ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພຸດ, ໒໒ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

“ກ້ຽວ​ສາວ​ຕໍາໝາກຫຸ່ງ” - ທອງ​ມີ ພົມມາ


ທອງດີ ພົມມາ
ທອງດີ ພົມມາ

ໃນຄຄືນນ ສຳຫຼັບທານທຂຽນເຂາມາຂໍຟັງເພງ ຈາກທາງລາຍການສຽງເພງ ຈາກແດນໄກ ຂອງ VOA ນນ ວັນນະສອນ ໄດຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ແລະວາຈະເປັນ e-mail ຂອງທານໃດນນ ຂໍເຊີນພິສູດພອມໆກັນໄດ້ເລີຍ.

ສະບາຍດີ​ ພໍ​ຮອດ​ວັນ​ອາທິດ​ຍາມ​ໃດ ວັນນະ​ສອນ​ດີ​ໃຈ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ ​ເພາະ​ໄດມາ​ຈັດ​ເພງ​ໃຫ​ທານ​ຜູ​ຟັງ​ໄດ​ຮັບ​ຟັງ​ກັນ. Email ສະບັບຕ​ໄປນມາ​ໄກ​ຈາກອາຈານ​ ຍົມ​ມາລາ​ທ​ກຳລັງ​ສຶກສາ ທ​ກຸງ ລອນ​ດອນ ​ປະ​ເທດອັງກິດທ​ຂຽນ​ເຂາ​ມາ​ຂໍ​ຟັງ​ເພງ ລູກ​ທງ​ລາວ ​ເພາະ​ບ​ໄດ​ຟັງ​ດົນ​ແລວ​ວາ​ຊນ ແລະ​ວາ​ເພງ​ທ​ຂໍ​ມາ​ນ ຈັດ​ມອບ​ໃຫ​ແກ​ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ​ ​ທ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ສຸພານຸວົງ ວງ​ພະ​ບາງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ພວກ​ນັກ​ສຶກສາຊາຍ ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ​ Information Technology ​ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະ​ກິດ (Faculty of Economics and Torism)​ ​ແລະ​ກໍ​ເນນມາ​ວາ ຂໍ​ໃຫ​ຕງ​ໃຈ​ສຶກສາ​ຮຮຽນ ​ແລະສອບ​ຜານ​ໃຫ​ຂນ​ ​ເພາະວາປະຈຸ​ບັນ​ນ ​ໄດ​ມາ​ສຶກສາ​ຕ​ທ​ປະ​ເທດ​ອັງກິດ. ພໍດີ​ວັນນະ​ສອນ​ໄດ​ຮັບ album ​ໃໝ​ຂອງ ​ທອງ​ມີ ພົມມາ ກໍ​ເລີຍ​ຈະ​ຫຼ​ນໃຫ​ຟັງ​ເປັນ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ເລີຍແລະ​ແນນອນ ທ​ນ​ທ​ດຽວ ​ໃນ​ບົດ​ເພງ “ກຽວ​ສາວ​ຕຳ​ໝາກຫຸງ.”

ເພງ: ກຽວ​ສາວ​ຕຳ​ໝາກຫຸງ. ໂດຍ ທອງ​ມີ ພົມມາ

ຫວັງ​ວ່າ ອາຈານ​ຍອນ ຍົມ​ມາລາ ຄົງ​ຈະ​ດີ​ໃຈ​ແລະ​ຫາຍ​ຄິດ​ເຖິງ​ເມືອງ​ລາວແລວ ຫຼືບ​ ກໍ​ຍິ່ງ
ເຮັດ​ໃຫ​ຄິດ​ຮອດ​ບານ ​ເພາະ​ຄິດ​ຮອດ​ຕຳ​ໝາກ​ຫຸງລາວ ​ແຊບ​ແທ​ໆ. ສວນ​ປະຕິທິນນນ
ທາງ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ຈັດ​ສງ​ໃຫ​ແລວ ອີກ​ຈັກ​ໜອຍ​ຄົງ​ຈະ​ຮອດແລວ. Email ສະບັບ​ຕ​ໄປ​ນ​
ຈາກ​ ທ. ບຸນ​ເຫຼືອ ປາ​ຈາ​ຊົ່ງ ທ​ບອກ​ມາ​ວາ ຕິດຕາມ VOA ມາ​ຕະອດ ​ແຕ​ບ​ໄດ​ຂຽນ
ຈ.ມ. ມາ​ເລີຍ ບ​ແນ​ໃຈ​ວາມີ computer ​ແລະໄດ​ເຂົ້າ​ໄປອານ ລາຍ​ງານ​ຕາງໆ​ໃນ
website www.voanews.com/lao ຫຼື​ບ? ​ເອົາລະ​ເຖິງ​ຢາງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ວັນນະ​ສອນ​
ພອມ​ດວຍ​ຄະນະ VOA ຈະສງປະຕິທິນປີໃໝ 2012 ແທນຄຳຂອບໃຈ ຂໍໃຫນອງບອກ
ທຢູມາໃຫດວຍ ແລວຈະສງໄປໃຫ. ຂໍມອບເພງ “ຈຳປາເມືອງລາວ” ຂອງ ເອອຍ
ຄຳລວນ ຊງເປັນຜູນງທເປັນຕົວຕງຕົວຕີ ຊອຍເຫຼືອສັງຄົມລາວ-ອາເມຣິກາ ໃນເຂດ
Elgin, IL ຂໍເຊີນໄປຟັງຮວມກັນເລີຍ.

ເພງ: ຈຳປາເມືອງລາວ ໂດຍ ຄຳລວນ

ສວນເພງສຸດທາຍນ ຂໍຈັດໃຫຕາມຄຳຂໍຂອງທານຜູຟັງນິລະນາມ ທຝາກຂໍຄວາມເຖິງ VOA
ຄົບຄະນະ ແລະຂໍຟັງຂັບສະາມສາມສາວ ແລະກໍບໄດບອກເປັນຂອງທານໃດ. ວັນນະ
ສອນ ຂໍມອບ “ຂັບສະາມສາມສາວ” ຂະໜານແທຂອງ ພອນ ພູມິທອນໃຫຟັງ.
ຂໍໃຫທຸກໆທານນອນຫລັບຝັນດີ ແລະພົບກັນໃໝໃນສັບປະດາໜາ.

ເພງ: ຂັບສະາມສາມສາວ” ໂດຍ ພອນ ພູມິທອນ

XS
SM
MD
LG