ງານຕ. ມ.​ ຄອຍ​ຕິດຕາມຮັບ​ຟັງ VOA ສະ​ເໝີ​ມາ ​ແລະ​ກໍ​ຫວັງ​ວາ ​ເພງ​ນ​ຄົງ​ເຮັດ​
ໃຫ​ພວກ​ນອງໆ​ຮັບ​ຟັງ VOA ຕະອດ​ໄປ. ຂໍ​ໃຫ​ມວນໆ​ກັບ​ເພງ​ນ​ກໍ​ແລວ​ກັນ ​ໃນ​ບົດເພງ​
“Cowboys and Angels”
ທ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍວາ ​ເດັກ​ລຽງ​ງົວແລະ​ນາງ​ຟາ ຂອງ
Dustin Lynch. ຂໍໃຫທຸກໆທານນອນຫລັບຝັນດີ.

ເພງ: Cowboys and Angels

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG