ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໕ ເມສາ ໒໐໒໔

“ສະບາຍດີ​ປີ​ໃໝ່” ໂດຍ ນິ​ໂຄ ​ແລະ ກ. ສັກ​ສີ


ພາບບັນຍາກາດຂອງວັນຂນປີໃໝ 1.1.12 ທ Time Square, New York
ພາບບັນຍາກາດຂອງວັນຂນປີໃໝ 1.1.12 ທ Time Square, New York

ຄໍ່າຄືນນີ້ເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ ເປັນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ສາກົນ ວັນທີ 1 ເດືອນ 1 ຫຼືເດືອນມັງກອນ ປີ 2012 ວັນນະສອນ ໄດກະກຽມເພງທກຽວຂອງກັບວັນປີໃໝ ໃຫທານໄດມວນຊນ ເບີກບານໃຈ ຂໍເຊີນເຂາສູລາຍການໄດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ສະບາຍດີ​ປີ​ໃໝ​ທຸກໆທານ ວັນນະ​ສອນ​ດີ​ໃຈຢາງ​ຖວມ​ລນຈົນບອກ​ບ​ຖືກ​ເລີຍ ທ​ໄດ​
ມາ​ຈັດ​ເພງ​ພອນ​ປີ​ໃໝ ກອມ​ທານ​ຜູ​ຟັງ​ໃຫ​ລັບ​ສະບາຍໆ​ໃນ​ຄ​າຄືນຂນ​ປີ​ໃໝ ວັນ​ທີ
1 ​ເດືອນ​ມັງກອນ ປີ 2012 ນ ຂໍ​ອວຍພອນ​ແລະ​ສງຄວາມ​ຄິດ​ຮອດ ຄິດ​ເຖິງ ມາ​ກັບ​
ສຽງ​ເພງ​ນ ເພງ ສະບາຍດີ​ປີ​ໃໝທປະພັນ​ໂດຍ​ເຈາ​ຄຳ​ຜາຍ ກຸນ​ລະ​ວຸດ
ທ​ທັງ​ສອງ ນິ​ໂຄ​ແລະ ກ. ສັກ​ສີ ນຳ​ມາ​ຂັບ​ຮອງ​ໄດ ກິນ​ໃຈ​ເຫຼືອ​ເກີນ.

ເພງ: ສະບາຍດີ​ປີ​ໃໝ ໂດຍ ນິ​ໂຄ​ແລະ ກ. ສັກ​ສີ

ພອນ​ໃດ​ທ​ປະ​ເສີດ ພອນ​ໃດ​ທລ​ເລີດ ຈງເກີດແດ​ທຸກໆທານ ທ​ກຳລັງ​ຮັບຟັງ​ຢູ​ໃນ
ຂະນະ​ນຟັງ​ເພງ​ໄປ ​ໄດ​ມວນ​ຊນ​ໄປ ​ໄດ​ຄວາມ​ຮູສຶກ​ດີໆ​ຈາກ ລາຍການ​ສຽງ​ເພງ​ຈາກ
ແດນ​ໄກ​ຂອງ VOA ​ກໍ​ຢາ​ລືມ​ວາ​ໃຫ​ຕງ​ໃຈ ກະທຳ​ໃນ​ສງທ​ດີງາມ ​ເພາະ​ປີ​ໃໝ​ແລວ​
ກໍ​ຈະໄດ​ເປັນ​ຄົນໃໝ່ທ​ທັນ​ສະ​ໄ​ມ ຂໍ​ມອບ​ເພງ ”ສຸກ​ຂີ​ປີ​ໃໝ່” ຂອງ ​ກົງ​ສະຫວາດ
ຈາກຝຣງໃຫ​ຟັງ ​ເພາະ​ຄິດ​ວາ ​ເປັນ​ເພງ​ເກາ​ທ​ຫາ​ຟັງ​ໄດ​ຍາກ ທ​ແຕງ​ຂນ​ໃນ​ປີ 1978-
79 ພຸນ ເຊີນ​ຮັບ​ຟັງ​ໄດ.

ເພງ:“ສຸກ​ຂີ​ປີ​ໃໝ່” ໂດຍ ກົງ​ສະຫວາດ

ໃນ​ຊວງ​ເດືອນກວາ​ຜານ​ມາ​ຮນ ວັນນະ​ສອນ​ໄດ​ມີໂອກາດ​ໄປ​ລາວ​ແລະ​ໄດຮຽນ​ຮູ​
າຍ​
ສງ​າຍ​ຢາງ​ທ​ໄດ​ພົບ​ພ ມິດ​ຮັກ​ແຟນ​ເພງ ພອມ​ທັງ​ພວກ​ນອງໆ ອາຍ​ເອອຍ​ຂອງ​ການ
ບິນ​ລາວ.

ວັນນະ​ສອນ​ພອມ​ດວຍ​ຄະນະ​ຂອງ VOA ທຸກ​ຖວນ​ໜາ ຈງ​ຂໍ​ຖື​ໂອກາດ​ນ ອວຍພອນ
ແລະສງ​ຄວາມປາດ​ຖະໜາ​ດີ​ມາ​ກັບ​ສຽງ​ເພງ​ “ປີ​ໃໝ​ແລວ​ແກວຕາ” ນ ທຂັບຮອງ
ໂດຍ ຢູໂກະ ແລະແຊມ ​ໃຫ​ແດ​ທານ​ປູ​ຟັງ​ລາຍການ​ວິທະ​ຍຸ VOA ​ແລະ​ປີ 2012
ຈະ​ຖື​ວາ​ເປັນປີ​ພິ​ເສດ ​ເພາະ VOA ພາກພາສາລາວ ອາຍຸໄດ50 ປີພໍດີ ຢາລືມ
ຕິດຕາມຟັງໃຫໄດ.

ເພງ: “ປີ​ໃໝ​ແລວ​ແກວຕາ”

ໂຊກດີປີໃໝແລະຂໍໃຫທຸກໆທານຕນຂນມາ ພອມກັບຄວາມຝັນທເປັນຈິງທຸກປະການ.

ຂໍໃຫທຸກໆທານນອນລັບຝັນດີ ແລະໂຊກດີປີໃໝ.

XS
SM
MD
LG