ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອາທິດ, ໑໔ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ມະລີຈັນສຸກ: ຄິດ


ມາລີ​ຈັນ​ສຸກ
ມາລີ​ຈັນ​ສຸກ

ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກໃນຄຄືນນ ວັນນະສອນ ຈະມາຈັດເພງໃຫຕາມ ຄຳຂໍຂອງທານຜູຟັງທສງເຂາມາ ພອມທັງເພງສຸດຍອດອຳມະເພງລາວໃນອະດີດ ຂໍເຊີນຫາຄວາມອະພິລົມສໍາລານໄດ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ສະບາຍດີ​ປີ​ ຕອນນກໍຖືວາ ກິນອາຍຂອງເທດສະການປີໃໝຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ ວັນນະສອນ
ຫວັງຢາງຍງວາ ທຸກໆທານຄົງອມໜຳສຳລານ ແລະມີສຸກລນ. ຈ.ມ. ສະບັບທຳອິດ
ຂອງປີ 2012 ນ ມາຈາກຍາລຸງບົວຫອມ ດຳຣົງ ແຟນລາຍການວິໂອເອ ຂະນານແທ
ເປັນຜູຟັງທຕິດຕາມຂາວ VOA ຈົນ VOA ຈະໄດ 50 ປີ ໃນເດືອນກຸມພາໜານ.
ຂໍຟັງເພງ “ຄິດ” ວາຊນ. ວັນນະສອນ ກໍເລີຍ ຄິດເຖິງເພງດັງ ສຸດຍອດອຳມະຕະ
ເພງຫວານໃນອະດີດທ ປ. ຕຣີຈັນ ຂັບຮອງໄວ ແຕສະບັບທຈະເປີດໃຫຟັງຕໄປນ ເປັນ
ຂອງສິນລະປິນອະວຸໂສສາວຈາກຝຣັ່ງ ນງດຽວຄົນນ ມະລີຈັນສຸກ ຂໍເຊີນ​ຮັບ​ຟັງໄດ ຊງເປັນການນຳມາປັບປຸງແລະອອກສຽງໃຫທັນສະໄໝຂນຕມ ທານຜູຟັງຄົງຄິດແບບ
ວັນນະສອນຄິດ.

ເພງ ຄິດ ໂດຍ ມະລີຈັນສຸກ

ຈງໃດລະ? ຍາລຸງບົວຫອມ ຫວັງວາເພງ ຄິດທຈັດໃຫໄປນນ ຄົງຈະພາໃຫຍາລຸງ
ຄິດເຖິງຜູຈັດແລະ VOA ​ເສຍດາຍ​ທບ​ມີ​ໂອກາດ​ໄດ​ພົບ​ພ​ ຕອນ​ທ​ໄປ​ລາວ ວັນນະ​ສອນ
ຂໍ​ເບີ​ໂທລະສັບ​ໄວ​ດວຍ ​ເພາະ​ໂອກາດ​ໜາ​ຈະ​ໂທ​ໄປ​ໂອ​ລົມ​ນຳ​. ຂໍຝາກຄວາມ​ຄິດ​ຮອດ​
ຄິດ​ເຖິງ, ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ແລະ​ຂໍ​ໃຫຍາ​ລຸງ​ເປັນ​ແຟນລາຍການ​ຢູ​ຄູ​ກັບ VOA ຕະອດໄປ.
ຂໍມອບເພງ ອຳມະຕະຫວານໆອີກເພງນງຂອງ ຄຳຜານ ດິນດາວົງ ທນຳເອົາ
ຜົນງານ​ເກາ​ຂນ​ມາ​ຂັບ​ຮອງ ວັນນະ​ສອນ​ຊາບ​ດີ​ວາ ​ເພງ​ນ ຈະ​ພາ​ໃຫ​ທຸກໆ​ທານ​
ຄິດ​ເຖິງ​ອະດີດ​ເປັນ​ແນ​ແທ ​ໃນ​ບົດ​ເພງ ແຂ​ນອຍ ໃນ​ຈງ​ຫວະໜາ​ຮັກ​ໆ ​ແບບວາ​
ອອກ​ມາ​ລຳວົງ​ໄດ​ເລີຍ.

ເພງ “ແຂ​ນອຍ ໂດຍ ຄຳຜານ ດິນດາວົງ

ວັນນະສອນຢາກຈະມີເວລາຕອີກຈັກນງຊວໂມງເຕັມພຸນລະ ເພອຈະມາຈັດເພງໃຫ
ຫນຳໃຈໄປເລີຍ ຫວັງວາທານຜູຟັງຄົງຈະບເບອກັນໄປກອນ. ເອົາຂໍປິດທາຍລາຍ
ການດວຍເພງຫວານ ສຸດຍອດເພງລາວ ຂອງ ວໍລະເດດ ດິດທະວົງ ສ່ວນວາຈະ
ແມນເພງໃດນນ. ຂໍໃຫທານຜູຟັງຕອບມາດວຍ ວັນນະສອນຈະມີລາງ
ວັນໃຫ ສຳລັບທານຜູຟັງທຕອບຖືກ. ຂໍໃຫທຸກໆທານນອນລັບຝັນດີ ແລະໂຊກດີປີໃໝອີກຄງນງ.

ເພງ “ຂາດຮັກ ໂດຍ ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງ

XS
SM
MD
LG